Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 34/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

Datum vyhlášení 27.06.2019
Uzavření smlouvy 02.10.2018
Platnost od 01.07.2019
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že rozhodnutím Shromáždění Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci byla dne 2. října 2018 v Ženevě přijata změna pravidla 69 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci1).

Změna vstupuje v platnost na základě rozhodnutí Shromáždění dne 1. července 2019 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci

přijaté dne 2. října 2018

Pravidlo 69

Zahájení a lhůta pro mezinárodní předběžný průzkum

69.1 Zahájení mezinárodního předběžného průzkumu

(a) S výhradou odstavců (b) až (e), orgán pro mezinárodní předběžný průzkum zahájí mezinárodní předběžný průzkum, pokud má k dispozici všechny následující položky:

(i) návrh;

(ii) splatnou částku (v plné výši) za jednací poplatek a poplatek za předběžný průzkum, včetně případného poplatku za pozdní platbu podle pravidla 58bis.2; a

(iii) buď zprávu o mezinárodní rešerši nebo usnesení orgánu pro mezinárodní rešerši podle článku 17(2)(a), že zpráva o mezinárodní rešerši nebude vyhotovena, a písemný posudek vyhotovený podle pravidla 43bis.1;

pokud přihlašovatel výslovně nepožádá o odklad zahájení mezinárodního předběžného průzkumu až do uplynutí příslušné lhůty podle pravidla 54bis.1(a).

(b) až (e) [Beze změny]

69.2 [Beze změny]

Poznámky pod čarou

1) Smlouva o patentové spolupráci, přijatá ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněná v roce 1979 a 1984, byla vyhlášena pod č. 296/1991 Sb. Změny prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci byly vyhlášeny pod č. 296/1991 Sb., č. 529/ /1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m. s., č. 44/2002 Sb.m.s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/ /2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s., č. 53/2010 Sb. m. s., č. 60/2011 Sb. m. s., č. 63/2012 Sb. m. s., č. 101/2012 Sb. m. s., č. 34/2014 Sb. m. s., č. 37/2015 Sb. m. s., č. 29/2016 Sb. m. s., č. 34/2017 Sb. m. s., č. 35/2017 Sb. m. s. a č. 27/2018 Sb. m. s.

Přesunout nahoru