Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 18/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Datum vyhlášení 24.04.2019
Uzavření smlouvy 22.11.2018
Platnost od 01.12.2019
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 22. listopadu 2018 a 19. prosince 2018 byla sjednána změna přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1).

Změna přílohy vstoupila v platnost dne 1. února 2019.

České znění české nóty a anglické znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří změnu přílohy, se vyhlašují současně.


Č.J.: 314 927/2018-VO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Federálnímu ministerstvu pro evropské a mezinárodní otázky Rakouské republiky a má čest navrhnout následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje změnit přílohu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz (dále jen „dohoda“) podepsané v Praze dne 31. května 2013, v souladu s článkem 1 odstavcem 2 dohody. Příloha Dohody bude znít takto:

Zastupující konzulární úřady:

Velvyslanectví České republiky v Bagdádu (zastupování je omezeno na žádostí o vízum držitelů iráckých diplomatických a služebních pasů)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že rakouská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Federálního ministerstva pro evropské a mezinárodní otázky Rakouské republiky změnu přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupí v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena odpovědní nóta.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Federální ministerstvo pro evropské a mezinárodní otázky o své nejhlubší úctě.

Praha 22. listopad 2018

Federální ministerstvo pro evropské a mezinárodní otázky

Rakouské republiky

Vídeň


neoficiální překlad

Č.j. BMEIA-CZ4.15.08/0002-IV.5a/2018

Verbální nóta

Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má tu čest potvrdit obdržení verbální nóty č.j. 314927/2018-VO z 22. listopadu 2018.

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Federálnímu ministerstvu pro evropské a mezinárodní otázky Rakouské republiky a má čest navrhnout následující:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje změnit přílohu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz (dále jen „dohoda“) podepsané v Praze dne 31. května 2013, v souladu s článkem 1 odstavcem 2 dohody. Příloha Dohody bude znít takto:

Zastupující konzulární úřady:

Velvyslanectví České republiky v Bagdádu (zastupování je omezeno na žádosti o vízum držitelů iráckých diplomatických a služebních pasů)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že rakouská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Federálního ministerstva pro evropské a mezinárodní otázky Rakouské republiky změnu přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupí v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena odpovědní nóta.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Federální ministerstvo pro evropské a mezinárodní otázky o své nejhlubší úctě.“

Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti má tu čest informovat Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, že přijímá návrh obsažený ve verbální nótě ministerstva ohledně změny přílohy Dohody mezi vládou Rakouské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz. V souladu s článkem i odstavcem 2 Dohody tato změna vstoupí v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena odpovědní nóta.

Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

Ve Vídni dne 19. prosince 2018

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Praha 1

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, podepsaná v Praze dne 31. května 2013, byla vyhlášena pod č. 45/2013 Sb. m. s.
Změna přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, sjednaná výměnou nót ze dne 22. března 2018 a 17. května 2018, byla vyhlášena pod č. 33/2018 Sb. m. s.

Přesunout nahoru