Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Smlouva č. 47/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla

Datum vyhlášení 15.12.2020
Uzavření smlouvy 20.11.2018
Ratifikace Smlouvy 04.11.2020
Platnost od 01.01.2021
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2018 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 4. listopadu 2020.


Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 3 dne 1. ledna 2021. Vstupem této smlouvy v platnost se, v souladu s jejím článkem 2, příloha Smlouvy, tj. Aktualizované hraniční dokumenty 2016, připojuje k hraničnímu dokumentárnímu dílu česko-slovenských státních hranic, které tvoří přílohu č. I Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané dne 4. ledna 1996 v Židlochovicích a vyhlášené pod č. 246/1997 Sb., ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsané dne 13. května 2010 v Bratislavě a vyhlášené pod č. 33/2011 Sb. m. s.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


SMLOUVA

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

o aktualizaci hraničního dokumentárního díla

Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany“)

v souladu s článkem 14 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané 4. ledna 1996 v Židlochovicích, ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsané 13. května 2010 v Bratislavě,

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany provedly v letech 2011 až 2016 Třetí společné přezkoušení česko--slovenských státních hranic a následné odstranění zjištěných nedostatků. Realizací prací souvisejících s přezkoušením státních hranic nedošlo ke změně jejich průběhu. Na základě výsledků přezkoušení byly vyhotoveny Aktualizované hraniční dokumenty 2016.

(2) Aktualizované hraniční dokumenty 2016 tvoří přílohu této smlouvy a skládají se z následujících částí:

Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek I,

Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek II,

Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek III,

Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek IV,

Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek V,

Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek VI,

Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek VII,

Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek VIII,

Aktualizované hraniční dokumenty, hraniční úsek IX.

Článek 2

Vstupem této smlouvy v platnost se Aktualizované hraniční dokumenty 2016 připojují k hraničnímu dokumentárnímu dílu česko-slovenských státních hranic.

Článek 3

Tato smlouva podléhá ratifikaci a vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po výměně ratifikačních listin. Výměna ratifikačních listin se uskuteční v Bratislavě.

Dáno v Praze dne 20. listopadu 2018 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém jazyce a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou republiku

Jiří Nováček v. r.

1. náměstek ministra vnitra

Za Slovenskou republiku

Peter Weiss v. r.

mimořádný a zplnomocněný

velvyslanec Slovenské republiky

v České republice

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

2020c026z047o001.png2020c026z047o002.png

Aktualizované hraniční dokumenty

Vyhotovila Stálá česko-slovenská hraniční komise

Ministerstvo vnitra ČR, 2016

Ministerstvo vnitra SR, 2016

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Aktualizované hraniční dokumenty

Hraniční úseky I, II, III a IV

Vyhotovila Stálá česko-slovenská hraniční komise

Ministerstvo vnitra ČR, 2016

Ministerstvo vnitra SR, 2016

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Aktualizované hraniční dokumenty

Hraniční úsek I

Obsah:

Úvodní list pro popis státních hranic a seznam souřadnic a výšek (1 list)

Popis státních hranic a seznam souřadnic a výšek (36 listů)

Statistické údaje o státních hranicích (1 list)

Sumarizace (1 list)

Závěrečný list (1 list)

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA -SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Popis státních hranic a seznam souřadnic a výšek

Hraniční úsek I

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 1

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel elipsoidická výška (m)Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
BeskydySmonolit osazený na slovenském
území
49,5167316918,85086653600,22I-1hraniční znak vyznačující bod styku státních hranic
České republiky. Slovenské republiky a Polské
republiky
BeskydyCmonolit osazený na českém území49,5173946418,85082809597,65I-1hraniční znak vyznačující bod styku státních hranic
České republiky, Slovenské republiky a Polské
republiky
BeskydyPmonolit osazený na polském území49,5173862718,85103550598,78I-1hraniční znak vyznačující bod styku státních hranic
České republiky, Slovenské republiky a Polské
republiky
1/1Szákladní hraniční znak osazený na slovenském územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,5170123518,85089298594,37I-1začátek hraničního vodního toku Slovenský potok
(Valov potok)
1001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5171490618,8509077710,83I-1bod styku státních hranic České republiky,
Slovenské republiky a Polské republiky, Slovenský
potok (Valov potok)
1/1Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5173055318,85092256595,09I-1začátek hraničního vodního toku Slovenský potok
(Valov potok)
1002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5171365418,8507593951,21I-1Slovenský potok (Valov potok)
1003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5169805918,8500939614,04I-1Slovenský potok (Valov potok)
1004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5169795418,8499000120,88I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/2Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5168672718,84959873582,94I-1původní stabilizace
1005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5169568318,8496137724,54I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/3Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5171118518,84964093585,74I-1
1006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5169687018,8492753114,00I-1Slovenský potok (Valov potok)
1007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5169944118,8490860414,04I-1Slovenský potok (Valov potok)
1008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5169690418,8488961238,01I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/4Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyč49,5169395318,84839457574,33I-1
1009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5170325718,8483803739,01I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/5Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
betonová skruž49,5172412118,84835024577,80I-1

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 2

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
1010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5168810718,8478944944,15I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/6Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5167968018,84730243566,32I-1
1011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5168479218,8472868835,78I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/7Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5169986018,84723977568,98I-1
1012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5168186818,8467947648,59I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/8Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5167042618,84613374556,99I-1
1013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5167416918,8461342550,48I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/9Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5169117218,84611113562,76I-1
1014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5167700518,8454384817,52I-1Slovenský potok (Valov potok)
1015nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5167451418,8451996127,49I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/10Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
49,5167855718,84484952551,24I-1
1016nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5168280918,8448419210,54I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/11Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5169406218,84482144557,61I-1
1017nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5167628918,8447361827,65I-1Slovenský potok (Valov potok)
1018nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5166149318,8444292730,33I-1Slovenský potok (Valov potok)
1019nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5166825218,8440234340,15I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/12Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5164848018,84355436546,85I-1
1020nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5165218918,8435269047,30I-1Slovenský potok (Valov potok)

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 3

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel elipsoidická výška (m)Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
1/13Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5165897618,84348147546,76I-1
1/14Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5164213918,84288267543,82I-1konec hraničního vodního toku Slovenský potok
(Valov potok) a začátek hraniční cesty
1021nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5164407418,842885744,74I-1Slovenský potok (Valov potok)
1/15Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5164583518,84288764543,49I-1konec hraničního vodního toku Slovenský potok
(Valov potok) a začátek hraniční cesty
1022nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5164568618,8428252117,34I-1
1/16Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5164470118,84275214543,04I-1konec hraničního vodního toku Slovenský potok
(Valov potok) a začátek hraniční cesty
1023nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5163687618,8426276015,48I-1
1/17Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5162417918,84252529542,07I-1
1024nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5162584818,842497238,83I-1
1025nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5162150318,8423952416,44I-1
1026nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5161329618,8422063415,96I-1
1027nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5160263118,8420589113,70I-1
1/18Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5159704318,84196911540,69I-1
1028nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5159171318,8419713627,09I-1
1029nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5156780818,8418995819,99I-1
1030nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5155035318,841833744,67I-1
1031nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5154681918,8417988019,28I-1
1032nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5153143018,8416763210,91I-1

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 4

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
1/19Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5152421018,84164499538,28I-1
1033nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5152414118,841575399,41I-1
1034nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5151870818,8414756812,87I-1
1035nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5151293418,8413216835,25I-1
1/20Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5150898418,84110052537,83I-1
1036nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5150019718,8408758711,37I-1
1037nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5149722918,8407256821,36I-2
1/21Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5149424318,84062292537,23I-2
1038nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5149486818,8404329216,29I-2
1039nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5149195718,8402124411,71I-2
1040nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5149127718,840051052,97I-2
1/22Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5149414918,84002351539,30I-2konec hraniční cesty
1041nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
přímka49,5149181118,8400109344,10I-2
2Shlavní hraniční znak osazený na slovenském územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,5148946018,83999897539,30I-2konec hraniční cesty
2/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5149358618,83940279544,6047,69I-2
2/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5150024718,83875230546,3698,65I-2
2/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5151827218,83741850547,50106,73I-2
2/4Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5154465318,83605606553,23I-2začátek hraničního vodnihotoku Gorilůvpotok (Gorilov potok)

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 5

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
2001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5153876418,835978165,14I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2/5Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5153630318,83594656550,53I-2začátek hraničního vodního toku Gorilův potok
(Gorilov potok)
2002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5154281018,8359437815,97I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155022318,8357549010,96I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155179618,835605489,00I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155407218,8354862315,86I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2/6Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5155585018,83527319555,16I-2
2006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155238318,8352687121,15I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2/7Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5154900518,83524875554,94I-2
2007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155624318,834982708,05I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155238018,8348887322,75I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2/8Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5155751018,83457109560,87I-2
2009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155318418,8345748316,04I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2/9Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5154851418,83454550561,60I-2
2010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155120618,8343554412,80I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155117718,834178729,89I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155434918,8340510616,56I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155602918,8338237915,54I-2Gorilův potok (Gorilov potok)

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 6

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
2014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční vodní tok49,5155197518,8336183916,21I-2Gorilův potok (Gorilov potok)
2/10Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5156141918,83342147571,65I-2konec hraničního vodního toku Gorilův potok
(Gorilov potok)
2015nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
přímka49,5155717418,8334093234,00I-2
2/11Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5155284718,83339773571,26I-2konec hraničního vodního toku Gorilův potok
(Gorilov potok)
2/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5156082418,83294345581,7369,61I-2
2/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5157338818,83200337592,0074,14I-2
2/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5158035618,83098331604,5278,20I-2
2/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5160061818,82994929621,1522,01I-3
2/15AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5159940718,82964572625,5523,70I-3
3C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5159807918,82931915628,9034,43I-3
3/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5159494418,82884558626,0865,55I-3
3/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5158917918,82794464615,5295,92I-3
3/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5158912918,82662011598,1951,88I-3
3/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5159113718,82590414589,7976,17I-3
3/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5159526918,82485425582,2089,13I-3
3/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5160162018,82362699572,2277,79I-3
3/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5160397718,82255333568,3636,27I-3původní stabilizace
3/7AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5161020818,82206165563,3534,21I-3

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 7

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
3/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5161611118,82159779557,8874,53I-3
3/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5162278818,82057376542,9491,45I-3
4C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5162954218,81931496540,2841,52I-4
4/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5162903018,81874166550,4355,81I-4původní stabilizace
4/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5163183218,81797207559,3146,68I-4původní stabilizace
4/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5163286718,81732763564,4349,28I-4
4/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5163422218,81664720567,6234,97I-4původní stabilizace
4/4AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5163347018,81616451566,4651,48I-4
4/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5163235918,81545367563,1870,00I-4původní stabilizace
4/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5163465618,81448757557,3142,95I-4původní stabilizace
4/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5163469918,81389447559,6580,64I-4
4/7AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5163682618,81278131571,4329,77I-4
4/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5163761218,81237017575,1777,94I-4
4/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5161092218,81137487586,1181,32I-4
4/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5158308818,81033622602,7181,73I-4
4/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5155609918,80928644627,8340,64I-4
4/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5154274718,80876401637,2148,43I-5
4/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5152599318,80814653643,9845,66I-5

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 8

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
5C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5150758718,80758299647,0645,91I-5
5/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5147778818,80714422646,6250,23I-5
5/1AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5144309818,80669960645,5943,77I-5
5/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5141289818,80631258643,4365,06I-5původní stabilizace
5/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5136560818,80578365637,6438,28I-5
5/3AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5133924918,80544393633,0673,32I-5
5/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5128874318,80479313624,3075,41I-5původní stabilizace
5/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5123703618,80411928612,2883,82I-5
5/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5118051018,80335377596,71122,60I-6
5/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5110054518,80218853577,27120,10I-6
5/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5102264618,80103966563,4483,83I-6původní stabilizace
5/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5096942818,80021993546,3821,31I-6
5/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5095492018,80002767542,5731,97I-6
6C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5093314518,79973966538,9490,42I-6
6/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5091931318,79850928544,7250,64I-6
6/1AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5091266218,79781759558,0132,42I-6
6/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5090840018,79737481564,6828,49I-6
6/2AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5090214518,79699346568,6417,23I-6

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 9

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
6/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5089838718,79676269569,1459,34I-6
6/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5089522418,79594460563,87109,73I-6
6/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
zabetonovaný kamenný
mezník
přímka49,5087962418,79444864569,2346,22I-7
6/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5087184418,79382204573,4660,36I-7
6/6AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5086337618,79299876586,4145,98I-7
6/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5085691918,79237181594,2783,88I-7
6/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5084526418,79122760614,9683,73I-7
6/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5084022618,79007425635,3970,54I-7
6/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5086819318,78920007645,9728,15I-7
7C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5086575818,78881312647,5526,23I-7
7/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5084877818,78856171647,5644,22I-7
7/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5082850318,78803673644,3732,84I-8
7/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5081343318,78764686639,84109,39I-8
7/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5076643618,78632082623,5373,20I-8původní stabilizace
7/4AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5073497718,78543215611,7045,67I-8
7/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5071534118,78487748604,5688,88I-8
7/5AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5067435918,78382506589,9647,41I-8
7/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5065247918,78326385581,9285,89I-8

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 10

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
7/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5061403618,78223510568,9966,42I-8
7/7AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5058393718,78144289557,2249,35I-9
7/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5056159818,78085414546,3065,40I-9
7/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5052973018,78009527535,0674,69I-9
8C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5049970618,77917280521,1388,22I-9
8/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5044393818,77830605519,8383,17I-9
8/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5039084218,77749743529,09101,04I-9
8/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5033180718,77643678545,3765,82I-9
8/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5027882718,77603177556,3169,63I-9
8/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5023281518,77537980570,70110,82I-9
8/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5016994118,77419259594,7555,53I-10
8/6AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5013525218,77364097607,7958,13I-10
9C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,5009901218,77306507619,5447,30I-10původní stabilizace
9/AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5006978618,77258811625,4228,20I-10
9/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5005243918,77230484626,6944,10I-10
9/1AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5002708818,77183591623,1836,10I-10
9/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5000638918,77145216618,7590,14I-10
9/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4995455218,77049576604,5957,05I-10

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 11

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
9/3AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4991815618,76994059595,6967,67I-10
9/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4987498618,76928262585,6839,23I-10
9/4AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4984498518,76899789578,7731,47I-10
9/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4982090418,76876980573,6894,78I-10
9/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4974523618,76816766569,5947,74I-11původní stabilizace
9/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4970698018,76786892565,9740,76I-11
9/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4967640518,76755874560,9274,02I-11
9/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4961880818,76704678546,7249,84I-11
9/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4957941818,76671869534,4567,89I-11
10C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4953341518,76610287513,4319,03I-11
10/1C/Satypický hraniční znak osazený v hraniční čářekamenná
deska
přímka49,4952067518,76592759512,5420,49I-11dočasně bez povrchové stabilizace
10/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4950735118,76573210512,2247,79I-11
10/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4948341118,76518440514,3357,97I-11původní stabilizace
10/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4945333518,76453160532,1130,37I-11
10/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4943742118,76419098534,7622,06I-11
10/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4942588318,76394333540,95103,71I-11
10/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4936981318,76279938552,0852,67I-12
10/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4935523718,76210762557,5676,00I-12

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 12

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
10/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4932391118,76117543570,9663,38I-12
10/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4929457218,76042512580,44111,70I-12
10/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4924444918,75908926598,10118,45I-12
10/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
zabetonovaný kamenný
mezník
přímka49,4918362618,75774641620,7166,99I-12
10/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4913681818,75716425632,9735,31I-12
10/13AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4911186918,75686294639,3366,38I-12
10/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4906495818,75629574650,0662,49I-13
10/14AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4901299918,75596775652,7643,91I-13
10/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4897647018,75573667652,4259,31I-13
10/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4892619618,75546396653,3048,08I-13
10/16AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4888535018,75524578657,8523,24I-13
10/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4886562818,75514040658,5827,54I-13
10/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4884535618,75492216660,1132,82I-13
11C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4883821718,75448283661,0120,72I-13
11/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4884525118,75421795661,9141,49I-13
11/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4886461418,75372851662,7133,95I-13
11/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4888076418,75333092662,5567,92I-13
11/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4891645518,75257036661,9492,55I-13

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 13

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
11/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4895812118,75146478666,6289,39I-13
11/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4900363318,75044849670,932,91I-13začátek hraniční cesty
11001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4900149718,7504268316,36I-13
11/7Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4900000518,75041512670,23I-13začátek hraniční cesty
11002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4900723718,750218906,57I-13
11003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4900936018,7501343326,47I-13
11004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4901741818,749790508,95I-13
11005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4901971718,749672076,67I-13
12Chlavní hraniční znak osazený na českém územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,4902567618,74965334668,67I-13
12001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4901936618,749580146,72I-13
12002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4901755418,7494916610,46I-13
12003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4901291618,7493660645,13I-13
12004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4898964818,7488557310,56I-13
12005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4898382818,7487405815,52I-13
12006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4897445418,7485818722,65I-13
12007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4895960618,7483679611,51I-13
12008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4895216118,748257719,65I-13
12/1Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4894895718,74825490658,91I-13

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 14

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
12009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4894651318,7481566110,88I-13
12010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4894123018,7480301511,27I-13
12011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4893659718,7478918113,15I-13
12/2Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4893478018,74769221653,37I-13
12012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4893243218,7477218711,09I-13
12013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4893037418,747572088,45I-13
12/3Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4892382118,74750096651,57I-13konec hraniční cesty
12014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
přímka49,4892553318,747482182,65I-13
12/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4892733418,74746191651,3287,20I-13konec hraniční cesty, původní stabilizace
12/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4888908318,74641095641,9976,29I-14
12/5AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4887648418,74537571630,0645,47I-14
12/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4886897818,74475863621,6262,18I-14
12/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4886746418,74390077610,6063,18I-14
12/7 AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4887626718,74303901597,6340,80I-14
12/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4888193818,74248278587,4833,53I-14
12/8AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4888954318,74203496580,7555,76I-14
12/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4890216218,74129009568,6766,46I-14
12/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4891414318,74039106567,0652,62I-14

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 15

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
12/10AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4894240718,73980855581,0017,93I-14
12/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4895203818,73961010584,4520,84I-14
12/11AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4895976918,73934821584,8032,53I-14
12/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4897185018,73893921581,6236,13I-14
12/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4898307518,73847129579,6170,03I-14
12/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4900129618,73754631591,1914,80I-14
13C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4900465218,73734862592,0425,08I-14
13/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4900573218,73700279591,2477,70I-14
13/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4901864218,73594833592,9331,94I-15původní stabilizace
13/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4902172118,73551019596,2423,08I-15
13/3AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4902998818,73521786600,9424,46I-15
13/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4903877018,73490828603,0532,71I-15původní stabilizace
13/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4906400118,73467617607,2543,06I-15
13/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4907614718,73411184605,0152,75I-15původní stabilizace
13/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4910878518,73358331593,5444,82I-15
13/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4913908118,73317535582,83105,86I-15
13/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4922616818,73258532576,2938,34I-15
13/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4925666018,73233801572,6752,55I-15

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 16

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
13/10AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4929445318,73190256566,0719,54I-15
13/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4930851318,73174075567,2872,15I-15
13/11AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4936383118,73122010573,0138,80I-15
13/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4939356518,73094005574,5836,74I-15
13/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4942004918,73063684574,0784,24I-15
13/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4947511318,72983855574,9473,39I-15
13/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4951576318,72904060584,1934,66I-16původní stabilizace
13/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4952244118,72857320587,37110,72I-16
14C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4952844518,72704778598,6045,13I-16
14/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4954561218,72648330595,0974,31I-16
14/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4957809818,72558677598,6843,99I-16
14/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4959599818,72504534605,6529,92I-16
14/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4960973518,72469015605,8220,00I-16
14/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4961894518,72445298606,8438,66I-16
14/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4964578118,72411370617,3938,93I-16
14/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4967225618,72376225630,7159,63I-16původní stabilizace
14/7 AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4971566918,72327894643,2022,09I-17
14/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4973175818,72310006646,2451,72I-17původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 17

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)elipsoidická výška (m)Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
14/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4976681218,72263115640,7050,76I-17původní stabilizace
14/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4979989118,72214846627,9838,53I-17
14/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4982501718,72178217632,0587,67I-17
14/11AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4988978618,72109227659,0327,13I-17
14/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4990982518,72087861665,6264,82I-17
14/12AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4996537918,72060815671,7651,97I-17
15C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5000991418,72039057679,6724,71I-17
15/AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5000380518,72006291675,1189,71I-18
15/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4998166518,71887148656,2980,49I-18
15/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4998459918,71776128641,0266,03I-18
15/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4998185318,71685057649,7067,75I-18
15/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4997762818,71591758653,3223,29I-18
15/4AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4997772818,71559600653,6028,06I-18
15/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4997786318,71520860651,833,09I-18začátek hraniční cesty
15001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4997843118,7151680714,55I-18
15/6Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4997864718,71510293651,52I-18začátek hraniční cesty
15002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4998709018,7150175422,25I-18
15003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5000393118,7148516828,39I-18

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 18

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
15/7Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5002622118,71466743648,36I-18
15004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5002602718,7146554039,59I-18
15005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5005455718,7143285031,63I-18
15/8Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5007514918,71402445650,16I-18
15006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5007606818,7140427745,16I-18
15007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5010791318,7136559634,87I-19
15/9Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5013237418,71336072653,00I-19
15008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5013182418,7133447017,12I-19
15009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5014433918,7132070123,52I-19
15010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5016112318,7130093524,73I-19
15/10Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5017577418,71275097657,93I-19
15011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5017718218,7127731279,88I-19
15/11Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5022712818,71196646663,24I-19
15012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5022519218,7119529724,95I-19
15013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5022753518,7116103314,63I-19
15014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5023128818,7114167915,40I-19
15015nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5023642818,7112193345,26I-19
15/12Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5023446918,71112792667,42I-19

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 19

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)elipsoidická výška (m)Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
15016nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5024724618,7106169515,64I-19
15017nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5025106818,7104092016,02I-19
15018nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5025034918,7101883455,47I-19
15/13Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5025229718,71011594674,07I-19
15019nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5023993318,7094393834,71I-19
15020nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5023428818,7089680631,44I-19
15/14Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5022713218,70854399682,65I-19
15021nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5022910918,7085413316,30I-19
15022nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5022766018,7083173527,01I-19
15023nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5021758918,7079779415,09I-19
15024nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5021451818,7077750824,38I-19
15025nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5020530918,7074696517,42I-19
15026nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5020154618,7072362013,99I-19
15/15Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5020381818,70716285697,37I-19konec hraniční cesty
15027nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
přímka49,5020152018,707043014,55I-19
16C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5020011118,70698167698,6950,60I-19konec hraniční cesty
16/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5018911118,70630394701,36136,60I-19původní stabilizace
16/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5016231418,70446381715,5541,47I-19

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 20

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
16/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5013670318,70404744710,2247,38I-19
16/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5013624418,70339344717,2540,94I-19
16/4AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5013587018,70282825719,9624,49I-20
16/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5013565518,70249029722,6226,22I-20
16/5AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5014054218,70213606725,1554,86I-20
16/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5015076818,70139521727,7488,80I-20původní stabilizace
16/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5011869418,70027255733,3859,08I-20původní stabilizace
16/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5008824618,69960414739,8237,74I-20původní stabilizace
16/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5005935918,69933089743,7914,43I-20
16/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5004826518,69922767744,8135,32I-20
16/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5002177318,69895882746,7175,44I-20
16/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4998550918,69807890756,3431,59I-20
16/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4996615718,69775942758,9814,07I-20
17C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4996164718,69757829762,50100,13I-20
17/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4999071118,69626976783,8981,33I-20
17/1AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4999862718,69515365803,2224,07I-20
17/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5000096618,69482335807,96117,38I-20
17/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5001694618,69322152836,95121,52I-20

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 21

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
17/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5002104218,69154516867,9399,99I-21
17/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5005641418,69027615883,338,57I-21
17/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5005705018,69015819884,2269,67I-21
17/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5006706618,68920815894,9393,46I-21
18C/Shlavní hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5007352318,68792165902,16106,95I-21
18/AC/Sdoplňující hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5014039618,68686022925,4218,46I-21
18/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5015192218,68667728929,1176,27I-21původní stabilizace
18/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5021125218,68614911944,5542,69I-21
18/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5024203418,68579707951,5447,74I-21
18/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5027569318,68538801957,32114,90I-22původní stabilizace
18/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5037772718,68513892979,36127,76I-22
18/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5049110618,684854731 002,9488,62I-22původní stabilizace
18/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5054212518,683914861 020,6774,93I-22
18/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5060016118,683389601 034,0169,12I-22
19C/Shlavní hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5063600718,682610011 042,0481,93I-22původní stabilizace
19/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5066949418,681602281 055,3792,09I-23
19/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5069679018,680401741 072,9376,54I-23
19/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5073672918,679541141 077,7092,12I-23

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 22

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
19/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5075511918,678300901 086,8035,53I-23
19/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5076275018,677824631 088,51100,61I-23
19/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5076453618,676435781 095,7893,15I-23
19/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5074082518,675202611 095,00128,35I-23
19/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5070104018,673538871 094,0944,24I-23
19/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5067680218,673054551 094,1137,31I-24
19/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5065571718,672653731 102,92134,75I-24
20C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5061524018,670900171 111,1043,10I-24
20/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5058017118,670646621 110,4035,01I-24původní stabilizace
20/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5055197118,670431811 107,4330,14I-24původní stabilizace
20/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5052538618,670512391 100,69103,91I-24
20/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5043315018,670282451 086,7978,09I-24původní stabilizace
20/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5038714218,669468321 081,32133,09I-24
20/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5032852818,667865891 069,7062,04I-24původní stabilizace
20/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5029821718,667146621 064,3668,27I-25
20/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5028250318,666235561 067,17144,44I-25
20/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5023321718,664390451 058,5094,13I-25původní stabilizace
20/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5028127218,663320541 028,1598,87I-25původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 23

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
20/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5030883018,66202255998,4778,96I-25
20/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5030228918,66093709988,4362,05I-25
20/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5030652218,66008232983,84104,27I-26
20/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5030730718,65864273980,44121,24I-26
20/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5030681918,65696868990,5774,48I-26
20/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5030677118,655940401 005,6976,57I-26původní stabilizace
21C/Shlavní hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5031424418,654889481 020,6049,00I-26původní stabilizace
21/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5028523018,654380461 018,8452,67I-26původní stabilizace
21/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5024133218,654107811 016,8278,01I-26původní stabilizace
21/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5017344518,653836441 007,8162,45I-26původní stabilizace
21/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5014516418,653091611 013,66132,74I-26původní stabilizace
21/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5010925218,651343891 007,2249,09I-26původní stabilizace
21/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5011730418,650677481 002,5487,84I-26původní stabilizace
21/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5015852418,64964295993,3689,97I-27
21/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5014026318,64843289988,37103,21I-27
21/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5011976218,64704306989,18123,48I-27
21/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5007934418,64545543989,2034,44I-27původní stabilizace
21/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5006990918,64500247996,0972,60I-27původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 24

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
21/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5006470918,644003351 004,2667,09I-27původní stabilizace
21/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5009083818,643168441 019,7962,47I-27původní stabilizace
22C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,5007873518,642326391 020,4696,55I-27původní stabilizace
22/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4999524518,641962411 008,9289,30I-27
22/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4991803918,641624971 002,8585,77I-28
22/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4984379718,641305731 006,2033,23I-28původní stabilizace
22/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4982072518,641014221 013,1335,25I-28
22/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4979649818,640700611 014,7550,45I-28původní stabilizace
22/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4975443818,640440231 021,4267,73I-28
22/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4969784918,640095161 037,6041,60I-28
22/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4966432818,639840921 053,0951,82I-28
23C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4962269718,639520041 073,1732,46I-28původní stabilizace
23/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4961740118,639079281 073,1743,91I-28původní stabilizace
23/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4964622018,638665441 057,8535,36I-28původní stabilizace
23/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4966942018,638331851 044,1748,26I-28
23/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4970095618,637874031 032,7979,95I-28původní stabilizace
23/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4973326518,636887961 027,8174,10I-28
23/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4977501518,636090801 022,5896,81I-28původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 25

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
23/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4980008718,634810951 026,1744,50I-28původní stabilizace
23/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4980180518,634197311 029,0783,79I-28původní stabilizace
23/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4982543418,633098881 031,2174,01I-29původní stabilizace
24C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4986448718,632271521 031,2553,66I-29
24/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4987258818,631541321 032,44100,41I-29původní stabilizace
24/1AC/Sdoplňující hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4984999918,630199101 032,3552,74I-29
24/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4983813418,629494351 032,70112,37I-29původní stabilizace
24/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4981145318,627997961 038,4352,69I-29
24/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4977492918,627534791 046,2443,08I-29původní stabilizace
24/4AC/Sdoplňující hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4976402618,626964311 052,2024,92I-29
24/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4975771318,626634101 054,4887,87I-29
24/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4972050318,625564181 055,0357,89I-29původní stabilizace
24/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4970329318,624809761 056,9167,20I-29původní stabilizace
24/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4967790618,623967761 058,8036,92I-29původní stabilizace
24/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4966164218,623523521 061,0741,95I-29původní stabilizace
24/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4964866918,622979891 064,1839,15I-30původní stabilizace
24/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4963263418,622498801 064,6057,67I-30původní stabilizace
24/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4959623418,621931791 062,4237,50I-30

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 26

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
25C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4957877718,621488781 062,0089,39I-30původní stabilizace
25/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4955297418,620320201 057,46100,97I-30původní stabilizace
25/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4952905018,618975471 055,4630,47I-30původní stabilizace
25/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4951828718,618588791 054,6762,59I-30původní stabilizace
25/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4950605918,617745511 058,2665,02I-30původní stabilizace
25/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4952655618,616904971 057,9049,88I-31
25/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4952218318,616219731 060,8537,49I-31původní stabilizace
25/6AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4952437118,615703441 057,6311,95I-31
25/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4952506818,615538721 054,2854,24I-31původní stabilizace
25/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4955845818,614992991 041,4070,83I-31
25/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4960175618,614275991 043,2631,74I-31původní stabilizace
25/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4960620718,613843011 043,7055,89I-31
25/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4961411918,613081051 039,4627,42I-31původní stabilizace
25/11AC/Sdoplňující hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4962611618,612750811 031,22101,06I-31
25/12Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4967217818,61154335997,10I-31začátek hraniční cesty
25001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4967051218,611533117,04I-31
25/13Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4966864818,61152089996,96I-31začátek hraniční cesty
25002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4967296818,6114434610,08I-31

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 27

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
25003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4967353018,6113045330,37I-31
25004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4967029318,6108882143,46I-31
25/14Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4966219518,61030140989,94I-32
25005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4966059518,6103069924,48I-32
25006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4965388918,6099851840,76I-32
25007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4965109218,6094241410,17I-32
25/15Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4964796918,60927819986,35I-32
25008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4964995518,6092848413,04I-32
25009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4965094318,6091054924,76I-32
25010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4964952818,6087643226,05I-32
25011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4964883918,6084049138,25I-32
25012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4965092018,6078778149,37I-32
25/16Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
49,4965197018,607193821 000,79I-32původní stabilizace
25013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4965110818,6071962558,32I-32
25014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4964892918,6063919128,05I-32
25/17Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4965043518,606002651 016,62I-32
25015nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4965244118,6060084312,89I-32
25016nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4965664018,6058426415,33I-32

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 28

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
25017nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4966455118,6056693018,13I-32
25/18Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4966880718,605599321 022,54I-32
25018nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4967000118,6054333932,24I-32
25019nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4967611618,604998317,59I-32
25/19Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4967610218,604886851 027,35I-32
25020nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4967838818,6048994820,49I-32
25021nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4968665318,6046467434,72I-32
25/20Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4969253918,604178591 035,99I-32
25022nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4969084218,6041718213,78I-32
25023nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4969476418,6039914317,06I-32
25024nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4970615018,603833547,90I-32
25/21Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4970584718,603773001 044,11I-32
25025nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4970987018,603740657,97I-32
25026nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4971019718,603630689,25I-32
25/22Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4970929418,603499841 047,02I-32
25027nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4970838018,6035060848,32I-32
25028nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4970755118,602839102,01I-32
26Shlavni hraniční znak osazený na slovenském územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,4970839518,602772001 052,25I-32

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 29

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
26001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4970855618,602815968,96I-32
26002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4971575718,6027604022,58I-32
26003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4973194318,6025721015,41I-32
26004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4974429518,6024757419,00I-32
26005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4975773418,6023138922,43I-32
26006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4977518718,6021586626,93I-32
26/1Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4979794118,602031571 054,40I-32
26007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4979728418,6020066029,94I-32
26008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4982032718,6017929613,11I-33
26009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4982911318,6016722620,84I-33
26010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4984356618,6014890512,36I-33
26/2Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4985255818,601385011 056,21I-33
26011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4985363918,6014168727,14I-33
26012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4987595418,6012652234,10I-33
26/3Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4990578318,601194501 048,67I-33
26013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4990595718,6011679313,46I-33
26014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4991788618,6011989825,85I-33
26/4Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4993851718,601346441 046,32I-33

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 30

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
26015nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4993814918,6013737445,48I-33
26016nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4996944518,601777928,77I-33
26/5Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4997383918,601852921 043,35I-33
26017nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4997592818,6018469527,75I-33
26/6Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4999912918,601989261 041,25I-33
26018nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4999827018,6020176117,81I-33
26019nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5001229918,6021363414,22I-33
26020nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5002329618,6022365611,32I-33
26/7Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
49,5002976718,602312131 039,46I-33původní stabilizace
26021nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5003296418,6022852619,75I-33
26022nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5005037818,602338389,08I-33
26023nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5005853918,6023393819,50I-33
26024nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5007589018,6023008813,30I-33
26025nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5008779118,6023182515,08I-33
26026nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5010084718,6023744815,46I-33
26027nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5011448818,6024152912,64I-33
26/8Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5012580718,602400021 027,77I-33konec hraniční cesty
26028nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
přímka49,5012584618,6024203296,87I-33

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 31

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
26/9Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5012574318,602440691 027,67I-33konec hraniční cesty
26/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5021268418,602508811 027,5826,22I-33
26/10AC/Sdoplňující hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5023616518,602539101 028,0629,00I-33
26/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5026216918,602572191 026,0278,66I-33původní stabilizace
27C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5033193818,60239323997,0994,85I-33
27/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5041439918,60205984992,8948,68I-33původní stabilizace
27/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5045790918,60198676998,1457,93I-33
27/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5050971018,601903441 014,7150,54I-34
27/3AC/Sdoplňující hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5055495218,601969641 025,5332,85I-34
27/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5058436418,602012591 031,4274,86I-34
27/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5065158218,601958161 044,6937,59I-34
27/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5068521818,601906181 050,4640,19I-34
27/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5071850618,601690471 057,8945,07I-34původní stabilizace
27/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5075374418,601383241 064,8071,15I-34
27/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5079651218,600652621 074,53102,71I-34původní stabilizace
27/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5085352518,599536861 084,9574,03I-34původní stabilizace
27/10AC/Sdoplňující hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5090290618,598852361 095,4867,22I-34
27/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5094778918,598229741 103,94110,21I-34původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 32

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
28C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,5102369918,597251351 102,8972,33I-35původní stabilizace
28/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5101760018,596256901 100,63101,47I-35původní stabilizace
28/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5098950818,594923731 094,10111,23I-35původní stabilizace
28/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5094945418,593516361 082,85123,97I-35původní stabilizace
28/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5089852818,591993671 072,768,43I-35původní stabilizace
28/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5089997518,591879221 070,7152,08I-35původní stabilizace
28/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5090916018,591174151 041,63100,95I-35
28/7Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5089950518,589783941 015,76I-35začátek hraniční cesty
28001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5089652118,5897954675,74I-35
28/8Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5089392818,589803821 015,73I-35začátek hraniční cesty
28002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5086728818,5888508630,23I-35
28/9Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5085600618,588462551 009,95I-35
28003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5085340618,5884920155,17I-35
28/10Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5081605418,587980581 011,66I-35
28004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5081837118,5879527512,88I-35
28005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5081110318,5878143218,10I-35
28/11Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5080582618,587581131 011,06I-35
28006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5080368418,5875918632,32I-35

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 33

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
28/12Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5079740018,587152681 009,29I-36
28007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5079930518,5871507017,09I-36
28008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5079899518,5869147440,64I-36
28009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5080205218,5863554915,87I-36
28/13Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5080613918,586135761 006,45I-36
28010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5080368918,5861378729,96I-36
28/14Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5080279918,585717131 008,10I-36
28011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5080477118,5857244920,49I-36
28012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5080939318,5854506117,74I-36
28/15Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5081238718,585200101 007,63I-36
28013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5080998318,5852057614,99I-36
28014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5080812418,5850007013,14I-36
29Shlavní hraniční znak osazený na slovenském územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,5080208718,584843281 007,72I-36
29001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5080437418,5848286314,35I-36
29002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5079798918,5846564115,63I-36
29/1Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5079104418,584457191 005,68I-36
29003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5078926618,5844872756,97I-36
29/2Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5075192518,583947191 002,02I-36

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 34

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
29004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5075327418,5839276332,83I-36
29005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5073338218,5835926840,39I-36
29/3Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5071369818,58312216999,01I-36
29006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5071185418,5831435836,42I-36
29007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5069370818,5827250055,03I-36
29/4Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5066352618,58212304990,51I-36
29008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5066507318,5821052939,38I-36
29/5Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5064536618,58166612988,01I-36
29009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5064313018,5816784731,87I-36
29/6Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5063057418,58127589987,13I-36
29010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5063309318,5812663429,64I-36
30Chlavní hraniční znak osazený na českém územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,5063098618,58085547986,30I-36
30001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5062807218,5808643721,46I-36
30002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5062870418,5805682311,73I-36
30/1Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5062715818,58040145985,26I-36
30003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5062940318,5804066529,73I-36
30004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5063237918,5799986413,77I-36
30005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5063553018,5798147225,19I-36

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 35

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
30/2Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5064070718,57946384987,67I-36
30006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5063859918,5794700828,17I-36
30007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5063758218,5790813614,52I-36
30/3Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5063361718,57888037992,01I-36
30008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5063598818,5788823439,74I-36
30009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5063794718,5783344643,10I-36
30/4Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5064346718,57774500995,10I-36
30010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5064122618,5777415639,20I-36
30011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5064902918,5772137532,63I-36
30/5Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5065544518,57676862998,17I-37
30012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5065755618,5767827018,65I-37
30013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5066635618,5765635534,65I-37
30014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5068286518,5761577811,57I-37
30/6Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5069079418,576043651 000,01I-37
30015nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5068855818,5760239923,32I-37
30016nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5070191218,5757758325,85I-37
30/7Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5071124118,575455871 002,23I-37
30017nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5071405618,5754715614,43I-37

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 36

Hraniční úsek: I

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
30018nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5071826418,5752831137,05I-37
30/8Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5073640118,574848581 005,90I-37
30019nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5073429318,5748345819,43I-37
30020nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5074555918,5746294916,40I-37
30/9Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5075575218,574464711 009,69I-37
30021nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5075734518,5744933013,94I-37
30022nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5076611118,5743557933,27I-37
30/10Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5078736018,574033001 014,20I-37
30023nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5078579118,5740098920,70I-37
30024nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5079962918,5738187318,95I-37
30/11Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5080965818,573608011 019,03I-37
30025nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5081129618,5736280932,28I-37
30026nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5082716818,573254984,57I-37
30/12Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5082962218,573276001 024,02I-37
30027nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5082939318,573201898,70I-37
30028nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5083202718,5730887113,24I-37

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Hraniční úsek: I

Statistické údaje o státních hranicích

Počty hraničních bodů
hraniční body a hraniční znakyv hraniční
čáře
SCPÖcelkem
monolity a základní hraniční znaky2114
hlavní hraniční znaky243229
mezilehlé hraniční znaky2674447358
doplňující hraniční znaky4444
atypické hraniční znaky11
hraniční znaky celkem33649501436
nevyznačené lomové body210210
hraniční body celkem546546
Délka hraniční čáry
celkem
(m)
přímé
vyznačení
(m)
nepřímé vyznačení (m)
celkemhraniční
vodní tok
hraniční
cesta
hraniční
strž
25427,1820780,344646,84807,203839,64

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Sumarizace

počet hraničních znakůnevyznačené
lomové
body
hraniční
body
hraniční
úsek
délka státních hranic (m)počet
mapových
listů
monolityzákladníhlavnímezilehlédoplňujícíatypickéspolupřímé
vyznačení
nepřímé
vyznačení
celkempřímé
vyznačení
nepřímé
vyznačení
hraniční
vodní tok
hraniční
cesta
hraniční
strž
SC
31293584414363364950210546I25 427,1820 780,344 646,84807,203 839,640,0037
013354907590540262488628II23 687,2821 085,462 601,820,002 601,820,0034
01233242203703576736393III20 316,1619 873,97442,19442,190,000,0027
0120468404934542019158612IV21 310,4319 418,891 891,541 891,540,000,0029
012438950146531078778601170V24 407,5314 354,7910 052,747 832,842 219,900,0031
0143497305444315657190621VI31 234,5325 796,445 438,093 382,191 714,01341,8943
01415754206594101241259091319VII37 516,5621 387,2216 129,345 493,1610 636,180,0055
01314951052836977827651134VIII29 375,4416 664,0512 711,3912 711,390,000,0039
02810008304141634634IX38 487,770,0038 487,7738 487,770,000,0068
310325365516694168320747748238507057celkem251 762,88159 361,1692 401,7271 048,2821 011,55341,89363

Aktualizované hraniční dokumenty z hraničního úseku I schválila Stálá česko - slovenská hraniční komise.

V Lazech pod Makytou, dne 11. listopadu 2016

Předseda české delegace
Stálé česko-slovenské
hraniční komise

Ing. Jan ZVĚŘINA

Předseda slovenské delegace
Stálé česko-slovenské
hraniční komise

Ing. Peter ŠLAHOR

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Aktualizované hraniční dokumenty

Hraniční úsek II

Obsah:

Úvodní list pro popis státních hranic a seznam souřadnic a výšek (1 list)

Popis státních hranic a seznam souřadnic a výšek (38 listů)

Statistické údaje o státních hranicích (1 list)

Sumarizace (1 list)

Závěrečný list (1 list)

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Popis státních hranic a seznam souřadnic a výšek

Hraniční úsek II

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 1

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
II/1Szákladní hraniční znak osazený na slovenském územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,5083071918,572907391 026,72II-1
1001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5083278618,5729061139,63II-1
1/1Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5083072218,572352281 027,44II-1
1002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5082848118,5723628924,65II-1
1003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5081746918,5720675023,91II-1
1004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5080668918,5717817823,46II-1
1/2Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5079673318,571488971 021,88II-1
1005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5079860018,5714825842,38II-1
1006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5079133318,5709081752,79II-1
1/3Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5078466718,570187221 016,26II-1
1007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5078263118,5701916150,09II-1
1008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5077430618,5695118330,70II-1
1009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5076863618,5690969716,70II-1
1/4Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5076354718,568872031 013,97II-1
1010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5076668618,5688683334,24II-1
1011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5075766918,5684162242,43II-1
1/5Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5074839718,567844361 006,24II-1
1012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5074672818,5678548931,24II-1

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 2

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
1013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5073513118,5674620323,10II-1
1014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5072528618,5671811133,96II-1
1/6Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5071028618,56676467994,37II-1
1015nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5071339218,5667492831,96II-1
1016nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5070493318,5663275329,34II-2
1017nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5069717518,5659403629,82II-2
1/7Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5069370818,56553219985,49II-2
1018nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5069194418,5655365829,05II-2
1019nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5068640618,5651445622,30II-2
1020nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5068067218,5648494420,00II-2
2Shlavní hraniční znak osazený na slovenském územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,5066962818,56463086980,58II-2
2001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5067245318,5646037839,28II-2
2002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5065051418,5641787838,80II-2
2/1Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5063203918,56372158974,01II-2
2003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5063022218,5637430040,94II-2
2004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5060742218,5632991738,74II-2
2/2Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5058494718,56288092971,05II-2
2005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5058733918,5628621734,48II-2

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 3

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
2006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5057466118,5624277544,54II-2
2/3Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5055951418,56184875966,49II-2
2007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5055733318,5618732531,60II-2
2008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5054049418,5615218140,88II-2
2/4Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5052110818,56104408959,23II-2
2009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5052295618,5610257851,03II-2
2010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5049829718,5604316447,58II-2
2/5Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5047730018,55985950948,92II-2
2011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5047467218,5598840026,70II-2
2012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5046456418,5595495617,81II-2
2013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5045467818,5593561734,22II-2
2014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5043880818,5589514217,48II-2
2/6Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5042985318,55874694953,70II-2
2015nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5043155618,5587372535,03II-2
2016nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5041667218,5583110323,77II-2
2/7Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5040622518,55801900952,66II-2
2017nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5040400618,5580466121,41II-2
2018nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5039185318,5578172821,23II-2

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 4

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
2019nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5037689418,5576351122,02II-2
2020nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5036945818,5573533120,81II-2
2/8Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5035443618,55717214951,83II-2
2021nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5035624418,5571498340,80II-2
2022nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5033811418,5566601116,12II-2
2/9Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5033731118,55643619954,06II-2
2023nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5033558918,5564409439,22II-3
2024nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5032895318,5559091747,90II-3
2/10Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5032091118,55525933955,42II-3
2025nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5032358318,5552529227,78II-3
2026nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5031899218,5548759221,03II-3
2027nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5031730018,5545867228,28II-3
2/11Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5032047518,55419906955,03II-3
2028nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5031783618,5541963330,02II-3
2029nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5032044418,5537838114,13II-3
2/12Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5031704718,55359256957,37II-3
2030nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5031910818,5535897519,84II-3
2031nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5031711118,5533175614,20II-3

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 5

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo hraničního boduČíslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
2/13Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5031754718,55311406958,32II-3
2032nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5031564418,5531228315,68II-3
2/14Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,5030796918,55294103958,69II-3konec hraniční cesty
2033nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,5030993618,552924863,33II-3
3C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,5031264418,55290547959,7642,36II-3konec hraniční cesty, původní stabilizace
3/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5027947218,55261806961,6264,22II-3
3/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5022363318,55239233976,4994,17II-3původní stabilizace
3/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5014096418,55211058979,7827,63II-3
3/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,5012334218,55184178977,2432,41II-3původní stabilizace
3/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5010203118,55153656972,0249,47II-3
3/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5008963118,55088061968,4871,49II-3
4C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5007031718,54993925961,4742,62II-3
4/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5005653618,54939008960,7355,72II-3
4/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5004328618,54864833964,4368,78II-3
4/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5002432218,54774447974,1659,02II-3
4/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5001166118,54695308978,0931,28II-3
4/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5002614718,54658286979,2247,15II-3
4/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5004001418,54596775984,9420,09II-4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 6

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
4/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,5005086918,54574608985,9170,29II-4
4/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4999499218,54529256981,6160,90II-4
4/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4994236718,54506008970,6842,91II-4
4/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4990514718,54490403963,0158,97II-4
4/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4985736718,54455081953,4981,56II-4
4/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4979822818,54388522938,1594,13II-4
4/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4972731418,54317558928,8232,28II-4
5Shlavní hraniční znak osazený na slovenském územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,4970703618,54292953927,21II-4začátek hraniční cesty
5001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4970776118,5428461436,24II-4
5/1Catypický hraniční znak osazený na českém územíkovová značkakamenná
deska
49,4970805018,54281231925,11II-4začátek hraniční cesty, hydrant
5002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4967520318,542826288,13II-4
5003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4966804418,5428037518,94II-4
5/2Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4965082218,54275606922,66II-4
5004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4965227518,5427051713,65II-4
5005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4964099718,5426309219,60II-4
5006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4962426718,5425461419,32II-4
5/3Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4960838918,54241925918,95II-4
5007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4960739218,5424831426,72II-4

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 7

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
5008nevyznačený lomový bod v hraniční čárehraniční cesta49,4958360318,5424318323,83II-4
5/4Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4956226118,54252100913,77II-4
5009nevyznačený lomový bod v hraniční čárehraniční cesta49,4956226718,5424621721,50II-4
5010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4954297218,5424811920,77II-4
5/5Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4952457818,54243308908,05II-4
5011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4952430618,542474195,90II-4
5012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4951902218,5424668930,04II-4
5/6Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4949174718,54248042903,69II-4
5013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4949214718,5424250336,00II-4
5/7Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4946341418,54222964900,69II-4konec hraniční cesty
5014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
přímka49,4946146418,5422669242,93II-4
6Shlavní hraniční znak osazený na slovenském územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,4945896718,54231481901,30II-4konec hraniční cesty
6/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4942321918,54218619900,9051,54II-5
6/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4938236918,54185022903,0026,67II-5
6/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4935885018,54177772906,6241,27II-5původní stabilizace
6/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4932175818,54176044915,3318,04II-5původní stabilizace
6/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4930556418,54177333920,3928,14II-5původní stabilizace
6/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4928038618,54173397936,9213,35II-5

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 8

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
7C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4927042518,54163119945,1311,89II-5původní stabilizace
7/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4926500618,54148967943,6222,32II-5původní stabilizace
7/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4925738618,54120458939,9220,68II-5původní stabilizace
7/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4924940818,54094689935,8319,97II-5původní stabilizace
7/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4923935018,54071836932,4729,03II-5původní stabilizace
7/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4922394418,54039497928,6325,36II-5původní stabilizace
7/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4921194218,54009725924,3717,34II-5původní stabilizace
7/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4920240618,53990767922,3743,95II-5původní stabilizace
7/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4918748918,53934608916,2145,94II-5původní stabilizace
7/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4916941418,53877583909,0015,94II-5
7/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4916550018,53856419904,8240,76II-5původní stabilizace
7/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4915411118,53802942900,8039,97II-5původní stabilizace
7/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4914489218,53749622896,1751,62II-5
7/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4912402818,53685969888,9340,49II-6původní stabilizace
7/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4911061118,53634008883,2126,43II-6původní stabilizace
7/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4910298318,53599450880,9212,53II-6
7/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4910323618,53582164881,4230,06II-6
7/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4908793118,53547967878,0734,68II-6

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 9

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
7/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4906221418,53520894873,4029,33II-6původní stabilizace
7/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4904164718,53495547869,1133,14II-6
7/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4901866718,53466414865,7812,15II-6
7/21C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4900927218,53457867863,6714,60II-6
7/22C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4899645318,53453511861,7214,19II-6
7/23C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4898387218,53450208860,0215,80II-6
7/24C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4897044718,53457331859,2021,51II-6původní stabilizace
7/25C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4895314718,53470639857,8624,39II-6
7/26C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4893292218,53483625854,5328,21II-6
7/27C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4890756418,53484783849,4424,23II-6původní stabilizace
7/28C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4888670018,53475192846,3321,49II-6
7/29C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4886820618,53483786843,7727,80II-6
7/30C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4884449718,53495939841,1012,73II-6
8C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4883306718,53496850840,2623,10II-6
8/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4881610318,53478453839,1835,35II-6původní stabilizace
8/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4878955818,53451642836,5120,88II-6
8/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4877260018,53439286835,8316,47II-6
8/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4876010018,53427111834,628,95II-6

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 10

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
8/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4875210018,53428486833,8322,83II-6
8/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4873158118,53429258830,3529,13II-6
8/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4870555618,53433814826,4837,83II-6
8/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4867161418,53430617821,5178,85II-7
8/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4860093918,53421917813,2929,22II-7
8/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4857473618,53418972812,5645,08II-7
8/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4853421118,53419281814,5049,22II-7
9C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4849005818,53423756829,1912,31II-7původní stabilizace
9/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4848041418,53432103827,9428,98II-7původní stabilizace
9/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4845453318,53436658823,6721,76II-7původní stabilizace
9/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4843645818,53448172820,4379,79II-7
9/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4837063918,53491978814,7963,89II-7
9/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4831769418,53526144807,9041,64II-7
9/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4828610318,53556981801,7556,41II-7
9/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4824092218,53592350796,0433,66II-8
9/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4821457518,53615214792,4366,94II-8
9/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4816488918,53667356788,8916,19II-8
9/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4815458618,53683133788,7334,40II-8

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 11

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
9/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4813508918,53719989787,4327,93II-8
9/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4811866918,53749136787,3425,75II-8původní stabilizace
9/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4810649218,53779350785,9669,46II-8původní stabilizace
9/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4807362218,53860858779,6326,94II-8
9/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4806051118,53892125776,8539,58II-8
9/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4803420618,53928900772,0954,62II-8
9/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4799855018,53980719763,1514,88II-8
9/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4798720618,53991639761,6542,86II-8
10Chlavní hraniční znak osazený na českém územíkamenný
mezník
kamenná
deska
49,4795494418,54023128755,79II-8začátek hraniční cesty
10001nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4795642818,5402723327,64II-8
10/1Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4795793118,54031300756,11II-8začátek hraniční cesty
10/2Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4793298918,54041564752,36II-8
10002nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4793378918,5404298618,75II-8
10/3Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4792376418,54065067751,35II-8
10003nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4792138618,5406051934,85II-8
10004nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4789757518,5409178933,97II-8
10/4Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4787005318,54123536742,26II-9
10005nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4787408318,5412174746,12II-9

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 12

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
10006nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4783986118,5415768369,64II-9
10/5Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4781072218,54189614740,82II-9
10007nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4778667218,5420841136,18II-9
10/6Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4775683318,54228067733,83II-9
10008nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4775780018,5423141723,79II-9
10009nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4773795818,5424367231,49II-9
10/7Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4771079218,54257622732,42II-9
10010nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4771038318,5425355338,84II-9
10011nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4767688918,5426873939,65II-9
10/8Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4764214418,54281122730,10II-9
10012nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4764265618,5428401740,80II-9
10/9Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4760836918,54304019731,89II-9
10013nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4760769218,5430107551,75II-9
10/10Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4756251918,54318656733,43II-9
10014nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4756321918,5432207823,18II-9
10015nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4754308118,5433030026,07II-9
10/11Smezilehlý hraniční znak osazený na
slovenském území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4751926118,54335850738,33II-9
10016nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4751964218,5433067230,94II-9

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 13

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
10017nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
hraniční cesta49,4749230618,5432277220,29II-9
10/12Cmezilehlý hraniční znak osazený na
českém území
kamenný
mezník
kamenná
deska
49,4747436718,54310781746,61II-9konec hraniční cesty
10018nevyznačený lomový bod v hraniční
čáře
přímka49,4747445818,543169975,06II-9
11C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4747436718,54323969746,7931,27II-9konec hraniční cesty
11/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4744641418,54328519752,0023,66II-9
11/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4743773918,54298714754,4135,96II-9
11/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4740541718,54297058761,0441,12II-9
11/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4736906418,54307403773,3430,78II-9
11/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4734240318,54318781783,2417,98II-9
11/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4732721718,54327292790,1719,68II-9
12C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4731062518,54336750795,8433,74II-9původní stabilizace
12/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4730261718,54381642791,7135,23II-9původní stabilizace
12/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4729358618,54428244787,9729,61II-9
12/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4727469218,54457033786,0930,86II-9
12/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4725390818,54485236786,0235,61II-9
12/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4722916418,54516417787,3424,74II-10původní stabilizace
12/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4721602218,54543972790,6419,44II-10původní stabilizace
12/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4720308118,54561983793,2237,98II-10původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 14

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
12/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4717984418,54600372796,2926,06II-10
12/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4717122218,54633819797,0120,75II-10
12/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4715782818,54653742798,4833,05II-10
12/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4713941418,54689536802,1310,51II-10
12/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4713075818,54695361803,5219,87II-10
12/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4711389718,54704408805,1219,76II-10
12/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4709725818,54713992805,9725,11II-10
12/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4707680318,54728692806,2846,81II-10
12/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4703761118,54752236812,276,25II-10
12/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4703235318,54749211812,6927,24II-10
12/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4701775018,54719028817,1826,42II-10
12/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4699526918,54707269813,6633,15II-10
12/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4696631418,54718086820,1512,78II-10
12/21C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4695481918,54718531825,6716,65II-10
12/22C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4693995018,54721106832,8830,57II-10
12/23C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4691421918,54735936839,5234,16II-10
12/24C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4688531118,54751886846,3122,44II-10původní stabilizace
12/25C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4686683618,54764336852,1026,72II-10původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 15

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
12/26C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4684314418,54770531856,1024,16II-10původní stabilizace
12/27C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4682161718,54774961860,8413,79II-11
12/28C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4681026118,54782611862,8212,91II-11původní stabilizace
12/29C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4680064218,54792617866,5516,17II-11původní stabilizace
13C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4678617818,54794936871,7526,50II-11původní stabilizace
13/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4676855618,54770328867,0713,31II-11původní stabilizace
13/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4676246418,54754528864,3919,02II-11původní stabilizace
13/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4675493118,54730969860,8816,42II-11původní stabilizace
13/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4674737518,54711503857,7012,40II-11
13/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4673851918,54701094855,4322,37II-11původní stabilizace
13/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4672937818,54673606851,3116,63II-11původní stabilizace
13/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4672447818,54651928847,6614,35II-11
13/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4671606718,54636911845,1213,31II-11původní stabilizace
13/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4670627218,54626358843,2647,51II-11původní stabilizace
13/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4666622218,54603547833,7531,73II-11původní stabilizace
13/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4664100818,54583050826,3415,16II-11
13/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4662794718,54577044822,8716,67II-11
13/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4661355018,54570639819,8621,01II-11

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 16

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
13/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4659796718,54554269817,0227,59II-11
13/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4657991918,54528172813,2135,20II-11
13/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4655675818,54495056807,0124,23II-11
13/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4654286718,54469311803,6433,00II-11
13/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná
tyč
přímka49,4652307218,54435367799,9923,01II-11
13/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná
tyč
přímka49,4651113918,54409464797,6415,52II-11
13/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná
tyč
přímka49,4650407218,54391011796,5219,83II-11
13/21C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná
tyč
přímka49,4649786118,54365369795,3129,10II-11
13/22C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná
tyč
přímka49,4649247218,54326086793,8134,59II-11
13/23C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4648480818,54279836792,5736,73II-11
13/24C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4647290618,54232547791,5031,47II-11
13/25C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4646864218,54189647791,0022,85II-11původní stabilizace
13/26C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4646624718,54158333790,1527,80II-11
13/27C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná
tyč
přímka49,4647325018,54121511789,8520,74II-11
13/28C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4647930318,54094456790,1918,48II-11
13/29C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4648477518,54070375790,6515,25II-11původní stabilizace
13/30C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4648614718,54049444790,3230,76II-11původní stabilizace
13/31C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4647176118,54013208787,4827,56II-12původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 17

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
13/32C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4646058118,53979286787,1227,15II-12původní stabilizace
13/33C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4645382518,53943283787,0152,78II-12
13/34C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4644089218,53873236783,4327,25II-12
13/35C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4643917818,53835728780,6225,47II-12
13/36C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4643796918,53800644776,9135,22II-12
13/37C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4643146118,53753094772,2430,93II-12
13/38C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4643024218,53710453770,6828,19II-12
13/39C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4643420818,53672047769,0434,77II-12původní stabilizace
14C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4644197218,53625597766,7420,49II-12
14/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4642748618,53608144764,8124,07II-12
14/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4641005618,53588458761,4239,41II-12
14/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4638062218,53558175755,0540,26II-12
14/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4635171918,53524747749,1253,85II-12
14/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
betonová skružpřímka49,4630822818,53492122744,7624,99II-12
14/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4628581918,53489619744,0331,48II-12
14/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4626004718,53471661741,0732,20II-12
14/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4623240318,53458486739,5915,98II-12
14/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4621863618,53452144739,2028,64II-12

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 18

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
14/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4619436118,53438956735,0317,13II-13
14/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4618085618,53427617732,6620,72II-13
14/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4616498618,53412653731,3645,22II-13
14/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4612632518,53393367728,5420,71II-13
14/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4610915018,53382381728,4024,17II-13
14/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4608859418,53371492728,3958,17II-13
14/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4603859718,53347922728,9525,29II-13
14/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4601733118,53335581729,8049,63II-13
14/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4597474218,53315117732,1821,98II-13
14/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4595531118,53309633733,5816,56II-13
14/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4594043918,53308494735,3130,11II-13
14/21C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4591351118,53304128737,8144,73II-13
14/22C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4587387518,53293672742,8424,93II-13
14/23C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4585173318,53288275747,3924,39II-13
14/24C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4583110018,53276928754,4421,24II-13
15C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4581219418,53272794758,6942,10II-13
15/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4581008318,53214822759,8670,06II-13
15/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4579554218,53120781761,0531,21II-13původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 19

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
15/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4578751118,53079536761,8925,63II-13
15/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4578515018,53044375761,4824,75II-13
15/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4577450818,53014389761,8422,48II-13původní stabilizace
15/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4576730318,52985417760,8663,29II-13
15/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4573540818,52913125755,5239,41II-13
15/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4571204718,52872264752,5315,02II-13
15/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4570465618,52854919752,5339,00II-14
15/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4569253618,52804461755,3320,26II-14
15/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4569246418,52776503757,9954,57II-14
15/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4567396718,52706794767,1822,53II-14
15/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4566946418,52676492771,4216,80II-14
15/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4567019718,52653344773,4445,14II-14
15/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4567021118,52591078778,7635,72II-14
15/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4568057518,52544450780,3818,44II-14
15/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4567397518,52521122780,4541,47II-14
15/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4564801918,52480064776,3028,72II-14
15/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4562233918,52475842771,9322,00II-14
15/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4560651418,52457636769,6546,26II-14

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 20

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
15/21C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4556674718,52438914760,7429,88II-14
15/22C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4554162818,52424303756,7260,23II-14
15/23C/Satypický hraniční znak osazený v hraniční čářekovová značkakamenná
deska
přímka49,4548750318,52427203754,0117,39II-14hydrant
16C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4547602818,52410911755,6914,55II-14
16/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4546310018,52414000757,5710,72II-14
16/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4545754218,52401914758,3713,53II-14
16/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4544899418,52388639759,5310,60II-14
16/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4544154718,52379511760,2619,26II-14
16/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4542696718,52365169761,9718,75II-14
16/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4541089418,52357389762,7815,94II-14
16/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4539688118,52352733763,7145,60II-15
16/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4535708918,52337592766,2214,81II-15
16/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4534485818,52329503766,8118,44II-15
16/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
betonová skružpřímka49,4532877818,52323353767,5734,67II-15
16/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4529761118,52322144769,3436,59II-15
16/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4526472218,52321081772,1840,04II-15
16/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4522877518,52324097775,3036,36II-15
16/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4519654418,52315650781,6432,29II-15

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 21

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
16/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4517489418,52345319785,5210,08II-15
16/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4516582818,52345592791,9324,37II-15
16/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4514435818,52352253795,3016,97II-15
16/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4514062218,52329564796,7135,92II-15
16/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4510846418,52324872810,986,83II-15
16/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4510233618,52324078813,9055,23II-15
16/21C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4505292818,52316444842,6953,77II-15
16/22C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4500480318,52309333870,2676,20II-15
16/23C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4493673918,52297217905,1115,15II-15
17C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4492314218,52295850910,2443,41II-15původní stabilizace
17/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4489561418,52253417905,4527,86II-15
17/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4487657818,52228414902,3324,82II-15
17/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4486780618,52196933899,9121,30II-15
17/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4485920818,52170700897,4543,70II-15
17/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4484540618,52114278894,5952,07II-15
17/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4482578918,52049075895,9919,30II-16
17/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4482014718,52023894896,9625,98II-16
17/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4481748118,51988303897,7026,39II-16

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 22

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
17/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4481042818,51953550899,0931,82II-16
17/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4482078118,51912628900,0921,36II-16
17/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4482495818,51883892901,5925,44II-16
17/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4482916918,51849400903,8521,07II-16původní stabilizace
17/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4482842218,51820367906,3024,45II-16
17/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4483675018,51789153907,0119,74II-16
17/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4483940818,51762242907,6342,68II-16
17/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4484869418,51705119912,7423,48II-16
17/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4484113918,51674892914,0221,81II-16
18C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4482860318,51651769914,6465,15II-16původní stabilizace
18/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4477107818,51634828910,6625,23II-16původní stabilizace
18/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4474969718,51623181911,6039,85II-16původní stabilizace
18/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4471740018,51599400911,1738,29II-16
18/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4469559718,51558531907,5136,89II-16původní stabilizace
18/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4467670018,51516714902,6818,61II-16
18/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4466713618,51495661901,0930,82II-16
18/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4465641918,51456458899,3518,47II-16
18/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4465256418,51431675898,9756,76II-16původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 23

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
18/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4462934418,51361956897,0041,56II-16
18/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4461478618,51309183895,6746,82II-16
18/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4458734418,51260203893,1720,83II-16
18/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4457373618,51240483892,0787,01II-16
18/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4450686418,51178214891,9126,41II-17
18/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4449527518,51146433892,0325,50II-17
18/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4448685318,51113711892,0722,07II-17
18/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4447416118,51090331891,0121,63II-17
18/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4445968118,51070414888,3347,50II-17
18/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4444532518,51008725890,2851,59II-17
18/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4441896918,50950175898,1025,72II-17
18/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4440382218,50923394902,1845,75II-17
18/21C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4437582518,50877150910,8723,28II-17
18/22C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4436088318,50854681914,3642,08II-17původní stabilizace
18/23C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4433186718,50817436917,7641,56II-17
18/24C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4431380618,50767250914,5429,98II-17
18/25C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4430595618,50727708911,5654,13II-17
18/26C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4430357218,50653153907,3048,85II-18

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 24

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
18/27C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4429520818,50587031907,0141,74II-18původní stabilizace
19C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4428988318,50530042907,4627,35II-18původní stabilizace
19/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4427191918,50504294905,6838,77II-18původní stabilizace
19/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4424099418,50479592906,5627,23II-18původní stabilizace
19/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4422035818,50459372907,9685,52II-18původní stabilizace
19/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4415207818,50405131913,2019,10II-18původní stabilizace
19/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4413730318,50391692913,4034,59II-18
19/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4410644218,50385783915,8632,16II-18původní stabilizace
19/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4407809418,50376997915,9320,11II-18
19/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4406044418,50370947915,0946,23II-18
19/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4401905818,50364850914,5262,77II-18původní stabilizace
19/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4396262818,50363292915,4740,02II-18
19/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4392665818,50361733921,9224,02II-18původní stabilizace
19/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4390722818,50347267921,3437,74II-18
19/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4388026418,50315669921,6237,93II-18
19/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4385998318,50273633922,4453,61II-18
19/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4382348918,50225331922,3457,98II-19
19/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4377461918,50197456922,3143,69II-19

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 25

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
19/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4373669718,50181711919,1538,12II-19
19/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4370418618,50165069919,6437,19II-19
19/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4367325818,50145572920,2050,91II-19
19/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4363098618,50118642914,2258,27II-19původní stabilizace
20C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4358151718,50092178918,6924,29II-19původní stabilizace
20/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4357393618,50060775915,6040,49II-19
20/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4356206118,50008008906,7827,81II-19
20/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4355658918,49970583903,0024,57II-19původní stabilizace
20/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4355610618,49936728899,2243,60II-19původní stabilizace
20/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4355910618,49876767892,9963,51II-19
20/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4355760618,49789233891,8136,98II-19
20/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4355415018,49738519891,2466,59II-19původní stabilizace
20/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4357448318,49652169889,3530,53II-19
20/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4358590618,49613897889,5340,68II-19původní stabilizace
20/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4358920818,49558039889,2472,12II-19původní stabilizace
20/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4356168918,49468008883,7086,25II-19
20/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4352886918,49360253887,4684,29II-20
20/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4349756918,49254408895,8742,21II-20

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 26

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
20/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4347838118,49204192902,6740,12II-20původní stabilizace
20/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,4344489218,49183608905,6289,62II-20
20/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4337008918,49137642908,2084,74II-20
20/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4333250318,49036019914,0633,15II-20původní stabilizace
21C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4331780018,48996250915,1051,44II-20původní stabilizace
21/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4327155318,48994908913,7934,73II-20původní stabilizace
21/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4324103918,49005078912,3228,47II-20původní stabilizace
21/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4321602218,49013400909,7722,79II-20
21/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4320068918,49034253906,6520,50II-20původní stabilizace
21/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4318867818,49055683901,6856,17II-20
21/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4315579218,49114467886,5762,52II-20
21/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4312863918,49189931875,4723,14II-20
21/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4312220018,49220272872,3739,34II-20původní stabilizace
21/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4310505818,49267708863,7637,59II-21původní stabilizace
21/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4308460018,49308967855,9341,47II-21
21/11C/Satypický hraniční znak osazený v hraniční čářekovová značkakamenná
deska
přímka49,4305532818,49344386855,2345,56II-21hydrant
21/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4303422218,49398228859,7235,53II-21
21/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4301078618,49431508864,9646,72II-21

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 27

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
22C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4297668318,49469117870,5960,52II-21
22/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4292504418,49442844878,7873,45II-21původní stabilizace
22/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4286020318,49423547895,1027,57II-21
22/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4283588618,49416100903,8019,93II-21
22/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4281831118,49410731907,8543,60II-21původní stabilizace
22/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4278293618,49384814913,8833,80II-21původní stabilizace
22/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4275843318,49357247917,5740,09II-21
22/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4273721118,49312567919,6246,51II-21
22/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4272661918,49250550915,0275,72II-21
22/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4270927518,49149597905,5246,97II-21původní stabilizace
22/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4270143118,49085967902,2642,54II-21
22/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4269433618,49028350902,1951,36II-22
22/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4267438918,48964483900,7834,81II-22
22/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4265790618,48923683898,8057,45II-22původní stabilizace
22/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4264646118,48846461897,42100,02II-22původní stabilizace
22/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4264381118,48708642894,6878,20II-22původní stabilizace
22/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4262477818,48604861897,0734,55II-22
23C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4261154418,48561769900,6446,17II-22

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 28

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
23/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4259389418,48504156902,7995,44II-22
23/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4254186718,48399536905,5278,87II-22původní stabilizace
23/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4249144718,48323061908,6749,78II-22
23/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4245707518,48279117908,2696,00II-22
23/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4239062518,48194639910,4441,47II-23
23/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4235496418,48177961911,7461,74II-23původní stabilizace
23/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4229990818,48166881915,4235,72II-23
23/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4226804718,48160669915,8453,06II-23původní stabilizace
23/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4222043618,48165394918,1648,22II-23
23/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4217717518,48169714922,8246,85II-23
23/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4213504718,48169383930,4326,75II-23
23/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4211098618,48169578937,2331,66II-23původní stabilizace
24C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4208278918,48163614941,0165,52II-23původní stabilizace
24/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4207204418,48074828936,3467,78II-23
24/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4205197518,47986608934,7746,37II-23
24/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4202500618,47937858927,5897,33II-24
24/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4194718318,47876469921,5690,65II-24původní stabilizace
24/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4187033118,47834800912,0546,81II-24

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 29

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
24/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4183067518,47813189910,2465,38II-24
24/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4178863618,47750192904,3537,32II-24původní stabilizace
25C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4175837518,47727956903,3694,58II-24
25/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4168559418,47660506891,0220,29II-24původní stabilizace
25/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4167006418,47645822887,5884,36II-24
25/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4159516118,47664169872,1155,38II-24původní stabilizace
25/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4154735018,47685558862,0740,67II-24
25/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4151415318,47709039852,0840,60II-24
25/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4148099418,47732500842,7462,14II-25
25/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4142911718,47764283838,5685,67II-25
25/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4135410818,47791172832,8035,11II-25
25/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4132287518,47784081832,3497,58II-25
25/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4123513618,47782997816,0674,98II-25
25/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4116772218,47781781805,4533,94II-25
25/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4114082518,47759656802,9822,95II-25
26C/Satypický hraniční znak osazený v hraniční čářekovová značkakamenná
deska
přímka49,4112628618,47737194801,1360,33II-25hydrant
26/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4107366118,47716967804,9374,40II-25
26/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4100899718,47690697814,2345,45II-25

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 30

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
26/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4096991718,47672369824,3431,83II-25
26/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4094255018,47659494838,0035,72II-25
26/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4091385318,47637369853,4934,24II-25
26/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4088849218,47610603866,3948,26II-26
26/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4085458918,47569094878,8225,45II-26původní stabilizace
26/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4084051118,47541453882,8656,92II-26
26/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4082341918,47467514890,8833,88II-26
26/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4081102818,47424872898,9543,02II-26
26/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4079531418,47370689906,5267,20II-26
26/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4077568118,47283117910,9629,19II-26
26/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4077103318,47243528910,1864,37II-26
26/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4074781118,47162275912,6236,78II-26
26/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4073555618,47115217915,8755,17II-26
26/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4070684418,47053222923,6229,52II-26
26/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4068512818,47029817924,1325,20II-26
26/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4067834718,46996683923,9443,77II-27
26/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4066726918,46938803920,3564,70II-27
26/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4063783618,46861914911,9732,46II-27

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 31

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
26/21C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4063113118,46818386906,0865,41II-27
26/22C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4062673918,46728497891,8022,97II-27
26/23C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4062422218,46697092887,4530,75II-27
26/24C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4062101118,46655008881,5921,54II-27
26/25C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4061749418,46625828877,7435,75II-27
27C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,4061175818,46577356873,6726,46II-27původní stabilizace
27/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4060431918,46542706870,0427,14II-27
27/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4059336418,46509289867,9249,36II-27
27/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4056758918,46453914870,8246,83II-27
27/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4054841118,46396469875,3349,29II-27
27/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4053507818,46331694879,5748,30II-27
27/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4050847518,46279094879,9334,36II-27
27/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4049218918,46238867880,4145,21II-27
27/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4047343618,46183589889,7929,67II-27
27/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4046108318,46147353894,6429,96II-27
27/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4044474218,46114531901,7564,85II-27
27/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4041168118,46040931913,4235,51II-27
27/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4039258618,46001717914,7239,48II-27původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 32

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
27/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4037133118,45958156913,4633,99II-27původní stabilizace
27/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4035333618,45920294910,2029,57II-28
27/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4033895018,45886044904,7046,23II-28
27/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4032231718,45827661895,2569,50II-28původní stabilizace
27/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4031506918,45732542890,1520,12II-28
27/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4031851118,45705325892,2625,95II-28
27/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4031550618,45669881894,0632,46II-28
27/20C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4029737818,45634808894,8486,02II-28
27/21C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4023522218,45564244898,6136,96II-28
28C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4020864718,45533656900,3456,93II-28
28/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4016681718,45488447899,0549,04II-28
28/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4013557218,45440753898,2638,83II-28
28/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4011322518,45399644898,6838,51II-28
28/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4010267218,45349131897,6341,66II-29původní stabilizace
28/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4008406718,45299286895,1341,67II-29
28/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4005879718,45256900896,9354,05II-29
28/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,4003333118,45193447899,8642,75II-29
28/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,4000351718,45156247900,2835,32II-29původní stabilizace

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 33

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
28/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3997574718,45132594899,4132,94II-29původní stabilizace
28/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3994832518,45115469900,5327,49II-29
28/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3992365818,45113167899,1036,42II-29
28/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3989095618,45110278895,6626,46II-29původní stabilizace
28/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3986810618,45100081896,8536,67II-29
28/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3984170318,45069800902,0031,02II-29
28/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3981931718,45044303907,0439,58II-29
28/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3979646918,45002469915,8157,80II-29
28/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3975581118,44952853924,4017,15II-29původní stabilizace
29C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
přímka49,3974374418,44938122925,9634,91II-29původní stabilizace
29/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3971455818,44955822924,7633,49II-29původní stabilizace
29/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3968666418,44973194921,3392,08II-29
29/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3960497518,44993811905,7526,95II-30
29/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenná
deska
přímka49,3958104718,44999808900,9528,06II-30dočasně bez povrchové stabilizace
29/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3955665618,44989939893,7453,69II-30
29/6C/Satypický hraniční znak osazený v hraniční čářekovová značkakamenná
deska
přímka49,3950903618,45002111889,9831,87II-30hydrant
29/7C/Satypický hraniční znak osazený v hraniční čářekovová značkakamenná
deska
přímka49,3948051718,45006406891,5857,84II-30hydrant
29/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3942858118,45010858897,5047,94II-30

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 34

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
29/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3938550818,45008089912,3416,18II-30
29/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3937097218,45007253919,0513,42II-30
29/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3935891118,45006533922,3012,43II-30
30C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3935023318,44995736922,8149,96II-30
30/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3935285618,44927006918,6733,24II-30
30/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3935155018,44881258915,3739,31II-30
30/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3933640318,44832317911,3947,48II-30
30/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3932399218,44769736913,5918,08II-30
30/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3932236918,44744939912,8631,61II-30
30/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3932849718,44702414909,4255,36II-30
30/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3932181718,44626819916,0565,87II-30původní stabilizace
30/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3931984418,44536114914,4123,15II-30
30/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3931743118,44504425916,1043,55II-30
30/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3932301918,44445036921,0188,12II-30
30/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3934163318,44327036922,1260,38II-30původní stabilizace
30/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3933993618,44243881921,8563,67II-30
30/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3933818918,44156200923,5125,80II-31
30/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3933021118,44122819923,7952,01II-31

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 35

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
31C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3931085018,44057608923,3567,49II-31
31/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3931113618,43964625924,9937,67II-31
31/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3929989718,43915661926,5359,60II-31
31/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3928850618,43835425928,1822,14II-31původní stabilizace
31/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3928078918,43807308926,6672,97II-31
31/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3926714218,43708989920,4837,44II-31
31/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3925903618,43658922918,3642,50II-31
31/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3925906418,43600369915,2229,08II-31
31/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3926128318,43560431907,9429,16II-31
31/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3926368318,43520433899,4245,87II-31
31/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,3926378618,43457239890,6028,63II-31
31/11C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,3927019218,43419039889,7470,81II-31
32C/Shlavni hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3928008918,43322661887,9021,11II-31
32/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3928470818,43294475888,7160,96II-31
32/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3930777818,43218283899,6128,03II-31
32/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3932671418,43192800906,1527,66II-31
32/4C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3934507218,43167097912,2353,71II-31
32/5C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3937944418,43115119922,5331,54II-32

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 36

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
IniciálaPopis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°)λ ETRS89 (°)hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1234567891011121314
32/6C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3939578318,43079619928,2839,41II-32
32/7C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3939018118,43026019933,2298,57II-32
32/8C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3936836418,42894419943,7936,56II-32
32/9C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3938670818,42852614940,5045,44II-32
32/10C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,3941399218,42806011935,7636,67II-32
32/11C/Satypický hraniční znak osazený v hraniční čářekovová značkakamenná
deska
ochranná tyčpřímka49,3943565318,42767917933,0369,90II-32hydrant
32/12C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3947167518,42689003933,3353,24II-32
32/13C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3949223918,42622764935,6547,46II-32původní stabilizace
32/14C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3951071118,42563819935,5330,31II-32původní stabilizace
32/15C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3951824218,42523686934,2571,50II-32
32/16C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3952403918,42425597932,7586,52II-32
32/17C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3953950318,42308772931,4030,73II-32původní stabilizace
32/18C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3955165618,42270750929,6532,06II-32
32/19C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
přímka49,3957305018,42241147927,0365,15II-32
33C/Shlavní hraniční znak osazený v hraniční čářekamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3961643318,42180836918,1019,87II-33
33/1C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3962936718,42161947916,8174,02II-33
33/2C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3966824218,42079178912,7437,22II-33
33/3C/Smezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka49,3968688918,42036597910,8356,12II-33

STÁTNÍ HRANICE

ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

List č.: 37

Hraniční úsek: II

POPIS STÁTNÍCH HRANIC A SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK

Číslo
hraničního
bodu
Číslo
hraničního
znaku na
nepřímém
vyznačení
Iniciála Popis
vyznačení
Stabilizace
povrchová
Stabilizace
podzemní
Druh
ochrany
Popis průběhu státních hranic
k následujícímu hraničnímu
bodu
φ ETRS89 (°) λ ETRS89 (°) hel
elipsoidická
výška (m)
Vzdálenost
k následujícímu
hraničnímu
bodu
Číslo
hraniční
mapy
Poznámky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
33/4 C/S mezilehlý hraniční znak osazený
v hraniční čáře
kamenný
mezník
kamenná
deska
přímka 49,39713967 18,41971358 908,63 16,50 II-33 původní stabilizace
33/5 C/S mezilehlý hraniční