Přejít na PLUS
Nalezeno 330
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele 01.01.2003
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 01.01.1992
325/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví 01.01.2016
312/2014 Sb. Konsolidační vyhláška státu 01.01.2015
220/2013 Sb. Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 01.08.2013
270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků 05.10.2010
410/2009 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 01.01.2010
383/2009 Sb. Technická vyhláška o účetních záznamech 01.01.2010
93/2009 Sb. Zákon o auditorech 14.04.2009
504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty 01.01.2003
503/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro zdravotní pojišťovny 01.01.2003
502/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro pojišťovny 01.01.2003
501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce 01.01.2003
63/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti 01.07.1989
99/1953 Sb. Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek 28.12.1953
72/1952 Sb. Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek 01.01.1953
55/1952 Sb. Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby 01.01.1953
1/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví 01.01.1951
165/1948 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady 13.07.1948
205/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se stanoví jednotné účetní zásady 19.11.1946
 
...