Přejít na PLUS
Nalezeno 374
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku 01.11.2009
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance 01.01.1993
21/1992 Sb. Zákon o bankách 01.02.1992
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování 01.05.2004
30/2017 Sb. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů 01.06.2017
305/2016 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 23.09.2016
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
12/2016 Sb. Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta 20.01.2016
273/2014 Sb. Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank 01.01.2015
163/2014 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 07.08.2014
102/2014 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 11.06.2014
47/2014 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala 26.03.2014
427/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance 01.01.2014
426/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 01.01.2014
346/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 01.01.2014
253/2013 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv 03.10.2013
249/2013 Sb. Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 19.08.2013
235/2013 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 17.08.2013
216/2013 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond 24.07.2013
 
...