Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 13/2020 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

Datum vyhlášení 24.03.2020
Uzavření smlouvy 05.07.2019
Platnost od 05.07.2019
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. července 2019 byla u generálního tajemníka Rady Evropy uložena listina o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě o počítačové kriminalitě1).

S odvoláním výhrady vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky odvolání výhrady podepsal.

Výhrada k Úmluvě, že „v souladu s článkem 29 odst. 4 a článkem 42 Úmluvy Česká republika prohlašuje, že si vyhrazuje právo odmítnout žádost o uchování podle článku 29 Úmluvy v případech, kdy lze předpokládat, že by nebylo možno, ve vztahu k trestným činům jiným, než jsou ty, stanovené podle článků 2 až 11 Úmluvy, naplnit podmínku oboustranné trestnosti pro vyřízení žádosti o vzájemnou pomoc týkající se prohlídky nebo podobného přístupu, zajištění nebo podobného zabezpečení, nebo zpřístupnění uložených dat“, byla obsažena v ratifikační listině České republiky uložené u generálního tajemníka Rady Evropy dne 22. srpna 2013.

Odvolání výhrady nabylo účinnosti na základě článku 43 odst. 1 Úmluvy dne 5. července 2019.


1) Úmluva o počítačové kriminalitě, otevřená k podpisu v Budapešti dne 23. listopadu 2001, byla vyhlášena pod č. 104/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru