Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 30/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017

Datum vyhlášení 28.06.2018
Uzavření smlouvy 14.12.2017
Platnost od 17.07.2018
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2017 byla v New Yorku na 13. plenárním zasedání Shromáždění smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu1) přijata rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, která aktivuje jurisdikci tohoto Soudu nad zločinem agrese s účinností ode dne 17. července 2018.

Anglické znění rezoluce a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Rezoluce

Konsensuálně přijata na 13. plenárním zasedání dne 14. prosince 2017

ICC-ASP/16/Res.5

Aktivace jurisdikce Soudu nad zločinem agrese

Shromáždění smluvních stran Římského statutu,

Uznávajíc historický význam konsensuálního rozhodnutí revizní konference v Kampale přijmout změny Římského statutu týkající se zločinu agrese, a s tímto ohledem odvolávajíc se na rezoluci RC/Res.6,

Potvrzujíc cíle a zásady Charty Organizace Spojených národů,

Připomínajíc své odhodlání aktivovat jurisdikci Soudu nad zločinem agrese co nejdříve, za podmínky rozhodnutí přijatého podle odstavců 3 článku 15 bis a článku 15 ter Římského statutu,

Poukazujíc s uznáním na Zprávu k facilitaci aktivace jurisdikce Mezinárodního trestního soudu nad zločinem agrese1), která shrnuje názory smluvních stran,

Připomínajíc odstavec 4 článku 15 bis a odstavec 5 článku 121 Římského statutu,

Připomínajíc rovněž, že revizní konference v Kampale rozhodla odstavcem 1 rezoluce RC/Res.6 přijmout, v souladu s odstavcem 2 článku 5 Římského statutu, změny týkající se zločinu agrese, které jsou předmětem ratifikace nebo přijetí, a vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 5 článku 121 Římského statutu; a konstatovala, že každá smluvní strana může uložit prohlášení, na nějž je odkazováno v článku 15 bis, před ratifikací nebo přijetím předmětných změn,

1. Rozhoduje aktivovat jurisdikci Soudu nad zločinem agrese ode dne 17. července 2018;

2. Potvrzuje, že v souladu s Římským statutem jeho změny týkající se zločinu agrese přijaté Kampalskou revizní konferencí vstoupí v platnost pro ty smluvní strany, které je přijaly, jeden rok od uložení listiny o ratifikaci nebo přijetí, a že v případě zahájení vyšetřování na základě oznámení smluvní strany nebo zvláštní iniciativy žalobce Soud nebude vykonávat jurisdikci nad zločinem agrese, pokud bude spáchána státním občanem či na území smluvní strany, která tyto změny neratifikovala nebo nepřijala;

3. Zdůrazňuje odstavec 1 článku 40 a odstavec 1 článku 119 Římského statutu ve vztahu k nezávislosti soudců Soudu;

4. Znovu vyzývá všechny smluvní strany, které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly nebo přijaly změny Římského statutu týkající se zločinu agrese.

Poznámky pod čarou

1) Římský statut Mezinárodního trestního soudu, přijatý v Římě dne 17. července 1998, byl vyhlášen pod č. 84/2009 Sb. m. s. Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatá v Kampale dne 10. června 2010, byla vyhlášena pod č. 16/2016 Sb. m. s.
Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese, přijaté v Kampale dne 11. června 2010, byly vyhlášeny pod č. 29/2018 Sb. m. s.

1) ICC-ASP/16/24.

Přesunout nahoru