Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 2/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976

Datum vyhlášení 20.01.2021
Uzavření smlouvy 02.10.2020
Platnost od 04.12.2020
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

2

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 2. října 2020 a 4. prosince 2020 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976.1)


Na základě ustanovení uvedených v nótách vstoupila Dohoda v platnost dne 4. prosince 2020 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsaná v Praze dne 23. dubna 1976.

Anglické znění britské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Verbální nóta č. 020/2020

Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska projevuje úctu Velvyslanectví České republiky v Londýně a má tu čest odkázat na Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsanou v Praze dne 23. dubna 1976 (dále jen „Dohoda“).

V návaznosti na jednání mezi odborem pro zdravotnictví a sociální péči Ministerstva zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království a Ministerstvem zdravotnictví České republiky má Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje tu čest navrhnout, aby Strany platnost této Dohody považovaly za ukončenou.

Pokud je výše uvedený návrh pro vládu České republiky přijatelný, má Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje tu čest dále navrhnout, aby tato nóta Spojeného království spolu s odpovědní nótou České republiky tvořily Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou České republiky o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976 (dále jen „Dohoda o ukončení platnosti“). Dohoda o ukončení platnosti vstoupí v platnost dnem přijetí odpovědní nóty. V zájmu vyloučení pochybností se potvrzuje, že Dohoda o ukončení platnosti, jakmile vstoupí v platnost, nahradí nótu č. 4741-1/2020-Lond Velvyslanectví České republiky v Londýně ze dne 15. července 2020.

Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky v Londýně o své nejhlubší úctě.

Evropské ředitelství

Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje

Londýn

SW1A 2AH

2. října 2020

PŘEKLAD

Č. 7782-1-2020

Velvyslanectví České republiky v Londýně projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a má tu čest odkázat na nótu Ministerstva zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje č. 020/2020 ze dne 2. října 2020, která zní:

Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska projevuje úctu Velvyslanectví České republiky v Londýně a má tu čest odkázat na Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsanou v Praze dne 23. dubna 1976 (dále jen „Dohoda").

V návaznosti na jednání mezi odborem pro zdravotnictví a sociální péči Ministerstva zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království a Ministerstvem zdravotnictví České republiky má Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje tu čest navrhnout, aby Strany platnost této Dohody považovaly za ukončenou.

Pokud je výše uvedený návrh pro vládu České republiky přijatelný, má Ministerstvo zahraničních věci, Britského společenství národů a rozvoje tu čest dále navrhnout, aby tato nóta Spojeného království spolu s odpovědní nótou České republiky tvořily Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou České republiky o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976 (dále jen „Dohoda o ukončení platnosti“). Dohoda o ukončení platnosti vstoupí v platnost dnem přijetí odpovědní nóty. V zájmu vyloučení pochybností se potvrzuje, že Dohoda o ukončení platnosti, jakmile vstoupí v platnost, nahradí nótu č. 4741-1/2020-Lond Velvyslanectví České republiky v Londýně ze dne 15. července 2020.

Ministerstvo zahraničních věci, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky v Londýně o své nejhlubší úctě.

V reakci na to má Velvyslanectví České republiky v Londýně tu čest informovat Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje, že vláda České republiky souhlasí s výše uvedeným návrhem a že nóta Ministerstva zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje č. 020/2020 ze dne 2. října 2020, a tato odpověď tak tvoří Dohodu mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou České republiky o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a vládou Československé socialistické republiky o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976, která vstoupí v platnost dnem přijetí této nóty. Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje se tímto žádá o laskavé potvrzení data přijetí této nóty. V zájmu vyloučení pochybností se potvrzuje, že Dohoda o ukončení platnosti, jakmile vstoupí v platnost, nahradí nótu Velvyslanectví České republiky v Londýně č. 4741-1/2020-Lond ze dne 15. července 2020.

Velvyslanectví České republiky v Londýně využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o své nejhlubší úctě.

Londýn, 4. prosince 2020

Ministerstvo zahraničních věcí, Britského společenství národů a rozvoje

King Charles St.

Londýn SW1 A 2AH

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsaná v Praze dne 23. dubna 1976, byla vyhlášena pod č. 105/1976 Sb.

Přesunout nahoru