Přejít na PLUS
Nalezeno 699
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 01.07.2009
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
480/2004 Sb. Zákon o některých službách informační společnosti 07.09.2004
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím 01.01.2000
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu 01.10.2000
30/2017 Sb. Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů 01.06.2017
25/2017 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 01.01.2017
425/2016 Sb. Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 01.01.2017
420/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 01.01.2017
419/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 01.01.2017
405/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 01.01.2017
404/2016 Sb. Statistická vyhláška 01.01.2017
373/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 01.01.2017
355/2016 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 01.01.2017
313/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 01.01.2017
300/2016 Sb. Zákon o centrální evidenci účtů 06.10.2016
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 19.09.2016
277/2016 Sb. Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 01.09.2016
276/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol 01.01.2017
 
...