Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 11/2021 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2016

Datum vyhlášení 08.03.2021
Uzavření smlouvy 28.10.2016
Platnost od 05.02.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí

č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s.,

kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. října 2016 v Portoroži byly na 66. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise přijaty změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství1).

Se změnami harmonogramu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí těchto změn.


Změny harmonogramu vstoupily v platnost na základě článku V odst. 3 Úmluvy dne 5. února 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn harmonogramu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

obr. 001

The Red House

135 Station Road

Impington, Cambridge

CB24 9NP, UK

t: +44 (0) 1223 233971

f: +44 (0) 1223 232876

e. secretariat@iwc.int

Internet: www.iwc.int

SB/JAC/32230

8. listopadu 2016

OBĚŽNÍK KOMISAŘŮM A SMLUVNÍM VLÁDÁM

IWC.CCG.1242

Změny harmonogramu

Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (1946) přijaté na 66. zasedání

Komise

V rámci 66. zasedání Mezinárodní velrybářské komise, které se konalo v Portoroži, ve Slovinsku ve dnech 24.-28. října 2016, nebyly přijaty žádné změny ohledně nulových kvót pro komerční lov velryb, které vstoupily v účinnost v roce 1986 pro sezónu v pobřežních oblastech a v období 1985/86 pro sezónu na volném moři.

Je proto nutné provést následující změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství (změny vyznačeny tučně kurzívou):

V odstavcích 11 a 12 a tabulkách 1,2 a 3:

Odpovídajícím způsobem nahradit období 2014/2015 pro sezónu na volném moři a 2015 pro sezónu v pobřežních oblastech obdobím 2016/2017 pro sezónu na volném moři a 2017 pro sezónu v pobřežních oblastech.

V souladu s článkem V Úmluvy vstoupí tyto změny v platnost pro každou smluvní vládu devadesát dnů po datu uvedeném v tomto dopise, pokud žádná smluvní vláda nepodá výhradu. V takovém případě se bude postupovat podle článku V odstavce 3 Úmluvy.

Lhůta 90 dnů uplyne 5. února 2017. V případě, že k tomuto datu nebudou obdrženy výhrady, vstoupí změny v platnost. Smluvním vládám to bude náležitě oznámeno.

Simon Brockington

výkonný tajemník

Poznámky pod čarou

1) Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství přijatá ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 byla vyhlášena pod č. 7/2007 Sb. m. s.
Změny harmonogramu Úmluvy, přijaté v Panamě ve dnech 2. - 6. července 2012 byly vyhlášeny pod č. 1/2016 Sb. m. s.
Změny harmonogramu Úmluvy, přijaté v Portoroži ve dnech 15. - 18. září 2014 byly vyhlášeny pod č. 2/2016 Sb. m. s.

Přesunout nahoru