Přejít na PLUS
Nalezeno 1042
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
561/2004 Sb. Školský zákon 01.01.2005
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách 01.07.1998
445/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky 01.01.2017
353/2016 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 31.10.2016
282/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních 20.09.2016
278/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 01.01.2017
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 01.09.2016
276/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol 01.01.2017
275/2016 Sb. Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 01.09.2016
274/2016 Sb. Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství 01.09.2016
179/2016 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. dubna 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 4. května 2016
58/2016 Sb. Vyhláška o státních zkouškách z grafických disciplín a o změně vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání 22.02.2016
27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 01.09.2016
348/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) 01.01.2016
3/2015 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání 15.01.2015
281/2014 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 02.12.2014
248/2014 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 01.09.2014
19/2014 Sb. Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou 01.02.2014
460/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 01.01.2014
 
...