Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 7/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

Datum vyhlášení 15.02.2019
Uzavření smlouvy 10.10.2018
Platnost od 09.12.2018
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Obsah dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2018 byla v Monaku přijata změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů1).

Změna vstoupila v platnost na základě čl. VII odst. 5 Dohody dne 9. prosince 2018 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

EUROBATS.MoP8. Rezoluce 8.2

obr.001

8. zasedání smluvních stran

Monte Carlo, Monako, 8. -10. října 2018

Usnesení 8.2

Změna přílohy Dohody

Zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (dále jako „Dohoda“),

připomínajíc usnesení č. 7 přijaté na třetím zasedání (Bristol, červenec 2000), které změnilo Dohodu a začlenilo Přílohu se seznamem druhů netopýrů, které se vyskytují v Evropě a na něž se Dohoda vztahuje;

uznávajíc občasnou potřebu změny Přílohy ve světle posledních výsledků výzkumu;

uznávajíc dále, že názvy druhů netopýrů obsažené v Příloze by měly odpovídat pravidlům názvosloví stanoveným Mezinárodní komisí pro zoologické názvosloví;

zaznamenávajíc, že IUCN - Světový svaz ochrany přírody, stejně jako Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů považují Druhy savců světa autorů Wilsona a Reedera (Smithsonian Institution Press, Washington; John Hopkins University Press, Baltimore) za standardní seznam savců;

uznává ustavení Poradního výboru pro posuzování případných změn Přílohy;

souhlasí s přijetím následujících změn Přílohy na základě doporučení Poradního výboru; a

zaznamenává jiné případné změny Přílohy, které však byly odmítnuty nebo odloženy do doby, než budou dostupné další informace;

rozhodlo:

1. odstranit závorky u autora a data u druhu Taphozous nudiventris Cretzschmar, 1830;

2. přiřadit autorství popisu druhu Rhinolophus hipposideros na (Borkhausen, 1797) namísto (Bechstein, 1800);

3. nahradit druh Barbastella darjelingensis druhem Barbastella caspica Satunin, 1908;

4. nahradit druh Eptesicus bottae druhem Eptesicus ognevi Bobrinskii, 1918;

5. doplnit druh Myotis davidii (Peters, 1869);

6. odstranit druhy Myotis aurascens Kuzyakin, 1935, nipalensis (Dobson, 1871) a hajastanicus Argyropulo, 1939, jakožto synonyma druhu Myotis davidii (Peters, 1869);

a současně

přijalo upravený seznam druhů v příloze Dohody přiložený k tomuto usnesení.

Druhy netopýrů, které se vyskytují v Evropě a na něž se vztahuje tato Dohoda

Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

Taphozous nudiventris Cretzschmar, 1830

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastella caspica Satunin, 1908

Eptesicus anatolicus Felten, 1971

Eptesicus isabellinus (Temminck, 1840)

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

Eptesicus ognevi Bobrinskii, 1918

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)

Myotis alcathoe von Helversen & Heller, 2001

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis davidii (Peters, 1869)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Myotis escalerai Cabrera, 1904

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis punicus Felten, 1977

Myotis schaubi Kormos, 1934

Nyctalus azoreum (Thomas, 1901)

NyctaJus lasiopterus (Schreber, 1780)

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Otonycteris hemprichii Peters, 1859

Pipistrellus hanaki Hulva & Benda, 2004

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrellus maderensis (Dobson, 1878)

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Plecotus kolombatovici Dulic, 1980

Plecotus macrobullaris Kuzyakin, 1965

Plecotus sardus Mucedda, Kiefer, Pidinchedda & Veith, 2002

Plecotus teneriffae Barrett-Hamilton, 1907

Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Miniopterus pallidus Thomas, 1907

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Londýně dne 4. prosince 1991, byla vyhlášena pod č. 208/1994 Sb. Změna Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Bristolu dne 26. července 2000, byla vyhlášena pod č. 137/2002 Sb. m. s. Změna přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů, přijatá v Bruselu dne 17. září 2014, byla vyhlášena pod č. 14/2016 Sb. m. s.

Přesunout nahoru