Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 36/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 – Mezinárodní standard)

Datum vyhlášení 11.07.2019
Uzavření smlouvy 01.10.2017
Platnost od 01.01.2018
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2017 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I - Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1.

S novým zněním Přílohy I vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I Českou republikou.

Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2018. Pro Českou republiku vstoupilo nové znění Přílohy I v platnost dne 5. června 2019.

Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestalo platit znění Přílohy I platné od 1. ledna 2017 a vyhlášené pod č. 80/2017 Sb. m. s.

Anglické znění nového znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

SVĚTOVÁ
ANTIDOPINGOVÁ
AGENTURA

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A

METOD DOPINGU

PRO ROK 2018

MEZINÁRODNÍ STANDARD

Oficiální text Seznamu bude spravován WADA a bude publikován v angličtině a francouzštině.

V případě jakýchkoliv konfliktů mezi anglickou a francouzskou verzí bude rozhodující anglická verze.

Tento Seznam bude platný od 1. ledna 2018

Seznam zakázaných látek
a metod dopingu pro rok 2018
4. října 2017

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU

PRO ROK 2018

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

Platný od 1. ledna 2018

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE

(PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY

Jakákoliv farmaceutická látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky jsou zakázány.

1. ANABOLICKÉ ANDROGENNÍ STEROIDY (AAS):

(a) Exogenní* AAS, zahrnující:

1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol);

1-androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion);

1-androsteron (3α-hydroxy-5α-androst-1-en-17-on);

bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol);

bolasteron;

danazol ([1,2]oxazololo[4',5':2,3]pregna4-en-20-yn-17α-ol);

dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on);

desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-οΙ);

drostanolon;

ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);

fluoxymesteron;

formebolon;

furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol);

gestrinon;

4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on);

kalusteron;

klostebol;

mestanolon;

mesterolon;

metandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on);

metenolon;

methandriol;

metasteron (17 β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-on);

methyldienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on);

methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1 -en-3-on);

methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-on);

methyltestosteron;

metribolon (methyltrienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-on);

miboleron;

norboleton;

norethandrolon;

norklostebol;

oxabolon;

oxandrolon;

oxymesteron;

oxymetolon;

prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane);

quinbolon;

stanozolol;

stenbolon;

1 -testosteron (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-on);

tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on);

trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on)

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně:

Androstanolon (5α-dihydrotestosteron, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-on);

androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol);

androstendion (androst-4-en-3,17-dion) ;

boldenon;

boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion);

nandrolon;

19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol);

19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion);

prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-on);

testosteron;

a jejich metabolity a isomery, včetně, ale ne s omezením pouze na ně:

5α-androstan-3α,17α-diol;

5α-androstan-3α,17β-diol;

5α-androstan-3β,17α-diol;

5α-androstan-3β,17β-diol;

5β-androstan-3α,17β-diol;

5α-androst-2-en-17-on;

androst-4-en-3α,17α-diol;

androst-4-en-3α,17β-diol;

androst-4-en-3β,17α-diol;

androst-5-en-3α,17α-diol;

androst-5-en-3α,17β-diol;

androst-5-en-3β,17α-diol;

4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol);

5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion);

androsteron;

epi-dihydrotestosteron;

epitestosteron;

etiocholanolon;

3β-hydroxy-5α-androstan-17-on;

7α-hydroxy-DHEA;

7β-hydroxy-DHEA;

7-keto-DHEA;

19-norandrosteron;

19-noretiocholanolon;

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:

Klenbuterol; selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM, např. andarin, LGD-4033, ostarin a RAD 140); tibolon; zeranol a zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

Pro účely skupiny této sekce:
* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně neprodukuje.
** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně produkuje.

S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY, PŘÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKA

Následující látky a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky jsou zakázány:

1. Erytropoetiny ( EPO) a prostředky ovlivňující erytropoézu, včetně, ale ne s omezením pouze na ně:

1.1 Agonisté erytropoetinového receptoru, např. darbepoetiny (dEPO); erytropoetiny (EPO); sloučeniny založené na EPO (EPO-Fc, methoxypolyethylenglykol-epoetin beta (CERA)); EPO-mimetické prostředky a jejich sloučeniny (např. CNTO 530 a peginesatid).

1.2 Aktivační prostředky hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF), např. argon; kobalt; molidustat; roxadustat (FG-4592); xenon.

1.3 Inhibitory GATA, např. K-11706.

1.4 Inhibitory TGF - beta (TGF - β), např. luspatercept; sotatercept.

1.5 Agonisté vrozeného opravného receptoru. např. asialo EPO; karbamylovaný EPO.

2. Peptidové hormony a hormonové modulátory

2.1 Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) a jejich uvolňující faktory, např. buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin a triptorelin, u mužů.

2.2 Kortikotropiny a jejich uvolňující faktory, např. kortikorelin.

2.3 Růstový hormon (GH), jeho fragmenty a uvolňující faktory, včetně, ale ne s omezením pouze na ně:

fragmenty růstového hormonu, např. AOD-9604 a hGH 176-191; hormon uvolňující růstový hormon (GHRH) a jeho analoga, např. CJC-1295, sermorelin a tesamorelin; sekretagogy růstového hormonu (GHS), např. ghrelin a mimetika ghrelinu, např. anamorelin, ipamorelin a tabimorelin; uvolňující peptidy růstového hormonu (GHRP), např. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 a hexarelin.

3. Růstové faktory a modulátory růstových faktorů, včetně, ale ne s omezením pouze na ně:

fibroblastové růstové faktory (FGFs);

hepatocytový růstový faktor (HGF);

insulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1) a jeho analoga

mechanické růstové faktory (MGF);

růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF);

thymosin- β4 a jeho deriváty, např. TB-500;

vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF).

Další růstové faktory a modulátory růstových faktorů ovlivňující syntézu nebo degradaci bílkovin svalů, šlach a vaziva, krevní zásobení, využití energie, regenerativní kapacitu nebo ovlivňující typy svalových vláken.

S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni selektivní i neselektivní beta-2 agonisté, včetně všech optických isomerů, jsou zakázáni.

Zahrnují (ale ne s omezením pouze na ně):

Fenoterol; formoterol; higenamin; indakaterol; olodaterol; prokaterol; reproterol; salbutamol; salmeterol; terbutalin; tolobuterol; vilanterol.

Výjimkou jsou:

inhalační salbutamol: maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin v oddělených dávkách, nepřekračujících 800 mikrogramů během každých 12 hodin po jakékoliv dávce;

inhalační formoterol: maximální dodaná dávka 54 mikrogramů za 24 hodin;

inhalační salmeterol: maximálně 200 mikrogramů za 24 hodin.

Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml a přítomnost formoterolu v moči v koncentraci vyšší než 40 ng/ml nebude považována za terapeutické použití, ale bude považována za pozitivní laboratorní nález, pokud sportovec neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl způsoben terapeutickou dávkou (v inhalaci) nižší, než výše uvedená maximální dávka.

S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Zakázané jsou následující hormonové a metabolické modulátory:

1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:

Aminoglutethimid;

anastrozol;

androsta-1,4,6-trien-3-17-dion (androstatriendion);

androsta-3,5-dien-7-17-dion (arimistan);

4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo);

exemestan;

formestan;

letrozol;

testolacton, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující:

Raloxifen;

tamoxifen;

toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.

3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:

Cyklofenil;

fulvestrant;

klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.

4. Látky modifikující funkci(e) myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne s omezením pouze na ně.

5. Metabolické modulátory:

5.1 Aktivátory AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), např. AICAR; a Agonisté Receptorů delta aktivovaného peroxizomovými proliferátory (PPARδ), např. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5-yl)methylthio)phenoxy) kyselina octová (GW1516, GW501516);

5.2 insuliny a mimetika insulinů;

5.3 meldonium;

5.4 trimetazidin.

S5. DIURETIKA A MASKOVACÍ LÁTKY

Následující diuretika a maskovací látky jsou zakázané, stejně jako další látky s podobnou chemickou strukturou a podobnými biologickými účinky.

Zahrnují:

Desmopressin; plasmaexpandery (např. nitrožilní podání albuminu, dextranu, hydroxyethylškrobu a mannitolu); probenecid, ale ne s omezením pouze na ně.

Acetazolamid; amilorid; bumetanid; furosemid; chlortalidon; indapamid; kanrenon; kyselina etakrynová; metolazon; spironolakton; thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid); triamteren a vaptany (např. tolvaptan), ale ne s omezením pouze na ně.

S výjimkou:

drospirenonu; pamabromu a očního podání inhibitorů karboanhydrázy (např. dorzolamidu a brinzolamidu)

Lokálního podání felypressinu pro zubní anestézii

Nález jakéhokoliv množství látky se stanoveným prahovým limitem (tj. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin a pseudoefedrin) ve Vzorku Sportovce kdykoliv nebo případně Při Soutěži ve spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou, bude považováno za Pozitivní laboratorní nález, pokud Sportovec nemá schválenou Terapeutickou výjimku (TV) na tuto látku navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou maskovací látku.

ZAKÁZANÉ METODY

M1. MANIPULACE S KRVÍ A KREVNÍMI KOMPONENTAMI

Zakázané je následující:

1. Podání nebo znovuzavedení jakéhokoliv množství autologní, alogenní (homologní) nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu do oběhového systému.

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku.

Zahrnující:

modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu a mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně. Inhalační suplementace kyslíkem zakázána není.

3. Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví nebo s krevními komponentami fyzikálními nebo chemickými způsoby.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE

Zakázané je následující:

1. Podvádění, nebo Pokus o Podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např. proteázami) moči, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než celkem 100 ml za 12 hodin kromě infuzí legitimně přijatých v průběhu nemocničních zákroků, chirurgických zákroků nebo klinických diagnostických metod.

M3. GENOVÝ DOPING

Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:

1. Použití polymerů nukleových kyselin nebo jejich analogů.

2. Použití geneticky produkovaných přípravků, vytvořených k pozměňování sekvencí genomu a/nebo k transkripční nebo epigenetické regulaci genové exprese.

3. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Kromě kategorií S0 až S5 a M1 až M3 uvedených výše jsou Při Soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA

Všechna stimulancia včetně všech jejich případných optických isomerů, např. d- a I-, jsou zakázaná.

Stimulancia zahrnují:

(a) Nespecifická stimulancia:

Adrafinil;

amfepramon;

amfetamin;

amfetaminil;

amifenazol;

benfluorex;

benzylpiperazin;

bromantan;

fendimetrazin;

fenetylin;

fenfluramin;

fenkamin;

fenproporex;

fentermin;

fonturacetam /4-fenylpiracetam (karfedon)/;

furfenorex;

klobenzorex;

kokain;

kropropamid;

krotetamid;

lisdexamfetamin;

mefenorex;

mefentermin;

metamfetamin (d-);

mezokarb;

modafinil;

norfenfluramin;

p-metylamfetamin;

prenylamin;

prolintan.

Stimulancium, které není výslovně uvedeno v tomto odstavci, je Specifickou látkou.

(b) Specifická stimulancia.

Zahrnují (ale ne s omezením pouze na ně):

Adrenalin (epinefrin)****;

benzfetamin;

dimethylamfetamin;

1,3-dimetylbutylamin;

efedrin***;

etamivan;

etylamfetamin;

etylefrin;

famprofazon;

fenbutrazát;

fenetylamin a jeho deriváty;

fenkamfamin;

fenmetrazin;

fenprometamin;

heptaminol;

hydroxyamfetamin (parahydroxyamfetamin);

isomethepten;

katin**;

katinon a jeho analoga (např. mefedron, methedron a alfa-pyrolidinovalerofenon);

levmetamfetamin;

meklofenoxát;

metylefedrin***;

metylendioxymetamfetamin;

metylfenidát;

4-metylhexan-2-amin (metylhexanamin);

niketamid;

norfenefrin;

oktopamin;

oxilofrin (metylsynefrin);

pemolin;

pentetrazol;

propylhexedrin;

pseudoefedrin*****;

selegilin;

sibutramin;

strychnin;

tenamfetamin (metylendioxyamfetamin);

tuaminoheptan

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

S výjimkou:

klonidinu

derivátů imidazolu v případě jejich místního/očního použití a stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2018*.

* Bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein, nikotin, pipradrol a synefrin: Tyto látky jsou zahrnuté do Monitorovacího programu 2018 a nejsou považovány za Zakázané látky.

** Katin: je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.

*** Efedrin a methylefedrin: jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.

**** Adrenalin (epinefrin): není zakázán při lokálním podání, např. nosní, oční aplikace nebo jeho podání společně s lokálními anestetiky.

***** Pseudoefedrin: je zakázán, pokud jeho koncentrace v moči je vyšší než 150 mikrogramů na mililitr.

S7. NARKOTIKA

Následující narkotika jsou zakázaná:

Buprenorfin;

dextromoramid;

diamorfin(heroin);

fentanyl a jeho deriváty;

hydromorfon;

metadon;

morfin;

nikomorfin;

oxykodon;

oxymorfon;

pentazocin;

petidin.

S8. KANABINOIDY

Následující kanabinoidy jsou zakázané:

Přírodní kanabinoidy, např. hašiš, konopí a marihuana,

Syntetické kanabinoidy, např. delta9-tetrahydrokanabinol (THC) a ostatní kanabimimetika.

Kromě: kannabidiolu

S9. GLUKOKORTIKOIDY

Všechny glukokortikoidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané.

Včetně, ale ne s omezením pouze na ně:

betametazon;

budesonid;

deflazakort;

dexametazon;

flutikason;

hydrokortizon;

kortizon;

metylprednisolon;

prednisolon;

prednison;

triamcinolon.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. BETA-BLOKÁTORY

Beta-blokátory jsou zakázány pouze v následujících sportech Při Soutěži, a kde je to označeno i Mimo soutěž.

Automobilový sport (FIA)

Billiard (všechny discipliny) (WCBS)

Golf (IGF)

Lukostřelba (WA)*

Lyžování (FIS) - skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a snowboard U-rampa a „big air“

Podvodní sporty (nádechové potápění) (CMAS) v disciplínách konstantní váha s ploutvemi nebo bez ploutví, dynamická apnoe s ploutvemi nebo bez ploutví, free immersion, jump blue, spearfishing, statická apnoe, střelba harpunou na terč a variabilní váha.

Střelba (ISSF, IPC)*

Šipky (WDF)

* Zakázané také Mimo soutěž

Beta-blokátory zahrnují následující látky:

Acebutolol;

alprenolol;

atenolol;

betaxolol;

bisoprolol;

bunolol;

celiprolol;

esmolol;

karteolol;

karvedilol;

labetalol;

levobunolol;

metipranolol;

metoprolol;

nadolol;

oxprenolol;

pindolol;

propranolol;

sotalol;

timolol,

ale ne s omezením pouze na ně.

Poznámky pod čarou

1 Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijatá dne 19. října 2005 v Paříži, byla vyhlášena v anglickém znění a s překladem do českého jazyka pod č. 58/2007 Sb. m. s. Nové znění překladu Úmluvy do českého jazyka bylo vyhlášeno pod č. 46/2008 Sb. m. s.

Přesunout nahoru