Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 19 a 143 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 11/20)

Datum vyhlášení 17.05.2021
Uzavření smlouvy 15.12.2020
Platnost od 01.04.2021
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. prosince 2020 bylo v Mnichově přijato Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 19 a 143 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 11/20)1).


Pozměněné pravidlo 19 vstoupilo v platnost na základě článku 3 odst. 1 Rozhodnutí dne 1. dubna 2021 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Pozměněné pravidlo 143 vstupuje v platnost na základě článku 3 odst. 2 Rozhodnutí dne 1. listopadu 2021 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY

ZE DNE 15. PROSINCE 2020

POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 19 A143

PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU

K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ

(CA/D 11/20)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,

s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména její článek 33 odst. l(c), '

na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,

s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,

ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:

ČLÁNEK 1

Pravidlo 19 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

1. Odstavec 1 je v tomto znění:

„V žádosti o udělení evropského patentu musí být uveden vynálezce. Jestliže však přihlašovatel není vynálezcem nebo není-li jediným vynálezcem, musí být uvedení vynálezce provedeno na samostatné listině; ta musí obsahovat příjmem, křestní jména a zemi a místo bydliště vynálezce, prohlášení podle článku 81a podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.“

2. Odstavce 3 a 4 se zrušují.

ČLÁNEK 2

Pravidlo 143 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:

Pododstavec (g) odstavce 1 je v tomto znění:

„příjmení, křestní jména a země a místo bydliště vynálezce uvedeného přihlašovatelem nebo majitelem patentu, pokud se vynálezce svého práva být uveden nevzdal ve smyslu pravidla 20 odst. 1;“

ČLÁNEK 3

1. Pravidlo 19 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné podle článku 1 tohoto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. dubna 2021. Pozměněné pravidlo 19 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů se použije na všechna uvedení vynálezce podaná či opravená v tento den nebo po tomto datu. Pozměněné pravidlo 19 odst. 1 Úmluvy o udělování evropských patentů se rovněž použije na všechny mezinárodní přihlášky vstupující do evropské fáze v tento den nebo po tomto datu.

2. Pravidlo 143 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněné podle článku 2 tohoto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. listopadu 2021. Použije se na všechny patentové přihlášky zveřejněné v Evropském patentovém rejstříku v tento den nebo po tomto datu.

V Mnichově, dne 15. prosince 2020

Za správní radu Předseda

Josef KRATOCHVÍL

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 měnící Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 27. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 20/09) k Úmluvě o udělování evropských patentů byla vyhlášena pod č. 39/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. října 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 18/09) a Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující pravidlo 36 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 16/10) byla vyhlášena pod č. 102/2010 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 12/10) bylo vyhlášeno pod č. 40/2011 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 26. října 2010 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů a Poplatkový řád (CA/D 2/10) bylo vyhlášeno pod č. 39/2012 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 27. června 2012 pozměňující pravidlo 53 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 7/12) bylo vyhlášeno pod č. 30/2013 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující pravidla 36, 38 a 135 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 15/13) bylo vyhlášeno pod č. 24/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 16/13) bylo vyhlášeno pod č. 25/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2013 pozměňující pravidlo 6 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 14 odst. 1 Poplatkového řádu (CA/D 19/13) bylo vyhlášeno pod č. 26/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 16. října 2013 pozměňující pravidla 135 a 164 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/13) bylo vyhlášeno pod č. 63/2014 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14) bylo vyhlášeno pod č. 24/2015 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 82 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 9/15) bylo vyhlášeno pod č. 19/2016 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 147 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 10/15) bylo vyhlášeno pod č. 58/2016 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16) bylo vyhlášeno pod č. 7/2017 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16) bylo vyhlášeno pod č. 8/2017 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17) bylo vyhlášeno pod č. 48/2017 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2017 pozměňující pravidla 32 a 33 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 3/17) bylo vyhlášeno pod č. 57/2017 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2017 pozměňující pravidlo 51 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 13/17) bylo vyhlášeno pod č. 16/2018 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18) bylo vyhlášeno pod č. 53/2018 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19) bylo vyhlášeno pod č. 51/2019 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19) bylo vyhlášeno pod č. 11/2020 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 117 a 118 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 12/20) bylo vyhlášeno pod č. 1/2021 Sb. m. s.

Přesunout nahoru