Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 5/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999

Datum vyhlášení 17.01.2020
Uzavření smlouvy 11.10.2019
Platnost od 28.12.2019
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. října 2019 sdělil generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), že v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě1), byly přijaty změny limitů odpovědnosti stanovených touto Úmluvou.

Změny vstoupily v platnost dne 28. prosince 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Dnem vstupu těchto změn v platnost přestaly platit změny limitů platné od 30. prosince 2009, vyhlášené pod č. 47/2010 Sb. m. s.

Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Tel.: +1 (514)954-6090

Č.j.: LE 3/38.1-19/70

11. říjen 2019

Předmět: Revize limitů odpovědnosti podle Montrealské úmluvy z roku 1999 - oznámení data nabytí platnosti revidovaných limitů

Vyžadovaná činnost: a) zohlednit, že revidované limity odpovědnosti nabývají platnosti od 28. prosince 2019 pro všechny smluvní strany Montrealské úmluvy; a b) podle potřeby přizpůsobit prováděcí právní předpisy, aby revidované odpovědnostní limity nabyly platnosti

Pane/Paní,

mám tu čest odkázat na dopis státům LE 3/38.1-19/50, ze dne 28. června 2019, kterým Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) oznámila výsledky přezkoumání limitů odpovědnosti podle článku 24 odstavec 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsané v Montrealu 28. května 1999 (Dok 9740).

Jak je stanoveno v odstavci 8 výše uvedeného dopisu státům, státy byly vyrozuměny, že limity odpovědnosti stanovené Montrealskou úmluvou je nutné revidovat následovně:

Montrealská úmluva
z roku 1999
Původní
limity (SDR)
Revidované limity (SDR)
od 30. prosince 2009
Revidované limity,
zaokrouhlené (SDR) *†
Článek 21100 000113 100128 821
Článek 22, odstavec 14 1504 6945 346
Článek 22, odstavec 21 0001 1311 288
Článek 22, odstavec 3171922

* Pro usnadnění, dne 16. září 2019 měla jednotka SDR hodnotu 1,37 USD.

† V platnosti od 28. prosince 2019.

Smluvním stranám bylo oznámeno, v souladu s tichou schvalovací procedurou objasněnou v odstavci 2 článku 24 Montrealské úmluvy, že zmíněné revize nabudou platnosti pro všechny smluvní strany šest měsíců po oznámení, pokud do tří měsíců po oznámení většina smluvních stran nevyjádří u ICAO svůj nesouhlas. K vyjádření takového většinového nesouhlasu nedošlo.

Smluvní strany se proto vyzývají přijmout nezbytná opatření, v souladu se svými vnitrostátními právními požadavky, aby revidované limity nabyly 28. prosince 2019 platnosti.

Přijměte, pane/paní, vyjádření mé nejhlubší úcty.

Fang Liu
generální tajemnice

Poznámky pod čarou

1) Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijatá v Montrealu dne 28. května 1999, byla vyhlášena pod č. 123/2003 Sb. m. s.

Přesunout nahoru