Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 22/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních

Datum vyhlášení 11.05.2018
Uzavření smlouvy 29.06.2017
Platnost od 29.06.2017
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 2017 oznámila Česká republika generálnímu tajemníkovi Rady Evropy následující změny prohlášení učiněných při uložení ratifikační listiny k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášené pod č. 48/2006 Sb. m. s.


- Prohlášení České republiky, které nahrazuje prohlášení č. 4 k Druhému dodatkovému protokolu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s., zní:

„V souladu s článkem 24 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ve znění článku 6 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že pro účely Úmluvy a jejích dodatkových protokolů považuje za justiční orgány soudy a státní zastupitelství.“

- Prohlášení České republiky, které nahrazuje prohlášení č. 6 k Druhému dodatkovému protokolu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s., zní:

„V souladu s článkem 17 odstavec 4 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že:

a) příslušným orgánem, kterému mají být zasílány žádost podle článku 17 odstavec 1 Druhého dodatkového protokolu je:

Krajské státní zastupitelství v Praze
Husova 11
110 01 Praha 1
tel.: ++420/222 111 700
fax.: ++420/222 220 075
e-mail: podatelna@ksz.pha.justice.cz

b) příslušným orgánem, kterému mají být zasílána oznámení podle článku 17 odstavec 2 Druhého dodatkového protokolu je:

Policejní prezidium České republiky
Strojnická 27
170 89 Praha 7
tel.: ++420/974 834 210
fax.: ++420/974 834 716 nebo 974 834 718
e-mail: sirene@pcr.cz

c) přeshraniční sledování podle článku 17 odstavce 1 a 2 Druhého dodatkového protokolu jsou za Českou republiku oprávněny provádět útvary Policie České republiky a celní orgány.“

- Prohlášení České republiky, které nahrazuje prohlášení č. 7 k Druhému dodatkovému protokolu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s., zní:

„V souladu s článkem 18 odstavec 4 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že orgánem příslušným pro účely tohoto článku je:

Krajské státní zastupitelství v Praze
Husova 11
110 01 Praha 1
tel.: ++420/222 111 700
fax.: ++420/222 220 075
e-mail: podatelna@ksz.pha.justice.cz“

- Prohlášení České republiky, které nahrazuje prohlášení č. 8 k Druhému dodatkovému protokolu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s., zní:

„V souladu s článkem 19 odstavec 4 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že orgánem příslušným pro účely tohoto článku je:

Vrchní státní zastupitelství v Praze
náměstí Hrdinů 1300
140 65 Praha 4
tel.: ++420/261196 830
fax.: ++420/261196 851
e-mail: podatelna@vsz.pha.justice.cz“

- Prohlášení České republiky, které nahrazuje prohlášení č. 9 k Druhému dodatkovému protokolu, vyhlášené sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s., zní:

„V souladu s článkem 15 odstavec 8 písmeno d) Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ve znění článku 4 Druhého dodatkového protokolu Česká republika prohlašuje, že orgánem příslušným pro přijímání a zasílání žádostí podle článku 20 Druhého dodatkového protokolu je:

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4
660 55 Brno
tel.: ++420/542 512 330
fax.: ++420/542 512 350
e-mail: mo@nsz.brn.justice.cz“

Ostatní skutečnosti uvedené ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2006 Sb. m. s. ve znění č. 17/2018 Sb. m. s. zůstávají nezměněny.

Přesunout nahoru