Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 35/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu

Datum vyhlášení 30.07.2018
Uzavření smlouvy 05.05.2017
Platnost od 15.09.2017
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. května 2017 byly v Ženevě přijaty změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu1).

Se změnami přílohy III Úmluvy vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí.

Změny přílohy III Úmluvy vstoupily v platnost v souladu s čl. 22 odst. 5 písm. c) Úmluvy dne 15. září 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění změn přílohy III Úmluvy a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

RC - 8/2: Zařazení karbofuranu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na karbofuran vztahoval postup předchozího souhlasu a byl tak zařazen jako pesticid do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemickou látku:

Chemická látkaPříslušné číslo CASKategorie
Karbofuran1563-66-2pesticid

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2017;

3. schválila dokument obsahující pokyny k rozhodnutí o karbofuranu.1)

RC-8/3: Zařazení trichlorfonu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na trichlorfon vztahoval postup předchozího souhlasu a byl tak zařazen do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemickou látku:

Chemická látkaPříslušné číslo CASKategorie
Trichlorfon52-68-6pesticid

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2017;

3. schválila dokument obsahující pokyny k rozhodnutí o trichlorfonu.2)

RC-8/4: Zařazení chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek,

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na chlorované parafíny s krátkým řetězcem vztahoval postup předchozího souhlasu a byly tak zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, jako průmyslové chemické látky,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické látky:

Chemická látkaPříslušné číslo CASKategorie
Chlorované parafíny s krátkým řetězcem85535-84-8průmyslová chemická látka

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2017;

3. schválila dokument obsahující pokyny k rozhodnutí o chlorovaných parafínech s krátkým řetězcem.3)

RC-8/5: Zařazení sloučenin tributylcínu do přílohy III Rotterdamské úmluvy

Konference smluvních stran,

zaznamenávajíc s oceněním práci Výboru pro přezkum chemických látek.

posoudivši doporučení Výboru pro přezkum chemických látek, aby se na sloučeniny tributylcínu vztahoval postup předchozího souhlasu a byly tak zařazeny do přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, jako průmyslové chemické látky,

uspokojena tím, že byly splněny všechny požadavky pro zařazení do přílohy III Rotterdamské úmluvy,

1. rozhodla změnit přílohu III Rotterdamské úmluvy a zařadit do ní následující chemické látky:

Chemická látkaPříslušné číslo CASKategorie
Veškeré sloučeniny tributylcínu zahrnujíc:průmyslová chemická látka
- tributylcín oxid56-35-9
- tributylcín fluorid1983-10-4
- tributylcín metakrylát2155-70-6
- tributylcín benzoát4342-36-3
- tributylcín chlorid1461-22-9
- tributylcín linoleát24124-25-2
- tributylcín naftenát85409-17-2

2. dále rozhodla, že tato změna vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany dne 15. září 2017;

3. schválila upravený dokument obsahující pokyny k rozhodnutí o sloučeninách tributylcínu. 4)

Poznámky pod čarou

1) Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatá v Rotterdamu dne 10. září 1998, byla vyhlášena pod č. 94/2005 Sb. m. s. Změny přílohy III a přijetí přílohy VI Rotterdamské úmluvy, přijaté v Ženevě dne 24. září 2004, byly vyhlášeny pod č. 35/2006 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy, přijaté v Římě dne 31. října 2008, byly vyhlášeny pod č. 38/2010 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy, přijaté v Ženevě ve dnech 20. až 24. června 2011, byly vyhlášeny pod č. 20/2013 Sb. m. s. Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě ve dnech 28. dubna až 10. května 2013, byly vyhlášeny pod č. 5/2015 Sb. m. s.

1) UNEP/FAO/RC/COP.8/14/Add.1, příloha.

2) UNEP/FAO/RC/COP.8/9/Add.1, příloha.

3) UNEP/FAO/RC/COP.8/12/Add.1, příloha.

4) UNEP/FAO/RC/COP.8/13/Add.1, příloha.

Přesunout nahoru