Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Datum vyhlášení 29.01.2019
Uzavření smlouvy 24.07.2018
Platnost od 01.08.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 24. července 2018 a 6. srpna 2018 byl sjednán Dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1).

Dodatek vstoupil v platnost dne 1. srpna 2018.

České znění české nóty a anglické znění estonské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně.


Č.j.: 307801-5/2018-VO

Ministerstvo zahraničních věcí české republiky projevuje úctu Velvyslanectví Estonské republiky v Praze a s odvoláním na či 5 písm. b) Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupila v platnost dne 18. července 2013, má čest sdělit, že z důvodů organizačně-technických s platností od 1. srpna 2018 pozastaví výkon zastupování v posuzování žádostí o schengenská víza a udělování schengenských víz jménem Estonské republiky na Velvyslanectví České republiky v Bagdádu pro držitele běžných cestovních pasů.

Česká republika tedy sděluje, že ode dne 1. srpna 2018 bude zastupovat Estonskou republiku v Iráku (Bagdád) při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz pouze u držitelů diplomatických a služebních pasů.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Estonské republiky v Praze o své nejhlubší úctě.

Praha 24. července 2018

Velvyslanectví Estonské republiky
Praha


neoficiální překlad

Ministerstvo zahraničních věcí
Estonské republiky

Č.j. 15.2-2/4426

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním na Dohodu mezi vládou Estonské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupila v platnost dne 18. července 2013, má tu čest sdělit následující.

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky obdrželo nótu Ministerstva zahraničních věcí České republiky č.j. 307801-5/2018-VO ze dne 24. července 2018 tohoto znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Estonské republiky v Praze a s odvoláním na čl. 5 písm. b) Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupila v platnost dne 18. července 2013, má čest sdělit, že z důvodů organizačně-technických s platností od 1. srpna 2018 pozastaví výkon zastupování na Velvyslanectví České republiky v Bagdádu pro držitele běžných cestovních pasů.

Česká republika tedy sděluje, že ode dne 1. srpna 2018 bude zastupovat Estonskou republiku v Iráku (Bagdád) při posuzování žádostí o vydávání víz pouze u držitelů diplomatických a služebních pasů.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Estonské republiky v Praze o své nejhlubší úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky souhlasí s podmínkami výše citované nóty, která společně s touto nótou tvoří Dodatek k Dohodě mezi vládou Estonské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupila v platnost dne 18. července 2013.

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

V Tallinnu dne 6. srpna 2018

Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
PRAHA

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz sjednaná výměnou nót ze dne 30. ledna 2013 a 2. července 2013 byla vyhlášena pod č. 61/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru