Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 42/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti

Datum vyhlášení 22.08.2019
Uzavření smlouvy 29.01.2016
Platnost od 01.07.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 29. ledna 2016 a 28. prosince 2017 byla sjednána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti1).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Na základě ustanovení uvedených v nótách vstoupila Dohoda v platnost dne 1. července 2019 a tímto dnem pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění lotyšské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č. 69/2016

Velvyslanectví České republiky v Rize projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Lotyšské republiky a, s odvoláním na předchozí komunikaci, jmenovitě na nótu č. 2/2009 ze dne 5. ledna 2009, týkající se návrhu ukončit platnost Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize (dále jen “Dohoda”), a vyloučení použití článku 12, odstavce 3 Dohody, a s odvoláním na nótu Velvyslanectví Lotyšské republiky v Praze č. 61/82 ze dne 9. dubna 2009, odmítající návrh ve výše uvedené nótě tohoto Velvyslanectví ze dne 5. ledna 2009, má čest upozornit vážené ministerstvo na skutečnost, že dne 18. června 2015 Evropská komise zahájila formální řízení o nesplnění povinnosti proti pěti členským státům Evropké unie a neformální řízení proti 21 dalším (“EU Pilot”), včetně České republiky a Lotyšské republiky, a žádá je, aby mezi sebou ukončily platnost dvoustranných investičních dohod. Jak bylo vysvětleno Evropskou komisí, důvodem pro tento postup je neslučitelnost dvoustranných investičních dohod mezi členskými státy Evropské unie s právem Evropské unie.

Návrh České republiky, obsažený ve výše uvedené nótě tohoto Velvyslanectví ze dne 5. ledna 2009 byl založen na stejném důvodu, tj. na přání zajistit, aby všem investorům ze všech členských států Evropské unie bylo poskytováno stejné zacházení, založené na právu Evropské unie. Stejně jako Evropská unie i Česká republika považuje dvoustranné investiční dohody mezi členskými státy Evropské unie za neslučitelné s právem Evropské unie.

Velvyslanectví České republiky v Rize má proto čest požádat příslušné orgány Lotyšské republiky o přehodnocení jejich postoje k návrhu České republiky ze dne 5. ledna 2009.

Pokud Lotyšská republika souhlasí s návrhem ukončit platnost Dohody s vyloučením použití jejího článku 12, odstavce 3, česká strana navrhuje, že tato nóta a odpovědní nóta lotyšské strany budou tvořit Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která bude na obou stranách předmětem vnitrostátních schvalovacích postupů. Česká republika a Lotyšská republika se budou navzájem informovat o dokončení svých příslušných vnitrostátních postupů, nezbytných pro její vstup v platnost; v platnost vstoupí prvního dne měsíce následujícího po pozdějším z těchto oznámení.

Z důvodu neuplatnění článku 12, odstavce 3 Dohody se v den vstupu Dohody o ukončení platnosti v platnost Dohoda přestane vztahovat na jakékoli investice, uskutečněné před ukončním platnosti Dohody.

Velvyslanectví Lotyšské republiky v Rize využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Lotyšské republiky o své hluboké úctě.

V Rize, dne 29. ledna 2016

Ministerstvo zahraničních věcí
Lotyšské republiky
Státní protokol
Riga


PŘEKLAD

Č. 41-34201

Ministerstvo zahraničních věcí Lotyšské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a, s odvoláním na nótu Velvyslanectví České republiky v Rize č. 69/2016 ze dne 29. ledna 2016, týkající se návrhu změnit a ukončit platnost Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize (dále jen “Dohoda”), sděluje následující.

Ministerstvo má tu čest potvrdit, že návrh České republiky na změnu a ukončení platnosti Dohody a vyloučení použití článku 12, odstavce 3 Dohody je přijatelný pro vládu Lotyšské republiky.

Ministerstvo má tu čest potvrdit, že nóta Velvyslanectví č. 69/2016 ze dne 29. ledna 2016 a tato nóta, obsahující odpověď, tvoří Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti (dále jen “Dohoda o změně a ukončení platnosti”) a v platnost vstoupí prvního dne měsíce následujícího po pozdějším z oznámení, kterými se Česká republika a Lotyšská republika budou navzájem informovat o dokončení svých příslušných vnitrostátních postupů, nezbytných pro vstup této Dohody o změně a ukončení platnosti v platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí Lotyšské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o své hluboké úctě.

V Rize, dne 28. prosince 2017

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
PRAHA

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize, byla vyhlášena pod č. 204/1995 Sb.

Přesunout nahoru