Přejít na PLUS
Nalezeno 950
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 01.04.2008
184/2006 Sb. Zákon o vyvlastnění 01.01.2007
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 01.01.2005
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
26/2000 Sb. Zákon o veřejných dražbách 01.05.2000
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 31.12.1992
99/1963 Sb. Občanský soudní řád 01.04.1964
134/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2006
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 01.06.1998
72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů 01.05.1994
344/1992 Sb. Katastrální zákon 01.01.1993
265/1992 Sb. Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 01.01.1993
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013) 01.04.1964
94/1963 Sb. Zákon o rodině 01.04.1964
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 31.03.2006
394/2016 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR ve věci nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení, jímž se nepřipouští změna návrhu podle § 95 odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSP
 
...