Přejít na PLUS
Nalezeno 1581
...
Číslo Název předpisu Účinnost od
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový) 01.10.2016
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
477/2001 Sb. Zákon o obalech 01.01.2002
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 01.07.2001
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách 01.05.2000
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 31.12.1992
229/1991 Sb. Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku 24.06.1991
145/2010 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.01.2011
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016) 01.07.2006
59/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 01.06.1998
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) 15.06.2004
381/2001 Sb. Katalog odpadů 01.01.2002
384/2016 Sb. Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru 01.12.2016
294/2016 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení 19.10.2016
257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
248/2016 Sb. Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
173/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel 01.10.2016
172/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 01.10.2016
 
...