Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 46/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou

Datum vyhlášení 09.11.2018
Uzavření smlouvy 04.08.2018
Platnost od 31.08.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Černou Horou o právním nástupnictví do dvoustranných mezinárodních smluv, sjednaných mezi Českou republikou, resp. bývalým Československem na jedné straně a bývalou Jugoslávií na straně druhé (při nichž česká strana vycházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje 1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze stran bylo bývalé Československo), a s ohledem na nótu černohorské strany ze dne 4. června 2018 a nótu české strany ze dne 31. srpna 2018, jsou od 31. srpna 2018 považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou pouze následující smlouvy, jež byly uvedeny v příloze I k citovaným nótám:


1. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních (Praha, 24. února 1936);

2. Dohoda mezi Republikou československou a Demokratickou svazovou republikou Jugoslávií o náhradách za válečné škody, rozdělení maďarské náhrady sjednaná výměnou nót (Praha, 22. listopadu 1945);

3. Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek (Praha, 11. února 1956);

4. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Čekoslovenské republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie (Bělehrad, 29. ledna 1957);

5. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě (Praha, 22. října 1962);

6. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních (Bělehrad, 20. ledna 1964);

7. Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Bělehrad, 14. března 1964);

8. Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie (Praha, 15. února 1966);

9. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, sjednané dne 22. října 1962 (Praha, 15. května 1980);

10. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií (Praha, 10. prosince 1981);

11. Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci (Praha, 13. dubna 1989);

12. Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody (Praha, 23. května 1989);

13. Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 8. února 1991);

14. Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtu konaného 23. až 26. března 1992 (výměna dopisů ze dne 7. a 11. května 1992);

15. Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bělehrad, 13. října 1997);

16. Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách (Bělehrad, 9. září 1998);

17. Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora (Budva, 27. dubna 2001);

18. Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení (Bělehrad, 17. ledna 2002);

19. Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení (Praha, 23. května 2002);

20. Dohoda o stavu dvoustranných smluv mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií, sjednaná výměnou nót ze dne 2. července 2002 a 6. srpna 2002;

21. Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 11. listopadu 2004).

Přesunout nahoru