Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 45/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

Datum vyhlášení 29.10.2018
Uzavření smlouvy 28.08.2018
Platnost od 03.09.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 28. srpna 2018 a 29. srpna 2018 byla sjednána Změna č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1).

Změna č. 5 Prováděcí dohody vstoupila v platnost dne 3. září 2018.

České znění české nóty a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 5 Prováděcí dohody, se vyhlašují současně.


Č. j.: 311226-1/2018-VO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu Maďarska v Budapešti a s odkazem na Prováděcí dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, uzavřenou výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-5/2013/Adm ze dne 18. března 2013 a české verbální nóty č.j. 302041/2013-KKM ze dne 2. dubna 2013, dále pozměněnou výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-31/2013-Adm ze dne 16. října 2013 a české verbální nóty č.j. 307655/2013-KKM ze dne 29. října 2013 a výměnou verbálních nót č. 307558/2014-KKM z 14. října 2014 a KKM/625-44/2014/Adm z 26. listopadu 2014 (Změna č. 2) a dále výměnou verbálních nót č.j. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 (berouce v potaz, že verbální nóty č. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 tvoří Změnu č. 3) a dále výměnou verbálních nót č.j. 301324-2/2017-VO z 24. února 2017 a KKM/7302-1/2017/Adm ze dne 14. března 2017 (Změna č. 4) mé čest navrhnout, aby Maďarsko zastupovalo Českou republiku ve vydávání všech typů schengenských víz také v Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Binh Duong, Ho Chi Minh, Long An, Ba Ria - Vung Tau, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long, Can Tho, Tra Vinh, Hau Giang, Bac Lieu a Ca Mau ve Vietnamské socialistické republice.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu
Maďarska
Budapešť


Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že maďarská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasné odpovědní nóta Změnu č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, která vstoupí v platnost dne 3. září 2018.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska o své nejhlubší úctě.

Praha 28. srpen 2018


PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A OBCHODU MAĎARSKA

KKM/ 29283-1/2018-Adm

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem jeho nóty ze dne 28. srpna 2018 pod číslem 311226-1/2018-VO, ve které vážené Ministerstvo navrhuje rozšíření Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky takto:

ZeměDiplomatická mise
Vietnamská socialistická republikaGenerální konzulát v Ho Či Minově Městě, žádosti o víza z těchto konzulárních obvodů v následujících městech a provincií Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Binh Duong, Ho Chi Minh, Long An, Ba Ria - Vung Tau, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long, Can Tho, Tra Vinh, Hau Giang, Bac Lieu, and Ca Mau.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska informuje, že tuto notifikaci bere na vědomí. Ta zároveň tvoří součást dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o změně Dohody uzavřené oběma stranami na základě výměny nót č. 1-9/2010, č. 43/1583 a č. 1-14/2010, která vstoupila v platnost 5. dubna 2010.

Za předpokladu, že Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska bude s návrhem Ministerstva zahraničních věcí České republiky souhlasit, výše uvedená verbální nota spolu s touto nótou budou tvořit Dodatek č. 5 k Dohodě mezi Maďarskem a Českou republikou o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která je sjednána na dobu neurčitou a která vstupuje v platnost dnem 3. září 2018.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska využívá této příležitosti, aby znovu ujistil Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o nejhlubší úctě.

V Budapešti, 29. srpna, 2018

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 14. června 2011 a dne 27. října 2011, byla vyhlášena pod č. 46/2013 Sb. m. s.
Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 18. března 2013 a dne 2. dubna 2013, byla vyhlášena pod č. 47/2013 Sb. m. s.
Změna Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz, sjednaná výměnou nót ze dne 16. října 2013 a dne 29. října 2013, byla vyhlášena pod č. 101/2013 Sb. m. s.
Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 14. října 2014 a 26. listopadu 2014, byla vyhlášena pod č. 2/2015 Sb. m. s.
Změna č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 15. září 2015 a 16. října 2015, byla vyhlášena pod č. 30/2017 Sb. m. s.
Změna č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 24. února 2017 a 14. března 2017, byla vyhlášena pod č. 31/2017 Sb. m. s.

Přesunout nahoru