Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 3/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 4 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti

Datum vyhlášení 19.01.2018
Uzavření smlouvy 06.10.2017
Platnost od 28.12.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 6. října 2017 a 28. listopadu 2017 byla sjednána Změna č. 4 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti1).

Změna č. 4 vstoupila v platnost dne 28. prosince 2017.

České znění české nóty a slovenské znění slovenské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 4, se vyhlašují současně.


Č.j. 310663/2017-VO

Velvyslanectví Slovenské republiky
Praha

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze a má čest navrhnout následující:

Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný dne 4. listopadu 2011, ve znění jeho Změn, se mění takto:

1. Článek 2 písm. a) a b) se nahrazují následujícím zněním:

2. Slovenská republika bude zastupovat Českou republiku ve vízové činnosti na svém zastupitelském úřadě v Kyperské republice, se sídlem v Nikósii“.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že slovenská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 4 Protokolu, která vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem ode dne doručení odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje vyjádřit poděkování za dosavadní vynikající spolupráci v zastupování ve vydávání schengenských víz.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze svou nejhlubší úctou.

V Praze 6. října 2017


neoficiální překlad

067792/2017-KOCZ-0154108

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem nóty Ministerstva zahraničních věcí České republiky č.j. 310663/2017-VO ze dne 6. října 2017 následujícího znění:

„Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze a má čest navrhnout následující:

Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný dne 4. listopadu 2011, ve znění jeho Změn, se mění takto:

1. Článek 2 písm. a) a b) se nahrazují následujícím zněním:

2. Slovenská republika bude zastupovat Českou republiku ve vízové činnosti na svém zastupitelském úřadě v Kyperské republice, se sídlem v Nikósii“.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že slovenská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 4 Protokolu, která vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem ode dne doručení odpovědní nóty.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje vyjádřit poděkování za dosavadní vynikající spolupráci v zastupování ve vydávání schengenských víz.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze svou nejhlubší úctou.“

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze má čest potvrdit, že výše uvedená nóta a tato odpovědní nóta tvoří změnu Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, která vstoupí v platnost třicátým (30.) dnem ode dne doručení této odpovědní nóty. Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze si dovoluje požádat Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby potvrdilo datum přijetí této odpovědní nóty a datum vstupu v platnost výše uvedené změny Protokolu.

Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

Praha, 28. listopadu 2017
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaná v Praze dne 4. listopadu 2011, byla vyhlášena pod č. 103/2011 Sb. m. s.
Protokol mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaný v Praze dne 4. listopadu 2011, byl vyhlášený pod č. 104/2011 Sb. m. s.
Změna Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011, sjednaná výměnou nót ze dne 2. července 2013 a 5. září 2013, byla vyhlášena pod č. 78/2013 Sb. m. s.
Změna č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011, sjednaná výměnou nót ze dne 16. ledna 2015 a 1. dubna 2015, byla vyhlášena pod č. 29/2015 Sb. m. s.
Změna č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011, sjednaná výměnou nót ze dne 17. srpna 2016 a 7. září 2016, byla vyhlášena pod č. 45/2017 Sb. m. s.

Přesunout nahoru