Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 19/2019 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT

Datum vyhlášení 16.05.2019
Uzavření smlouvy 14.03.2019
Platnost od 14.03.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. března 2019 byla v Garchingu podepsána Rámcová dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT.

Rámcová dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu.

Anglické znění Rámcové dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Rámcová dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO), dále společně označeny jako “Strany”,

berouce v úvahu, že

posláním MŠMT je, mimo jiné, podpora mezinárodního spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně vzdělávání a školení mladých generací vědců a inženýrů;

poslání MŠMT dále spočívá v trvalé podpoře pokroku vědeckých a technologických znalostí v České republice, zkoumání příležitostí dostupných v oblasti vědy nebo technologií směřujících k dosažení nejvyšších mezinárodních standardů ve vytváření znalostí a podněcování jejich šíření a jejich přispění ke zlepšení vzdělání, zdraví, životního prostředí a kvality života a prosperity veřejnosti;

spolupráce na poli vědy, stejně jako školení pracovníků v astronomii a souvisejících technologiích, je mezi prioritami MŠMT při podpoře efektivní spolupráce s ESO;

posláním ESO je péče o mezinárodní spolupráci v oblasti astronomie a astrofyziky, která zahrnuje propagaci jejího vědeckého a technologického know-how mezi vědci, inženýry, techniky a studenty ze členských států ESO

se dohodly na založení nového program praktických stáží pro studenty z univerzit z České republiky a mladé stážisty působících ve výzkumu nebo technologiích s cílem poskytovat školení odpovídající potřebám českého průmyslu a výzkumných organizací, přičemž související výdaje uhradí MŠMT. Podmínky a další podrobnosti realizace tohoto projektu budou stanoveny ve specifickém projektovém dokumentu podepsaném organizací ESO a MŠMT.

Tato Rámcová dohoda vstoupí v platnost dnem svého podpisu oběma Stranami.

Každá ze stran může ukončit tuto Rámcovou dohodu písemnou výpovědí druhé straně. V takovém případě tato Rámcová dohoda pozbyde účinnosti 12 měsíce od obdržení písemné výpovědi druhé strany.

Uzavřeno ve dvou originálech v Garchingu, 14. března 2019


Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
PhDr. Pavel Doleček v. r.
náměstek ministra

Za Evropskou organizaci pro
astronomický výzkum na jižní polokouli
Xavier Barcons v. r.
generální ředitel

Přesunout nahoru