Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)

Datum vyhlášení 10.02.2021
Uzavření smlouvy 25.11.2014
Ratifikace Smlouvy 28.12.2017
Platnost od 18.06.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. listopadu 2014 byl ve Varšavě přijat Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 19631) (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 19702), Protokolu ze dne 23. listopadu 19773) a Protokolu ze dne 18. prosince 19904) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce1) (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 19702), Protokolu ze dne 23. listopadu 19773) a Protokolu ze dne 18. prosince 19904).

Jménem České republiky byl Protokol podepsán téhož dne.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, depozitáře Protokolu, dne 28. prosince 2017.


Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku III dne 18. června 2020 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Ruské znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PROTOKOL

o změně Dohody o zřízení a činnosti

Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963

včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970,

Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)

a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

(včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970,

Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)

vlády Bulharské republiky, Vietnamské socialistické republiky, Mongolská, Polské republiky, Ruské federace, Rumunska, Slovenské republiky a České republiky (dále také Smluvní strany),

berouce na vědomí, že dne 20. února 2013 nabyla platnosti Dohoda uzavřená mezi Mezinárodní bankou hospodářské spolupráce a vládou Kubánské republiky o konečném vypořádání vzájemných finančních pohledávek a závazků podepsaná dne 20. prosince 2012 ve městě Havaně, Kubánská republika, a také to, že se v této souvislosti Kubánská republika zřekla účasti na Dohodě o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a to, že vystoupila z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce,

jakož i

berouce na vědomí oznámení Maďarska ze dne 12. října 1992 o tom, že se Maďarsko zříká účasti na Dohodě o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a že vystupuje z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce,

se dohodly na následujícím:

Článek I

V souladu s ustanoveními článku IX Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) vnést do této Dohody následující úpravy:

1. V článku II Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) první a druhý odstavec uvést v následujícím znění:

„Základní kapitál Mezinárodní banky hospodářské spolupráce se stanoví ve výši čtyři sta milionů eur.

Podílové vklady Smluvních Stran do základního kapitálu Banky činí pro:

Bulharskou republiku— 30,244 milionů eur
Vietnamskou socialistickou republiku— 1,516 milionů eur
Mongolsko— 5,336 milionů eur
Polskou republiku— 48,032 milionů eur
Ruskou federaci— 206,356 milionů eur
Rumunsko— 28,464 milionů eur
Slovenskou republiku— 26,684 milionů eur
Českou republiku— 53,368 milionů eur“

2. V článku X Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) první odstavec uvést v následujícím znění:

„Tato Dohoda bude předána k uložení Ministerstvu zahraničních věcí Ruské federace, jež bude plnit funkce depozitáře této Dohody.“

Článek II

V souladu s ustanoveními článku 38 Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) vnést následující úpravy do tohoto Statutu:

1. V článku 5 Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) první odstavec uvést v tomto znění:

„Základní kapitál Banky činí 400 milionů eur.“

2. V článku 35 Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) druhou větu druhého odstavce uvést v následujícím znění:

„Bilanční měnou Banky je euro.“

Článek III

Tento Protokol musí být ratifikován a nabývá platnosti v den, kdy poslední Smluvní Strana odevzdá ratifikační listinu depozitáři tohoto Protokolu stanovenému v článku IV tohoto Protokolu.

Článek IV

Tento Protokol bude uložen u Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, jež bude plnit funkci depozitáře tohoto Protokolu.

Sjednáno ve Varšavě 25.11. 2014 v jednom vyhotovení v ruském jazyce.

Z pověření vlády
Bulharské republiky
KARINA KARAIVANOVA
Z pověření vlády
Vietnamské socialistické republiky
NGUYEN THI HONG
Z pověření vlády
Mongolska
ZOLJARGAL NAIDANSUREN
Z pověření vlády
Polské republiky
KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
Z pověření vlády
Ruské federace
DMITRIJ VLADIMIROVICH PANKIN
Z pověření vlády
Rumunska
ATTILA GYÖRGY
Z pověření vlády
Slovenské republiky
VAZIL HUDÁK
Z pověření vlády
České republiky
MARTIN PROS

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Statut Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 byla vyhlášena pod č. 175/1964 Sb.

2) Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Statutu této banky ze dne 18. prosince 1970 byl vyhlášen pod č. 86/1975 Sb.

3) Česká republika přestala být k 1. lednu 1993 smluvní stranou Protokolu o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, včetně Statutu této banky ze dne 23. listopadu 1977.

4) Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech i organizaci Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, včetně Statutu této banky ze dne 18. prosince 1990 se prozatímně provádí od 1. ledna 1991.

Přesunout nahoru