Přejít na PLUS
Nalezeno 784
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
35/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování 14.02.2017
21/2017 Sb. Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení 15.02.2017
13/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 01.01.2017
409/2016 Sb. Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta 01.01.2017
408/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na systém řízení 01.01.2017
406/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
404/2016 Sb. Statistická vyhláška 01.01.2017
379/2016 Sb. Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky 01.01.2017
378/2016 Sb. Vyhláška o umístění jaderného zařízení 01.01.2017
377/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 01.01.2017
376/2016 Sb. Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti 01.01.2017
375/2016 Sb. Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti 01.01.2017
374/2016 Sb. Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich 01.01.2017
362/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích 01.01.2017
361/2016 Sb. Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu 01.01.2017
360/2016 Sb. Vyhláška o monitorování radiační situace 01.01.2017
359/2016 Sb. Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 01.01.2017
358/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení 01.01.2017
 
...