Přejít na PLUS
Nalezeno 1171
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
347/2016 Sb. Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 01.01.2017
271/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 4 odst. 3 č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 29.08.2016
269/2016 Sb. Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka 01.12.2016
187/2016 Sb. Zákon o dani z hazardních her 01.01.2017
112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb 01.12.2016
108/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 06.04.2016
 
...