Přejít na PLUS
Nalezeno 473
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
40/2009 Sb. Trestní zákoník 01.01.2010
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
141/1961 Sb. Trestní řád 01.01.1962
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
227/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků 01.10.2016
201/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 15 odst. 3 věty druhé a odst. 5 č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 22.06.2016
40/2014 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání 17.03.2014
22/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části VI. č. 494/2012 Sb. 07.02.2014
378/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti 29.11.2013
259/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 289 odst. 2 č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a pozbytí platnosti § 2 a přílohy č. 2 č. 467/2009 Sb. 23.08.2013
119/2013 Sb. Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů 05.06.2013
104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 01.01.2014
45/2013 Sb. Zákon o obětech trestných činů 01.08.2013
391/2012 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 17. září 2012
43/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 88a č. 141/1961 Sb., trestní řád 30.09.2012
421/2011 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011
419/2011 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011
418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 01.01.2012
467/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů 01.01.2010
458/2009 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady 01.01.2010
 
...