Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 13/2020 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

Datum vyhlášení 24.03.2020
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. července 2019 byla u generálního tajemníka Rady Evropy uložena listina o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě o počítačové kriminalitě1).

S odvoláním výhrady vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky odvolání výhrady podepsal.

Výhrada k Úmluvě, že „v souladu s článkem 29 odst. 4 a článkem 42 Úmluvy Česká republika prohlašuje, že si vyhrazuje právo odmítnout žádost o uchování podle článku 29 Úmluvy v případech, kdy lze předpokládat, že by nebylo možno, ve vztahu k trestným činům jiným, než jsou ty, stanovené podle článků 2 až 11 Úmluvy, naplnit podmínku oboustranné trestnosti pro vyřízení žádosti o vzájemnou pomoc týkající se prohlídky nebo podobného přístupu, zajištění nebo podobného zabezpečení, nebo zpřístupnění uložených dat“, byla obsažena v ratifikační listině České republiky uložené u generálního tajemníka Rady Evropy dne 22. srpna 2013.

Odvolání výhrady nabylo účinnosti na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy dne 5. července 2019.


1) Úmluva o počítačové kriminalitě, otevřená k podpisu v Budapešti dne 23. listopadu 2001, byla vyhlášena pod č. 104/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru