Přejít na PLUS
Nalezeno 1071
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 01.01.2001
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 01.04.1997
345/2016 Sb. Nařízení vlády o lodní výstroji 10.11.2016
320/2016 Sb. Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 01.04.2017
283/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů 12.09.2016
228/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic 01.08.2016
173/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 01.10.2016
96/2016 Sb. Nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech 15.04.2016
336/2015 Sb. Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi 26.12.2015
334/2015 Sb. Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách 01.01.2016
306/2015 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 01.12.2015
294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 01.01.2016
142/2015 Sb. Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě 01.07.2015
122/2015 Sb. Vyhláška o policejním označení 01.06.2015
112/2015 Sb. Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu 01.07.2015
67/2015 Sb. Pravidla plavebního provozu 01.05.2015
42/2015 Sb. Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 15.03.2015
9/2015 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek 01.02.2015
343/2014 Sb. Vyhláška o registraci vozidel 01.01.2015
341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.01.2015
 
...