Přejít na PLUS
Nalezeno 95
Číslo Název předpisu Účinnost od
65/2014 Sb. Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce 01.05.2014
407/2011 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů 01.01.2012
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 01.01.2012
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 17.08.2008
266/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce 01.07.2005
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce 01.07.2005
17/2005 Sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti 11.01.2005
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin 01.01.2004
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech 01.01.1993
282/1991 Sb. Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 15.07.1991
540/1990 Sb. Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1991
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 01.07.1988
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci 01.01.1987
40/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků 17.04.1962
32/1956 Sb. Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly 16.06.1956
452/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.03.2017
451/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonč. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 14.01.2017
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
136/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2015