Přejít na PLUS
Nalezeno 163
Číslo Název předpisu Účinnost od
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
185/2001 Sb. Zákon o odpadech 01.01.2002
374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů 01.11.2008
381/2001 Sb. Katalog odpadů 01.01.2002
376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.01.2002
437/2016 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 01.01.2017
94/2016 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.04.2016
93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 01.04.2016
57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 01.03.2016
248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 01.10.2015
352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024 01.01.2015
321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 01.01.2015
170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech 15.06.2010
61/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2010
429/2009 Sb. Vyhláška o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 01.01.2010
428/2009 Sb. Vyhláška o provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 01.01.2010
157/2009 Sb. Zákon o nakládání s těžebním odpadem 01.08.2009
73/2009 Sb. Nařízení vlády o předávání informací v souvislosti s mezinárodní přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva 30.03.2009
69/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 352/2005 Sb., vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 20.03.2009
352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky 01.11.2008