Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 53/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Datum vyhlášení 20.11.2019
Uzavření smlouvy 22.09.1995
Ratifikace Smlouvy 23.07.2014
Platnost od 23.07.2014
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

53

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. září 1995 byla v Ženevě přijata změna Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování1).

Listina o přijetí změny Úmluvy byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 28. února 2000.

S Úmluvou ve znění změny z r. 1995 dodatečně vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 23. července 2014 listinu o přístupu České republiky k Úmluvě.

Anglické znění změny Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

C.N. 456.1995. TREATIES-1 (příloha)

Změna Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování přijatá na třetím zasedání konference smluvních stran dne 22. září 1995 v Ženevě.

Vložit do preambule nový odstavec 7a:

„Uznávajíce, že pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států, zvláště do rozvojových zemí, představuje vysoké riziko, že s nebezpečnými odpady nebude nakládáno způsobem šetrným k životnímu prostředí, jak vyžaduje tato úmluva,

Vložit nový článek 4A:

1. Každá smluvní strana uvedená v příloze VII zakáže jakýkoliv pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států, které jsou určeny pro postupy podle přílohy IV A, do států neuvedených v příloze VII.

2. Každá smluvní strana uvedená v příloze VII postupně ukončí k 31. prosinci 1997 a k tomuto datu zakáže jakýkoliv pohyb nebezpečných odpadů přes hranice států podle čl. 1 odst. 1 písm. a) úmluvy, které jsou určeny pro postupy podle přílohy IV B, do států neuvedených) v příloze VII. Takový pohyb přes hranice států není zakázán, pokud dané odpady nejsou charakterizovány jako nebezpečné podle úmluvy.“

„Příloha VII

Smluvní strany a jiné státy, které jsou členy OECD, ES, Lichtenštejnsko.“

Poznámky pod čarou

1) Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijatá v Basileji dne 22. března 1989, byla vyhlášena pod č. 6/2015 Sb. m. s.
Změny přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013, byly vyhlášeny pod č. 7/2015 Sb. m. s.

Přesunout nahoru