Přejít na PLUS
Nalezeno 256
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví 01.01.2010
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 01.01.2005
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
307/2016 Sb. Vyhláška o žádostech podle zákona o pojišťovnictví 23.09.2016
306/2016 Sb. Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví 23.09.2016
305/2016 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 23.09.2016
346/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků 01.01.2016
19/2014 Sb. Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou 01.02.2014
442/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013 01.01.2013
365/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.2009
341/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 32 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 21.12.2007
314/2007 Sb. Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců 01.01.2008
257/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.2008
461/2006 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2007 01.01.2007
355/2006 Sb. Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel 14.07.2006
340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění 03.07.2006
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
582/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 01.01.2005
38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 01.01.2005
 
...