Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999

Datum vyhlášení 17.01.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 2019 sdělil generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), že v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě1), byly přijaty změny limitů odpovědnosti stanovených touto Úmluvou.

Změny vstoupily v platnost dne 28. prosince 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu těchto změn v platnost přestaly platit změny limitů platné od 30. prosince 2009, vyhlášené pod č. 47/2010 Sb. m. s.

Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Tel.: +1 (514)954-6090

Č.j.: LE 3/38.1-19/70

11. říjen 2019

Předmět: Revize limitů odpovědnosti podle Montrealské úmluvy z roku 1999 - oznámení data nabytí platnosti revidovaných limitů

Vyžadovaná činnost: a) zohlednit, že revidované limity odpovědnosti nabývají platnosti od 28. prosince 2019 pro všechny smluvní strany Montrealské úmluvy; a b) podle potřeby přizpůsobit prováděcí právní předpisy, aby revidované odpovědnostní limity nabyly platnosti

Pane/Paní,

mám tu čest odkázat na dopis státům LE 3/38.1-19/50, ze dne 28. června 2019, kterým Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) oznámila výsledky přezkoumání limitů odpovědnosti podle článku 24 odstavec 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsané v Montrealu 28. května 1999 (Dok 9740).

Jak je stanoveno v odstavci 8 výše uvedeného dopisu státům, státy byly vyrozuměny, že limity odpovědnosti stanovené Montrealskou úmluvou je nutné revidovat následovně:

Montrealská úmluva
z roku 1999
Původní
limity (SDR)
Revidované limity (SDR)
od 30. prosince 2009
Revidované limity,
zaokrouhlené (SDR) *†
Článek 21100 000113 100128 821
Článek 22, odstavec 14 1504 6945 346
Článek 22, odstavec 21 0001 1311 288
Článek 22, odstavec 3171922

* Pro usnadnění, dne 16. září 2019 měla jednotka SDR hodnotu 1,37 USD.

† V platnosti od 28. prosince 2019.

Smluvním stranám bylo oznámeno, v souladu s tichou schvalovací procedurou objasněnou v odstavci 2 článku 24 Montrealské úmluvy, že zmíněné revize nabudou platnosti pro všechny smluvní strany šest měsíců po oznámení, pokud do tří měsíců po oznámení většina smluvních stran nevyjádří u ICAO svůj nesouhlas. K vyjádření takového většinového nesouhlasu nedošlo.

Smluvní strany se proto vyzývají přijmout nezbytná opatření, v souladu se svými vnitrostátními právními požadavky, aby revidované limity nabyly 28. prosince 2019 platnosti.

Přijměte, pane/paní, vyjádření mé nejhlubší úcty.

Fang Liu
generální tajemnice

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijatá v Montrealu dne 28. května 1999, byla vyhlášena pod č. 123/2003 Sb. m. s.

Přesunout nahoru