Přejít na PLUS
Nalezeno 176
Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
269/2016 Sb. Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka 01.12.2016
223/2016 Sb. Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 01.10.2016
151/2009 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení rozporu § 6 odst. 2 písm. a) č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění č. 167/2004 Sb., s Listinou základních práv a svobod 29.05.2009
278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 14.08.2008
466/2006 Sb. Vyhláška o bezpečnostní letové normě 01.11.2006
410/2006 Sb. Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy 23.08.2006
310/2006 Sb. Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem 01.07.2006
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
358/2005 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.09.2005
215/2005 Sb. Zákon o registračních pokladnách 01.07.2005
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách 01.07.2003
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu 01.01.2003
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 18.06.2001
309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu 01.04.2001
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001