Přejít na PLUS
Nalezeno 572
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
406/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
231/2016 Sb. Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků 01.08.2016
10/2016 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 01.01.2016
392/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu 01.01.2016
316/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 01.12.2015
249/2015 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 07.10.2015
229/2015 Sb. Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 01.10.2015
196/2015 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství 01.01.2016
194/2015 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství 01.01.2016
132/2015 Sb. Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly 01.07.2015
63/2015 Sb. Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců 15.04.2015
295/2014 Sb. Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu 01.01.2015
73/2014 Sb. Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském 29.04.2014
423/2013 Sb. Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru 01.01.2014
194/2013 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 01.08.2013
193/2013 Sb. Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů 01.08.2013
425/2012 Sb. Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance 01.01.2013
301/2012 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
255/2012 Sb. Kontrolní řád 01.01.2014
218/2012 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 29.06.2012
 
...