Přejít na PLUS
Nalezeno 958
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 01.04.2008
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 01.05.2004
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 01.09.1997
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 01.01.1992
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování 01.05.2004
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech 01.01.1993
513/1991 Sb. Obchodní zákoník 01.01.1992
125/2008 Sb. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 01.07.2008
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy 01.04.1995
384/2016 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 01.12.2016
381/2016 Sb. Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
352/2016 Sb. Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu 01.12.2016
342/2016 Sb. Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu 01.12.2016
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
282/2016 Sb. Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních 20.09.2016
 
...