Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 46/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti

Datum vyhlášení 24.09.2019
Uzavření smlouvy 10.01.2018
Platnost od 24.09.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 10. ledna 2018 a 11. dubna 2018 byla sjednána Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti.1)

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Na základě ustanovení uvedených v nótách vstupuje Dohoda v platnost dne 24. září 2019 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti.

Anglické znění polské nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DPT.2701.6.2018/1

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a má tu čest navrhnout uzavření následující Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti (dále jen "Dohoda"):

1. Ukončuje se platnost Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti.

2. Strany Dohody ujednávají, že pokud jde o investice uskutečněné před datem, kdy se ukončuje platnost Dohody, uvedené v odstavci 1, žádná z jejích ustanovení nezůstanou v platnosti včetně čí. 12 odst. 3.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě, že Česká republika souhlasí s návrhem této nóty, tato nóta spolu s nótou obsahující odpověď tvořily Dohodu mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti. Dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty, potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva, nezbytných pro vstup této Dohody v platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti k ujištění Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.

Varšava, 10. ledna 2018

Velvyslanectví České republiky
ve Varšavě


PŘEKLAD

Č. 1515-2/2018- VARS

Velvyslanectví České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má tu čest potvrdit přijetí nóty Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky ze dne 10. ledna 2018, č. DPT.2701.6.2018/1, která zní následovně:

”Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a má tu čest navrhnout uzavření následující Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti (dále jen "Dohoda"):

1. Ukončuje se platnost Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti

2. Strany Dohody ujednávají, že pokud jde o investice uskutečněné před datem, kdy se ukončuje platnost Dohody uvedené v odstavci 1, žádná z jejích ustanovení nezůstanou v platnosti, včetně čí. 12 odst. 3.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě, že Česká republika souhlasí s návrhem této nóty, tato nóta spolu s nótou obsahující odpověď tvořily Dohodu mezi Polskou republikou a Českou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti. Dohoda vstoupí v platnost tři měsíce po datu obdržení pozdější nóty potvrzující splnění požadavků vnitrostátního práva nezbytných pro vstup této Dohody v platnost

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti k ujištění Velvyslanectví České republiky o své nejhlubší úctě.“

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě si přeje informovat Ministerstvo zahraničí Polské republiky o tom, že Česká republiko souhlasí s uzavřením Dohody navržené Polskou republikou.

Aby se zabránilo pochybnostem, Velvyslanectví České republiky ve Varšavě si přeje informovat Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o tom, že Česká republika chápe odstavec 2 výše uvedené nóty jako ustanovení vylučující použití článku 12, odstavce 3.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své nejhlubší úctě.

Varšava, 11. dubna 2018

Ministerstvo zahraničních věcí
Polské republiky

Varšava

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 16. července 1993 v Budapešti, byla vyhlášena pod č. 181/1994 Sb.

Přesunout nahoru