Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 33/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Datum vyhlášení 16.07.2018
Uzavření smlouvy 22.03.2018
Platnost od 01.06.2018
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 22. března 2018 a 17. května 2018 byla sjednána změna přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1).

Změna přílohy vstoupila v platnost dne 1. června 2018.

Německé znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří změnu přílohy, se vyhlašují současně.


Pracovní překlad

Č.j.: Prag-ÖB/KONS/0112/2018

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 - Hradčany

Verbální nóta

Rakouské velvyslanectví v Praze projevuje Ministerstvu zahraničních věcí České republiky svou hlubokou úctu a dovoluje si odvolat se na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která byla podepsána dne 31. května 2013 v Praze (dále Dohoda).

Rakouské Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti navrhuje změnit přílohu Dohody podle čl. 1 odst. 2 tak, že Česká republika bude zastupovat Rakouskou republiku na služebním místě Bagdad (Irák) dodatečně i při žádostech o vízum iráckých státních příslušníků s běžnými cestovními pasy, kteří cestují na pozvání mezinárodní organizace sídlící ve Vídni, pokud uvedené žádosti nebudou činit více než 30 kusů ročně.

Podmíněno souhlasem Ministerstva zahraničních věcí České republiky si dovoluje Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti navrhnout, aby tato verbální nóta jakož i souhlasná odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky tvořily změnu dodatku Dohody podle čl. 1 odst. 2. Podle čl. 1 odst. 2 vstupuje tato změna v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena odpovědní nóta.

Velvyslanectví si dovoluje požádat o písemné potvrzení přijetí této verbální nóty.

Rakouské velvyslanectví v Praze využívá této příležitosti, aby Ministerstvu zahraničních věcí České republiky opětovně vyjádřilo svou dokonalou úctu.

Viktora Huga 10, CZ-15115 Prag 5
Tel. (+420) 257 09 05-11
E-Mail: prag-ob@bmeia gv.at
http://www.bmeia gv.at/botschaft/prag html

V Praze dne 22. března 2018


Č.j. 304215-3/2018-VO

Velvyslanectví
Rakouské republiky
Praha

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Rakouské republiky v České republice a má čest potvrdit přijeti jeho nóty č.j. Prag-ÖB/KONS/0112/2018 ze dne 22. března 2018 v následujícím znění:

„Rakouské velvyslanectví v Praze projevuje Ministerstvu zahraničních věcí České republiky svou hlubokou úctu a dovoluje si odvolat se na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která byla podepsána dne 31. května 2013 v Praze (dále Dohoda).

Rakouské Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti navrhuje změnit přílohu Dohody podle čl. 1 odst. 2 tak, že Česká republika bude zastupovat Rakouskou republiku na služebním místě Bagdád (Irák) dodatečně i při žádostech o vízum iráckých státních příslušníků s běžnými cestovními pasy, kteří cestují na pozvání mezinárodní organizace sídlící ve Vídni, pokud uvedené žádosti nebudou činit více než 30 kusů ročně.

Podmíněno souhlasem Ministerstva zahraničních věcí České republiky si dovoluje Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční záležitosti navrhnout, aby tato verbální nóta jakož i souhlasná odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky tvořily změnu přílohy Dohody podle čl. 1 odst. 2. Podle čl. 1 odst. 2 vstoupí tato změna v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena odpovědní nóta.

Velvyslanectví si dovoluje požádat o písemné potvrzení přijetí této verbální nóty

Rakouské velvyslanectví v Praze využívá této příležitosti, aby Ministerstvu zahraničních věcí České republiky opětovně vyjádřilo svou hlubokou úctu,“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že české strana souhlasí s návrhem rakouské strany. V souladu s tím tvoří nóta Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze č.j. Prag-ÖB/KONS/0112/2018 ze dne 22. března 2018 a tato nóta změnu přílohy Dohody podle čl. 1 odst. 2, která vstoupí v platnost první den prvního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena tato nóta.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Rakouské republiky o své hluboké úctě.

V Praze dne 17. května 2018

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, podepsaná v Praze dne 31. května 2013, byla vyhlášena pod č. 45/2013 Sb. m. s.

Přesunout nahoru