Přejít na PLUS
Nalezeno 693
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
446/2016 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017 01.01.2017
430/2016 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 01.01.2017
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
328/2016 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení 10.10.2016
287/2016 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě 12.09.2016
228/2016 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic 01.08.2016
220/2016 Sb. Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích 03.08.2016
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic 01.08.2016
141/2016 Sb. Vyhláška o vyznačování hranic a pásem na území vojenských újezdů 21.05.2016
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze 01.07.2016
33/2016 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dalším zabezpečením areálu muničních skladů ve Vrběticích 01.02.2016
396/2015 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016 01.01.2016
394/2015 Sb. Nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým 01.01.2016
346/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků 01.01.2016
189/2015 Sb. Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích 04.08.2015
156/2015 Sb. Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli 01.07.2015
153/2015 Sb. Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou 01.07.2015
146/2015 Sb. Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům 01.07.2015
 
...