Přejít na PLUS
Nalezeno 53
Číslo Název předpisu Účinnost od
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
328/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení 10.10.2016
38/1999 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb. a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 24.02.1999
131/1950 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 16.09.1950
64/1950 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 01.07.1950
19/1947 Sb. Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic 22.02.1947
11/1947 Sb. Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů 04.02.1947
5/1946 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech v roce 1946 21.01.1946
162/1945 Sb. Vládní vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu 31.12.1945
84/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby 10.10.1945
83/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby 10.10.1945
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2016
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
318/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb. 30.06.2006
102/2005 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů 04.03.2005
586/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) 01.01.2005
109/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti 10.03.2004
41/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
16/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) 29.01.2003
520/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2003