Objednat předplatné

Mezinárodní smlouvy vyhlášené

Seznam mezinárodních smluv vyhlášených ve zvoleném měsíci.
Po kliknutí na číslo mezinárodní smlouvy se zobrazí její aktuální znění (případně znění nejbližší aktuálnímu). 
Ostatní znění jsou pak k dispozici prostřednictvím záložky Historie.

Platnost od Číslo Název předpisu
20.11.2019 53/2019 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
12.11.2019 52/2019 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků
29.10.2019 51/2019 Sb. m. s. Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)
29.10.2019 50/2019 Sb. m. s. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory
29.10.2019 49/2019 Sb. m. s. Dohoda o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory
01.10.2019 48/2019 Sb. m. s. Správní ujednání o používání Smlouvy o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou
01.10.2019 47/2019 Sb. m. s. Smlouva o důchodovém zabezpečení mezi Českou republikou a Běloruskou republikou
24.09.2019 46/2019 Sb. m. s. Dohoda o změně a ukončení platnosti Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Polskou republikou
24.09.2019 45/2019 Sb. m. s. Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky