Přejít na PLUS
Nalezeno 1178
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
280/2009 Sb. Daňový řád 01.01.2011
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty 01.05.2004
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření 01.04.1993
16/1993 Sb. Zákon o dani silniční 01.01.1993
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů 01.01.1993
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí 01.01.1993
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
357/1992 Sb. Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti 01.07.2004
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.01.1993
40/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ustanovení č. 235/2004 Sb., o DPH 15.02.2017
38/2017 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími 01.03.2017
35/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování 14.02.2017
34/2017 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016
347/2016 Sb. Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 01.01.2017
271/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 4 odst. 3 č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 29.08.2016
 
...