Objednat předplatné
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 25/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Datum vyhlášení 13.06.2019
Uzavření smlouvy 09.11.2018
Platnost od 21.06.2019
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Obsah dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. listopadu 2018 byly v Quitu přijaty úpravy Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1).

Úpravy Montrealského protokolu vstupují v platnost na základě článku 2 odst. 9 písm. d) Montrealského protokolu dne 21. června 2019 a tímto dnem vstupují v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění úprav Montrealského protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

C.N.601.2018.TREATIES-XXVII.2.a

Příloha

Úpravy Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, týkající se regulovaných látek ve skupině I přílohy C pro smluvní strany, které nejednají podle článku 5 odst. 1

Článek 2F odst 6

V článku 2F odst. 6 protokolu se vkládá nová věta po slovech "nepřekročila nulu." a před slovem "Nicméně:", která zní:

"Tento odstavec se použije s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, nezbytnou pro uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná."

Článek 2F odst 6 písm. a)

V článku 2F odst. 6 písm. a) protokolu

se za slovy "omezena na" vkládá dvojtečka

a slova " servis a údržbu chladicích a klimatizačních zařízení existujících k 1. lednu 2020;" se přesunou do nového bodu i) v odst. 6 písm. a).

Za nový bod i) v odst. 6 písm. a) se vkládají nové body, které zní:

"ii) servis hasicích zařízení a zařízení protipožární ochrany existujících k 1. lednu 2020;

iii) použití rozpouštědel při výrobě raketových motorů; a

iv) lokální lékařské aerosolové aplikace pro specializovanou léčbu popálenin."

Článek 2F odst 6 písm. b)

V článku 2F odst. 6 písm. b) protokolu

se za slovy "omezena na" vkládá dvojtečka

a slova " servis a údržbu chladicích a klimatizačních zařízení existujících k 1. lednu 2020." se přesunou do nového bodu i) v odst. 6 písm. b).

Tečka následující za "2020" se nahrazuje středníkem.

Za nový bod i) v odst. 6 písm. b) se vkládají nové body, které zní:

"ii) servis hasicích zařízení a zařízení protipožární ochrany existujících k 1. lednu 2020;

iii) použití rozpouštědel při výrobě raketových motorů; a

iv) lokální lékařské aerosolové aplikace pro specializovanou léčbu popálenin."

Článek 5 odst 8 ter písm. e)

V článku 5 odst. 8 ter písm. e) protokolu se vkládá nová věta po slovech "nepřekročila nulu." a před slovem "Nicméně:", která zní:

"Tento odstavec se použije s výjimkou případů, kdy se smluvní strany rozhodnou povolit úroveň výroby nebo spotřeby, nezbytnou pro uspokojení takových použití, která schválí jako nezbytně nutná."

Článek 5 odst. 8 ter písm. e) bod i)

V článku 5 odst. 8 ter písm. e) bod i) protokolu

se za slovy "omezena na" vkládá dvojtečka

a slova " servis a údržbu chladicích a klimatizačních zařízení existujících k 1. lednu 2030;" se přesunou do nového podbodu a. v odst. 8 ter písm. e) bod i).

Za nový podbod a. v odst. 8 ter písm. e) bod i) se vkládají nové podbody, které zní:

"b. servis hasicích zařízení a zařízení protipožární ochrany existujících k 1. lednu 2030;

c. použití rozpouštědel při výrobě raketových motorů; a

d. lokální lékařské aerosolové aplikace pro specializovanou léčbu popálenin."

Článek 5 odst. 8 ter písm. e) bod ii)

V článku 5 odst. 8 ter písm. e) bod ii) protokolu

se za slovy "omezena na" vkládá dvojtečka

a slova " servis a údržbu chladicích a klimatizačních zařízení existujících k 1. lednu 2030." se přesunou do nového podbodu a. v odst. 8 ter písm. e) bod ii).

Tečka následující za "2030" se nahrazuje středníkem.

Za nový podbod a. v odst. 8 ter písm. e) bod ii) se vkládají nové podbody, které zní:

"b. servis hasicích zařízení a zařízení protipožární ochrany existujících k 1. lednu 2030;

c. použití rozpouštědel při výrobě raketových motorů; a

d. lokální lékařské aerosolové aplikace pro specializovanou léčbu popálenin."

Poznámky pod čarou

1) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s. Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod ě. 110/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb.m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu dne 3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb.m.s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Londýně dne 29. června 1990, byly vyhlášeny pod č. 17/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Kodani ve dnech 23. října - 5. listopadu 1992, byly vyhlášeny pod č. 18/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté ve Vídni dne 7. prosince 1995, byly vyhlášeny pod č. 19/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Montrealu ve dnech 15. - 17. září 1997, byly vyhlášeny pod č. 20/2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Pekingu ve dnech 29. listopadu - 3. prosince 1999, byly vyhlášeny pod č. 21/ /2009 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu, přijaté v Montrealu ve dnech 17. - 21. září 2007, byly vyhlášeny pod č. 22/2009 Sb. m. s.

Přesunout nahoru