Přejít na PLUS
Nalezeno 72
Číslo Název předpisu Účinnost od
182/2006 Sb. Insolvenční zákon 01.01.2008
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
77/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 3 odst. 2 a § 4 odst. 2 č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně 14.03.2016
474/2013 Sb. Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 01.01.2014
355/2013 Sb. Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně 01.01.2014
266/2010 Sb. Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí 20.09.2010
163/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a o zamítnutí návrhu na zrušení § 93 odst. 2 č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 09.06.2009
314/2007 Sb. Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců 01.01.2008
313/2007 Sb. Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 01.01.2008
312/2007 Sb. Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců 01.01.2008
311/2007 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení 01.01.2008
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 04.02.2005
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 01.01.2005
210/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 12a odst. 5 věty druhé č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 23.07.2003
101/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 24 odst. 4 č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 04.04.2003
471/1992 Sb. Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání 22.10.1992
108/1949 Sb. Vládní nařízení o zajištění kontroly plnění prováděcích plánů investic 24.04.1949
38/1946 Sb. Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců 07.03.1946