Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě

Datum vyhlášení 29.04.2020
Uzavření smlouvy 06.02.2019
Ratifikace Smlouvy 25.10.2019
Platnost od 19.03.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. února 2019 byl v Bruselu přijat Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě.

Jménem České republiky byl Protokol podepsán téhož dne.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 25. října 2019.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 19. března 2020 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

PŘÍSTUPOVÝ PROTOKOL

Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě

Strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949, s vědomím, že bezpečnost v severoatlantické oblasti bude posílena přístupem Republiky Severní Makedonie k této smlouvě,

se dohodly na následujícím:

Článek I

Poté, co tento Protokol vstoupí v platnost, předá generální tajemník Organizace Severoatlantické smlouvy jménem všech jejích stran vládě Republiky Severní Makedonie pozvání k přístupu k Severoatlantické smlouvě. V souladu s článkem 10 Smlouvy se Republika Severní Makedonie stane stranou k datu, kdy uloží listinu o přístupu u vlády Spojených států amerických.

Článek II

Tento Protokol vstoupí v platnost poté, co všechny strany Severoatlantické smlouvy oznámí vládě Spojených států amerických jeho schválení. Vláda Spojených států amerických bude informovat všechny strany Severoatlantické smlouvy o datu přijetí každé z těchto notifikací a o datu, kdy tento Protokol vstoupí v platnost.

Článek III

Tento Protokol, jehož anglické i francouzské znění mají stejnou platnost, bude uložen v archivu vlády Spojených států amerických. Jeho řádně ověřené kopie budou touto vládou předány vládám ostatních stran Severoatlantické smlouvy.

Na důkaz výše uvedeného níže podepsaní zmocněnci podepsali tento Protokol.

Podepsáno v Bruselu dne šestého února 2019.


Za Albánskou republiku

Za Belgické království

Za Bulharskou republiku

Za Chorvatskou republiku

Za Kanadu

Za Českou republiku

Za Dánské království

Za Estonskou republiku

Za Francouzskou republiku

Za Spolkovou republiku Německo

Za Řeckou republiku

Za Maďarsko

Za Islandskou republiku

Za Italskou republiku

Za Lotyšskou republiku

Za Litevsku republiku

Za Lucemburské velkovévodství

Za Černou Horu

Za Nizozemské království

Za Norské království

Za Polskou republiku

Za Portugalskou republiku

Za Rumunsko

Za Slovenskou republiku

Za Slovinskou republiku

Za Španělské království

Za Tureckou republiku

Za Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Za Spojené státy americké

Přesunout nahoru