Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 21/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017

Datum vyhlášení 24.05.2019
Uzavření smlouvy 05.05.2017
Platnost od 18.12.2018
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. května 2017 byly v Ženevě přijaty změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech1).

Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn příloh.

Změny příloh vstoupily v platnost na základě článku 22 odst. 3 písm. c) Úmluvy dne 18. prosince 2018 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn příloh a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


C.N.766.2017.TREATIES-XXVII.15

PŘEKLAD

Rozhodnutí SC-8/10: Zařazení dekabromdifenyletheru

Konference smluvních stran,

posoudivši profil rizika, hodnocení řízení rizika a dodatek hodnocení řízení rizika pro dekabromdifenylether (komerční směs, c-dekaBDE), jak je předložil Výbor pro hodnocení perzistentních organických polutantů,1

berouc na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit dekabromdifenylether (BDE-209) v c-dekaBDE do přílohy A úmluvy se zvláštními výjimkami,2

1. rozhodla změnit část I přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a zařadit do ní dekabromdifenylether (BDE-209) vyskytující se v komerčním dekabromdifenyletheru se zvláštními výjimkami pro výrobu a použití komerčního dekabromdifenyletheru, a to vložením následujícího řádku:

Chemická látka Činnost Zvláštní výjimka
Dekabromdifenylether
(BDE-209) vyskytující se v
komerčním
dekabromdifenyletheru
(CAS No: 1163-19-5)
Výroba Jak je povoleno smluvním stranám uvedeným v registru
Použití V souladu s částí IX této přílohy:

Díly k použití ve vozidlech, které je
specifikováno v odstavci 2 části IX této
přílohy

Letadla, o jejichž typové osvědčení bylo
požádáno před prosincem 2018 a bylo
obdrženo před prosincem 2022, a náhradní
díly pro tato letadla

Textilní výrobky vyžadující nehořlavost,
vyjma oděvů a hraček

Přísady v umělohmotných pouzdrech a
dílech používaných pro domácí spotřebiče k
vytápění, žehličky, ventilátory, ponorné
ohřívače, které obsahují elektrické součásti
nebo jsou s nimi v přímém kontaktu nebo se
vyžadují pro splnění protipožárních norem,
v koncentracích nižších než 10 %
hmotnostních daného dílu

Polyuretanová pěna pro izolaci budov

2. rozhodla rovněž vložit novou část IX do přílohy A, která zní:

Část IX

Dekabromdifenylether

1. Výroba a použití dekabromdifenyletheru budou ukončeny s výjimkou smluvních stran, které oznámily sekretariátu svůj záměr jej vyrábět a/nebo používat v souladu s článkem 4.

2. Zvláštní výjimky pro díly k použití ve vozidlech mohou být k dispozici pro výrobu a použití komerčního dekabromdifenyletheru s omezením na následující:

a) Díly pro použití u starších vozidel, jimiž se rozumí vozidla, která se již sériově nevyrábějí a jejichž díly jsou vymezeny jednou nebo více z následujících kategorií:

i) hnací ústrojí a zařízení pod kapotou, jako jsou vnitřní i vnější kabely baterie, trubice mobilních klimatizačních systémů, hnací ústrojí, objímky výfuku, izolace pod kapotou, kabely a řemeny pod kapotou (kabely motoru apod.), snímače rychlosti, hadice, moduly větrání a čidla klepání;

ii) prvky palivového systému, jako jsou palivové hadice, palivové nádrže a palivové nádrže umístěné na podvozku;

iii) pyrotechnická zařízení a části související s pyrotechnickými zařízeními, jako jsou kabely pro aktivaci airbagů, potahy/látky sedadel (pouze v případě relevance pro airbagy) a airbagy (přední a boční);

iv) zádržné a vnitřní zařízení jako části výbavy, akustický materiál a bezpečnostní pásy;

b) Díly pro vozidla shora uvedené v odstavci 2 písm. a) podbod i) až iv) a takové, které jsou vymezeny jednou nebo více z následujících kategorií:

i) zesílené plasty (přístrojové desky a vnitřní výbava);

ii) pod kapotou nebo přístrojovou deskou (svorkovnice/pojistkové bloky, vysoko napěťové vodiče a pláště kabelů (kabely od rozdělovače));

iii) elektrické a elektronické zařízení (skříně baterií, přepravky baterií, kabeláž řídících jednotek motorů, součástky autorádií, satelitní navigační systémy, globální systém určování polohy a počítačové systémy);

iv) tkaniny použité v zavazadlovém prostoru, čalounění, potahu střechy, sedadlech automobilů, opěrkách hlavy, slunečních clonách, deskách výbavy, kobercích.

3. Zvláštní výjimky pro díly uvedené shora v odstavci 2 písm. a) ukončí platnost na konci životnosti starších vozidel nebo v roce 2036 podle toho, co nastane dříve.

4. Zvláštní výjimky pro díly uvedené shora v odstavci 2 písm. b) ukončí platnost na konci životnosti vozidel nebo v roce 2036 podle toho, co nastane dříve.

5. Zvláštní výjimky pro náhradní díly pro letadla, o jejichž typové osvědčení bylo požádáno před prosincem 2018 a bylo obdrženo před prosincem 2022, ukončí platnost na konci životnosti těchto letadel.

Rozhodnutí SC-8/11: Zařazení chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem

Konference smluvních stran,

posoudivši profil rizika a hodnocení řízení rizika chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem, jak je předložil Výbor pro hodnocení perzistentních organických polutantů,3

berouc na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit chlorované parafíny s krátkým řetězcem do přílohy A úmluvy s regulacemi pro omezení výskytu chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem v jiných směsích chlorovaných parafínů, se zvláštními výjimkami nebo bez nich,4

1. rozhodla změnit část I přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a zařadit do ní chlorované parafíny s krátkým řetězcem se zvláštními výjimkami, a to vložením následujícího řádku:

Chemická látka Činnost Zvláštní výjimka
Chlorované parafíny
s krátkým řetězcem (alkany,
C10-13, chlor)+: chlorované
uhlovodíky s nevětveným
řetězcem s délkou řetězce
v rozsahu od C10 do C13 a
obsahem chlóru vyšším než
48 % hmotnostních

Například látky
s následujícími čísly CAS
mohou obsahovat
chlorované parafíny
s krátkým řetězcem:
č. CAS 85535-84-8
č. CAS 68920-70-7
č. CAS 71011-12-6
č. CAS 85536-22-7
č. CAS 85681-73-8
č. CAS 108171-26-2
Výroba Jak je povoleno smluvním stranám uvedeným
v registru
PoužitíPřísady používané při zpracování
přírodního a syntetického kaučuku pro
výrobu převodových řemenů

Náhradní díly pro pryžové dopravní pásy
v důlním průmyslu a lesnictví

Kožedělný průmysl, zvláště tukování usní

Přísady do maziv, zvláště pro automobilové
motory, elektrické generátory, pro zařízení
k využití větrné energie, pro vrtná zařízení
při průzkumu ropy a plynu a pro rafinaci
ropy při výrobě motorové nafty

Výbojky pro venkovní dekorační žárovky

Voděodolné a protipožární nátěry

Lepidla

Zpracování kovů

Sekundární změkčovací prostředky
v pružném polyvinylchloridu, kromě použití
v hračkách a výrobcích pro děti

2. rovněž rozhodla vložit novou poznámku vii) do části I přílohy A, která zní:

vii) Poznámka i) se nevztahuje na množství žádné chemické látky, která je označena plusovým znaménkem („+“) následujícím za jejím názvem ve sloupci „Chemická látka" v části I této přílohy, která se vyskytuje ve směsích v koncentracích, jež se rovnají nebojsou vyšší než 1 % hmotnostní.

Rozhodnutí SC-8/12: Zařazení hexachlorbutadienu

Konference smluvních stran,

posoudivši profil rizika a hodnocení řízení rizika hexachlorbutadienu, jakož i hodnocení nových informací ve vztahu k zařazení hexachlorbutadienu do přílohy C úmluvy, jak je předložil Výbor pro hodnocení perzistentních organických polutantů,5

berouc na vědomí doporučení Výboru pro hodnocení perzistentních organických polutantů zařadit hexachlorbutadien do přílohy C úmluvy a závěr hodnocení nových informací o nezamýšlené výrobě hexachlorbutadienu,6

rozhodla změnit část I přílohy C úmluvy a zařadit do ní hexachlorbutadien vložením výrazu „Hexachlorbutadien (č. CAS: 87-68-3)“ do tabulky „Chemická látka“ této přílohy a vložením slova „hexachlorbutadien“ do prvního odstavce částí II a III této přílohy.

Poznámky pod čarou

1) Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech, přijatá ve Stockholmu dne 22. května 2001, byla vyhlášena pod č. 40/2006 Sb. m. s.
Příloha G Úmluvy, přijatá v Punta del Este dne 6. května 2005, byla vyhlášena pod č. 24/2007 Sb. m. s. a opravena pod č. 50/2010 Sb. m. s.
Změny příloh A, B a C Úmluvy, přijaté v Ženevě dne 8. května 2009, byly vyhlášeny pod č. 90/2010 Sb. m. s.
Změna přílohy A Úmluvy, přijatá v Ženevě dne 29. dubna 2011, byla vyhlášena pod č. 11/2013 Sb. m s.
Změna přílohy A Úmluvy, přijatá v Ženevě dne 10. května 2013, byla vyhlášena pod č. 47/2015 Sb. m. s.
Změny příloh A a C Úmluvy, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015, byly vyhlášeny pod č. 62/2016 Sb. m. s.

1 UNEP/POPS/POPRC.10/10/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.11/10/Add.1; UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.4.

2 UNEP/POPS/COP.8/13.

3 UNEP/POPS/POPRC.11/10/Add.2 a UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.3.

4 UNEP/POPS/COP.8/14.

5 UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.9/13/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.5.

6 UNEP/POPS/COP.8/15.

Přesunout nahoru