Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 14/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Datum vyhlášení 13.03.2018
Uzavření smlouvy 18.05.2012
Ratifikace Smlouvy 06.11.2017
Platnost od 16.08.2012
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

14

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. května 2012 v La Rochelle a dne 14. listopadu 2015 v Bonnu byly přijaty změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků1).

Se změnami příloh vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 6. listopadu 2017 listinu o přijetí těchto změn.

Změny příloh z 18. května 2012 vstoupily v platnost na základě článku X odst. 5 Dohody dne 16. srpna 2012.

Změny příloh z 14. listopadu 2015 vstoupily v platnost na základě článku X odst. 5 Dohody dne 12. února 2016.

Pro Českou republiku vstoupily změny v platnost na základě článku X odst. 6 Dohody dne 21. ledna 2018. Anglické znění změn příloh a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Poznámky pod čarou

1) Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků, přijatá v Haagu dne 15. srpna 1996, byla vyhlášena pod č. 92/2006 Sb. m. s. Změny příloh Dohody, přijaté v Antananarive dne 19. září 2008, byly vyhlášeny pod č. 97/ /2010 Sb. m. s.


PŘEKLAD

Příloha 2

Druhy vodních ptáků, na které se vztahuje Dohoda

Čeleď ANATIDAE (kachnovití)
Dendrocygna viduatahusička vdovka
Dendrocygna bicolorhusička dvoubarvá
Thalassornis leuconotushusička krátkoocasá
Oxyura maccoakachnice africká
Oxyura leucocephalakachnice bělohlavá
Cygnus olorlabuť velká
Cygnus cygnuslabuť zpěvná
Cygnus columbianuslabuť malá
Branta berniclaberneška tmavá
Branta leucopsisberneška bělolící
Branta ruficollisberneška rudokrká
Anser anserhusa velká
Anser fabalishusa polní
Anser brachyrhynchushusa krátkozobá
Anser albifronshusa běločelá
Anser erythropushusa malá
Clangula hyemalishoholka lední
Somateria spectabiliskajka královská
Somateria mollissimakajka mořská
Polysticta stellerikajka bělohlavá
Melanitta fuscaturpan hnědý
Melanitta nigraturpan černý
Bucephala clangulahohol severní
Mergellus albellusmorčák malý
Mergus mergansermorčák velký
Mergus serratormorčák prostřední
Alopochen aegyptiacahusice egyptská
Tadorna tadornahusice liščí
Tadorna ferrugineahusice rezavá
Tadorna canahusice šedohlavá
Plectropterus gambensispižmovka ostruhatá
Sarkidiornis melanotospižmovka hřebenatá
Nettapus aurituskachnička pestrá
Marmaronetta angustirostrisčírka úzkozobá
Netta rufinazrzohlávka rudozobá
Netta erythrophthalmazrzohlávka rudooká
Aythya ferinapolák velký
Aythya nyrocapolák malý
Aythya fuligulapolák chocholačka
Aythya marilapolák kaholka
Spatula querquedulačírka modrá
Spatula hottentotačírka hottentotská
Spatula clypeatalžičák pestrý
Mareca streperakopřivka obecná
Mareca penelopehvízdák eurasijský
Anas undulatakachna žlutozobá
Anas platyrhynchoskachna divoká
Anas capensisčírka popelavá
Anas erythrorhynchaostralka rudozobá
Anas acutaostralka štíhlá
Anas creccačírka obecná
Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)
Tachybaptus ruficollispotápka malá
Podiceps grisegenapotápka rudokrká
Podiceps cristatnspotápka roháč
Podiceps aurituspotápka žlutorohá
Podiceps nigricollispotápka černokrká
Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)
Phoenicopterus roseusplameňák karibský
Phoeniconaias minorplameňák malý
Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)
Phaethon aetherasfaeton červenozobý
Phaethon rubricaudafaeton červenoocasý
Phaethon lepturusfaeton žlutozobý
Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)
Sarothrura eleganschřástal žlutoskvrnný
Sarothrura boehmichřástal Böhmův
Sarothrura ayresichřástal Ayresův
Rallus aquaticuschřástal vodní
Rallus caerulescenschřástal rákosní
Crex egregiachřástal africký
Crex crexchřástal polní
Porzana porzanachřástal kropenatý
Zapornia flavirostrachřástal žlutozobý
Zapornia parvachřástal malý
Zapornia pusillachřástal nejmenší
Amaurornis marginalischřástal žíhaný
Porphyrio allenislípka Allenova
Gallinula chloropusslípka zelenonohá
Gallinula angulataslípka drobná
Fulica cristatalyska hřebenatá
Fulica atralyska černá
Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)
Balearica regulorumjeřáb královský
Balearica pavoninajeřáb paví
Leucogeranus leucogeranusjeřáb bílý
Bugeranus carunculatusjeřáb bradavičnatý
Anthropoides paradiseusjeřáb rajský
Anthropoides virgojeřáb panenský
Grus grusjeřáb popelavý
Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)
Gavia stellatapotáplice malá
Gavia arcticapotáplice severní
Gavia immerpotáplice lední
Gavia adamsiipotáplice žlutozobá
Čeleď SPHENISCIDAE (tučňákovití)
Spheniscus demersustučňák brýlový
Čeleď CICONIIDAE (čápovití)
Leptoptilos crumenifermarabu africký
Mycteria ibisnesyt africký
Anastomus lamelligeruszejozob africký
Ciconia nigračáp černý
Ciconia abdimiičáp simbil
Ciconia microscelisčáp bělokrký
Ciconia ciconiačáp bílý
Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)
Platalea albakolpík africký
Platalea leucorodiakolpík bílý
Threskiornis aethiopicusibis posvátný
Geronticus eremitaibis skalní
Plegadis falcinellusibis hnědý
Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)
Botaurus stellarisbukač velký
Ixobrychus minutusbukáček malý
Ixobrychus sturmiibukáček trpasličí
Nycticorax nycticoraxkvakoš noční
Ardeola ralloidesvolavka vlasatá
Ardeola idaevolavka modrozobá
Ardeola rufiventrisvolavka hnědobřichá
Bubulcus ibisvolavka rusohlavá
Ardea cinereavolavka popelavá
Ardea melanocephalavolavka africká
Ardea purpureavolavka červená
Ardea albavolavka bílá
Ardea brachyrhynchavolavka prostřední
Egretta ardesiacavolavka černá
Egretta vinaceigulavolavka rudohrdlá
Egretta garzettavolavka stříbřitá
Egretta gularisvolavka západní
Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobovití)
Balaeniceps rexčlunozobec africký
Čeleď PELECANIDAE (pelikánovití)
Pelecanus crispuspelikán kadeřavý
Pelecanus rufescenspelikán africký
Pelecanus onocrotaluspelikán bílý
Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)
Fregata arielfregatka malá
Fregata minorfregatka obecná
Čeleď SULIDAE (terejovití)
Morus bassanusterej bílý
Morus capensisterej jihoafrický
Sula dactylatraterej maskový
Čeleď PHALACROCORACIDAE (kormoránovití)
Microcarbo coronatuskormorán černý
Microcarbo pygmaeuskormorán malý
Phalacrocorax carbokormorán velký
Phalacrocorax capensiskormorán jihoafrický
Phalacrocorax nigrogulariskormorán arabský
Phalacrocorax neglectuskormorán pobřežní
Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)
Burhinus senegalensisdytík africký
Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)
Pluvianus aegyptiusběhulík pestrý
Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníkovití)
Haematopus moquiniústřičník jihoafrický
Haematopus ostralegusústřičník velký
Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)
Recurvirostra avosettatenkozobec opačný
Himantopus himantopuspisila čáponohá
Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)
Pluvialis squatarolakulík bledý
Pluvialis apricariakulík zlatý
Pluvialis fulvakulík pacifický
Eudromias morinelluskulík hnědý
Charadrius hiaticulakulík písečný
Charadrius dubiuskulík říční
Charadrius pecuariuskulík africký
Charadrius tricollariskulík třípásý
Charadrius forbesikulík Forbesův
Charadrius marginatuskulík proměnlivý
Charadrius alexandrinuskulík mořský
Charadrius palliduskulík krotký
Charadrius mongoluskulík menší
Charadrius leschenaultiikulík větší
Charadrius asiaticuskulík kaspický
Vanellus vanellusčejka chocholatá
Vanellus spinosusčejka trnitá
Vanellus albicepsčejka laločnatá
Vanellus lugubrisčejka šedoprsá
Vanellus melanopterusčejka černokřídlá
Vanellus coronatusčejka korunkatá
Vanellus senegallusčejka žlutonohá
Vanellus superciliosusčejka hnědoprsá
Vanellus gregariuskeptuška stepní
Vanellus leucuruskeptuška běloocasá
Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)
Numenius phaeopuskoliha malá
Numenius tenuirostriskoliha tenkozobá
Numenius arquatakoliha velká
Limosa lapponicabřehouš rudý
Limosa limosabřehouš černoocasý
Arenaria interpreskamenáček pestrý
Calidris tenuirostrisjespák velký
Calidris canutusjespák rezavý
Calidris pugnaxjespák bojovný
Calidris falcinellusjespáček ploskozobý
Calidris ferrugineajespák křivozobý
Calidris temminckiijespák šedý
Calidris albajespák písečný
Calidris alpinajespák obecný
Calidris maritimajespák mořský
Calidris minutajespák malý
Scolopax rusticolasluka lesní
Gallinago stenurabekasina sibiřská
Gallinago mediabekasina větší
Gallinago gallinagobekasina otavní
Lymnocryptes minimusslučka malá
Phalaropus lobatuslyskonoh úzkozobý
Phalaropus fulicariuslyskonoh ploskozobý
Xenus cinereusvodouš malý
Actitis hypoleucospisík obecný
Tringa ochropusvodouš kropenatý
Tringa erythropusvodouš tmavý
Tringa nebulariavodouš šedý
Tringa totanusvodouš rudonohý
Tringa glareolavodouš bahenní
Tringa stagnatilisvodouš štíhlý
Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)
Dromas ardeolapobřežník černobílý
Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)
Glareola pratincolaouhorlík stepní
Glareola nordmanniouhorlík černokřídlý
Glareola ocularisouhorlík madagaskarský
Glareola nuchalisouhorlík skalní
Glareola cinereaouhorlík bělolící
Čeleď LARIDAE (rackovití)
Anous stolidusnody obecný
Anous tenuirostrisnody tenkozobý
Rynchops flavirostriszoboun africký
Hydrocoloeus minutusracek malý
Xema sabiniracek Sabinův
Rissa tridactylaracek tříprstý
Larus geneiracek tenkozobý
Larus ridibundusracek chechtavý
Larus hartlaubiiracek kapský
Larus cirrocephalusracek šedohlavý
Larus ichthyaetusracek velký
Larus melanocephalusracek černohlavý
Larus hemprichiiracek arabský
Larus leucophthalmusracek bělooký
Larus audouiniiracek zelenonohý
Larus canusracek bouřní
Larus dominicanusracek jižní
Larus fuscusracek žlutonohý
Larus argentatusracek stříbřitý
Larus armenicusracek arménský
Larus michahellisracek středomořský
Larus cachinnansracek bělohlavý
Larus glaucoidesracek polární
Larus hyperboreusracek šedý
Larus marinusracek mořský
Onychoprion fuscatusrybák černohřbetý
Onychoprion anaethetusrybák uzdičkový
Sternula albifronsrybák malý
Sternula saundersirybák arabský
Sternula balaenarumrybák damarský
Gelochelidon niloticarybák černozobý
Hydroprogne caspiarybák velkozobý
Chlidonias hybridarybák bahenní
Chlidonias leucopterusrybák bělokřídlý
Chlidonias nigerrybák černý
Sterna dougalliirybák rajský
Sterna hirundorybák obecný
Sterna repressarybák bělolící
Sterna paradisaearybák dlouhoocasý
Sterna vittatarybák jižní
Thalasseus bengalensisrybák oranžovozobý
Thalasseus sandvicensisrybák severní
Thalasseus maximusrybák královský
Thalasseus bergiirybák chocholatý
Čeleď STERCORARIIDAE (chaluhovití)
Stercorarius longicauduschaluha malá
Catharacta skuachaluha velká
Čeleď ALCIDAE (alkovití)
Fratercula arcticapapuchalk ploskozobý
Cepphus gryllealkoun obecný
Alca tordaalka malá
Alle allealkoun malý
Uria lomviaalkoun tlustozobý
Uria aalgealkoun úzkozobý

Příloha 3

AKČNÍ PLÁN

[...]

2. Druhová ochrana

2.1 Zákonná opatření

2.1.1 Strany s populacemi uvedenými ve sloupci A tabulky 1 poskytnou těmto populacím ochranu v souladu s čl. II? odst. 2 písm. a) této Dohody. Tyto strany zejména a s ohledem na odstavec 2.1.3, níže:

(a) zakáží lov ptáků a sběr vajec těchto populací, které se vyskytují na jejich území;

(b) zakáží úmyslné rušení, pokud by takové rušení mohlo být významné pro dotčené populace, z hlediska jejich ochrany; a

(c) zakáží držení a využívání ptáků a vajec těchto populací, kteří byli získáni v rozporu se zákazem stanoveným podle písm. a) výše a obchod s nimi, jakož i držení, využívání a obchodování se snadno rozpoznatelnými částmi nebo deriváty těchto ptáků a jejich vajec.

Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou, a u populací uvedených v kategorii 4 ve sloupci A1. Toto udržitelné využívám bude probíhat v rámci akčního plánu pro mezinárodní druhy, prostřednictvím kterého budou strany usilovat o naplnění zásad udržitelného řízení lovu.2 Takové využívání bude podrobeno nejméně stejným zákonným opatřením, jako lov ptáků z populací uvedených ve sloupci B tabulky 1, jak stanoví odstavec 2.1.2 níže.

2.1.2 Strany s populacemi uvedenými v tabulce 1 budou regulovat lov ptáků a odběr vajec u všech populací uvedených ve sloupci B tabulky 1. Cílem těchto zákonných opatření bude udržet tyto populace v příznivém záchovném statusu nebo přispět k jejich návratu do tohoto statusu a zajistit na základě nejlepších dostupných znalostí o populační dynamice, že jakýkoliv lov nebo jiné využívání budou trvale udržitelné. Tato zákonná opatření, s výhradou podle odstavce 2.1.3. níže, zejména:

(a) zakáží lov ptáků náležejících k dotčeným populacím a to v různých stádiích jejich rozmnožování a během péče o mláďata a jejich návratu na hnízdiště, jestliže tento lov má nepříznivý dopad na záchovný status dotčených populací;

(b) budou regulovat způsoby lovu a zejména zakáží všechny bezohledné způsoby lovu a používání všech prostředků schopných způsobit hromadné ničení, stejně jako místní vymizení nebo vážné narušení populací druhů, včetně:

- smyček (pytláckých ok),

- lepidel,

- háčků,

- živých ptáků, kteří jsou oslepení nebo zmrzačení a použití jako návnada,

- magnetofonu a dalších elektronických zařízení,

- zařízení zabíjející elektrickým proudem,

- zdrojů umělého světla,

- zrcadel a dalších oslňujících prostředků,

- zařízení pro osvětlení terčů,

- hledí pro střelbu v noci s elektronickým zvětšením obrazu nebo pro převracení obrazu,

- výbušnin,

- sítí,

- pastí,

- jedů,

- otrávených nebo umrtvujících návnad,

- poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než dva náboje,

- lovu z letadla, motorových vozidel, nebo lodí řízených rychlostí překračující 5 km/h (18 km/h na otevřeném moři).

Strany mohou udělit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 2.1.2 písm. (b) za účelem naplnění potřeb živobytí tam, kde je to udržitelné;

(c) stanoví v náležitých případech kvóty úlovků a zajistí odpovídající kontrolu dodržování těchto kvót; a

(d) zakáží držení nebo využívání ptáků a vajec z populací, které byly získány v rozporu s jakýmkoli zákazem stanoveným podle ustanovení tohoto odstavce, a obchod s nimi, a také držení nebo využívání jakýchkoli snadno rozpoznatelných částí nebo derivátů takovýchto ptáků a jejich vajec a obchod s nimi.

2.1.3 Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, mohou strany udělit výjimky ze zákazů stanovených v odstavcích

(a) aby se zabránilo závažným škodám na úrodě, vodním hospodářství a rybářství;

(b) v zájmu letecké bezpečnosti, veřejného zdraví a veřejné bezpečnosti nebo pro další naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu, včetně těch sociální nebo ekonomické povahy a těch s příznivými přínosy prvořadého významu pro životní prostředí;

(c) pro účely výzkumu a vzdělávání, obnovování populací a pro chov nezbytný pro tyto účely;

(d) aby se za přísně kontrolovatelných podmínek, na specifickém základě a v omezené míře povolil odchyt a držení nebo jiné uvážlivé využití určitých ptáků v malém množství; a

(e) aby se podpořilo rozmnožování nebo přežití dotčených populací.

Tyto výjimky musí být přesné co do obsahu a omezené v prostoru a čase a nesmí působit ke škodě populací uvedených v tabulce 1. Strany co možná nejdříve informují sekretariát Dohody o jakýchkoliv výjimkách udělených podle tohoto ustanovení.

[...]

2.5 Vysazování nepůvodních druhů

2.5.1 Strany zakáží vysazování nepůvodních druhů živočichů a rostlin, které by mohly mít nepříznivý vliv na populace uvedené v tabulce 1.

2.5.2 Strany budou požadovat přijetí vhodných preventivních opatření, aby se zamezilo náhodnému úniku zvířat držených v zajetí, která patří k nepůvodním druhům, a která by mohla mít nepříznivý vliv na populace uvedené v tabulce 1.

2.5.3 V přiměřené a vhodné míře strany budou provádět opatření, včetně lovu, aby se zajistilo, že pokud již byly nepůvodní druhy nebo jejich kříženci vysazeni na jejich území, tyto druhy nebo jejich kříženci nebudou představovat potenciální nebezpečí pro populace uvedené v tabulce 1.

[...]

3. Ochrana stanovišť

3.3 Obnova

Strany budou, je-li to proveditelné a vhodné, usilovat o obnovu oblastí, které byly původně významné pro populace uvedené v tabulce 1, včetně oblastí, které trpí degradací v důsledku působení vlivů, jako je změna klimatu, hydrologické změny, zemědělství, rozšíření nepůvodních invazních vodních druhů, přirozená sukcese, nekontrolované požáry, neudržitelné využívání, eutrofizace a znečištění.

[...]

4. Usměrňování činnosti člověka

4.1 Lov

4.1.1 Strany budou spolupracovat, aby zajistily, že jejich právní předpisy regulující lov dodržují zásadu trvale udržitelného využívání, které předpokládá tento Akční plán, a to v rámci celého geografického areálu rozšíření populací dotčených vodních ptáků a berouce v úvahu jejich bionomii.

4.1.2 Strany budou průběžně informovat sekretariát Dohody o svých právních předpisech, které se týkají lovu populací uvedených v tabulce 1.

4.1.3 Strany budou spolupracovat s cílem vytvořit spolehlivý a harmonizovaný systém získávání údajů o úlovcích za účelem vyhodnotit roční úlovek u populací uvedených v tabulce 1. Sekretariátu Dohody poskytnou odhady celkového ročního úlovku pro každou populaci, jsou- li tyto k dispozici.

4.1.4 Strany budou usilovat o co nejrychlejší vyloučení používání olověných broků pro lov v mokřadech v souladu s harmonogramy, jež si samy uložily a zveřejnily.

4.1.5. ...

4.1.6 Strany vypracují a budou realizovat opatření za účelem snížit a co možná nejvíce odstranit nezákonný lov.

4.1.7 Strany ve vhodných případech budou působit na lovce na místní, národní a mezinárodní úrovni, aby vytvářeli kluby nebo organizace, které by koordinovaly jejich činnost a pomáhaly zajistit trvalou udržitelnost.

4.1.8 Strany ve vhodných případech budou prosazovat požadavek kvalifikační zkoušky pro lovce, která by mimo jiné zahrnovala poznávání ptáků.

[...]

4.3 Další lidské činnosti

[...]

4.3.4 Strany budou spolupracovat s cílem vypracovávat plány řízení pro jednotlivé druhy u populací, které působí významné škody, zvláště na úrodě a rybolovu. Sekretariát Dohody bude koordinovat vypracování a harmonizaci takových plánů.

[...]

4.3.12 Strany, sekretariát Dohody a odborný výbor budou, ve vhodných případech, spolupracovat na poskytnutí další dokumentace o povaze a rozsahu následků užití olověných rybářských závaží na vodní ptáky a vezmou v úvahu dokumentaci ukazující, že olovo obecně představuje hrozbu životnímu prostředí se škodlivými následky pro vodní ptáky. Strany budou, ve vhodných případech, hledat alternativy k olověným rybářským závažím vzhledem k jejich dopadům na vodní ptáky a kvalitu vody.

Tabulka 1 a/

STATUS POPULACÍ STĚHOVAVÝCH VODNÍCH PTÁKŮ KLASIFIKAČNÍ KLÍČ

Následující klíč k Tabulce 1 je základem pro provádění Akčního plánu:

Sloupec A

Kategorie 1:

(a) druhy z Přílohy I Úmluvy ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů,

(b) druhy, které jsou uvedené jako "ohrožené" v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, nebo

(c) populace s menší početností než přibližně 10 000 jedinců.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 10 000 do 25 000 jedinců.

Kategorie 3: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a jsou považovány za ohrožené vlivem:

(a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,

(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,

(c) dlouhodobého snižování početnosti, nebo

(d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů.

Kategorie 4: druhy, které jsou uvedené jako “téměř ohrožené” v Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN dle nejnovějšího přehledu BirdLife International, ale nenaplňují podmínku uvedenou v kategorii 1, 2, nebo 3, jak jsou uvedeny výše, a které jsou vhodné pro mezinárodní akci.

Pro druhy kategorie 2, 3 a 4 výše, viz odstavec 2.1.1 Akčního plánu (Příloha 3 Dohody).

Sloupec B

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost leží v rozmezí od přibližně 25 000 do 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, jak je uvedeno výše.

Kategorie 2: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců a které nesplňují kritéria pro sloupec A, ale jež jsou považovány za populace vyžadující zvláštní pozornost z důvodu:

(a) shromažďování se na malém počtu lokalit v kterékoli fázi jejich ročního životního cyklu,

(b) závislosti na typu stanoviště, který je silně ohrožen,

(c) dlouhodobého snižování početnosti, nebo

(d) velkého kolísání početnosti populací či vývojových trendů.

Sloupec C

Kategorie 1: Populace, jejichž početnost je větší nežli přibližně 100 000 jedinců, jež mohou mít významný užitek z mezinárodní spolupráce a které nesplňují kritéria pro sloupce A nebo B, jak je uvedeno výše.

REVIZE TABULKY 1

Tato tabulka bude:

(a) pravidelně aktualizována odborným výborem v souladu s článkem VII odstavce 3 písm. (b), této Dohody, a

(b) upravována dle potřeby zasedáním smluvních stran v souladu s článkem VI odstavce 9 písm. (d) této Dohody na základě závěrů takovýchto revizí.

DEFINICE GEOGRAFICKÝCH TERMÍNŮ POUŽITÝCH V POPISECH AREÁLŮ

Berte na vědomí, že areály vodních ptáků respektují biologické, ne politické hranice, a že přesné sjednocení biologických a politických celků je extrémně neobvyklé. Použité popisy areálů nemají žádný politický význam a slouží pouze jako obecné vodítko; pro přesnější zmapování výskytu vodních ptáků by odborníci měli využít internetový portál Critical Site Network Tool:

http://wow.wetlands.org/informationflvway/criticalsitenetworktool/tabid/1349/language/en-US/Default.aspx

Severní Afrika Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko
Západní Afrika Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kapverdy, Čad, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone, Togo
Východní Afrika Burundi, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Rwanda, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Uganda, Tanzanie
Severozápadní Afrika Maroko, Alžírsko and Tunisko.
Severovýchodní Afrika Džibutsko, Egypt, Eritrea, Etiopie, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán.
Jižní Afrika Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Jihoafrická republika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe.
Střední Afrika Kamerun, Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika Kongo, Rovníková Guinea, Gabon, Sv. Tomáš a Princův ostrov.
Subsaharská Afrika všechny africké státy jižně od Sahary.
Tropická Afrika subsaharská Afrika, vyjma Lesotha, Namibie, Jihoafrické republiky a Svazijska.
Západní Palearktik tak, jak je definováno v Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977).
Severozápadní Evropa Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Island, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Západní Evropaseverozápadní Evropa spolu s Portugalskem a Španělskem
Severovýchodní Evropa severní část Ruské federace západně od Uralu
Severní Evropaseverozápadní Evropa a severovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše
Východní EvropaBělorusko, Ruská federace západně od Uralu, Ukrajina
Střední EvropaRakousko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Polsko, část Ruska podél Finského zálivu a Kaliningradu, Slovensko, Švýcarsko
Jihozápadní Evropastředomořská Francie, Itálie, Malta, Monako, Portugalsko, San Marino, Španělsko
Jihovýchodní EvropaAlbánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Gruzie, Řecko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko a Turecko
Jižní EvropaJihozápadní Evropa a jihovýchodní Evropa, jak je uvedeno výše.
Severní AtlantikFaerské ostrovy, Grónsko, Island, Irsko, Norsko, severozápadní pobřeží Ruské federace, Špicberky, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Východní Atlantikatlantské pobřeží Evropy a severní Afriky, od severního Norska až po Maroko
Západní Sibiřčást Ruské federace východně od řeky Jenisej a jižně k hranici s Kazachstánem
Střední Sibiřčást Ruské federace od řeky Jenisej k východní hranici poloostrova Tajmyr a jižně k pohoří Altaj
Západní StředomoříAlžírsko, Francie, Itálie, Malta, Monako, Maroko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Tunisko
Východní StředomoříAlbánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kypr, Egypt, Řecko, Izrael, Libanon, Libye, Černá Hora, Srbsko, Slovinsko, Sýrie, Makedonie, Turecko
Černé mořeArménie, Bulharsko, Gruzie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajina
KaspickoÁzerbájdžán, Írán, Kazachstán, jihozápadní Rusko, Turkmenistán, Uzbekistán
Jihozápadní AsieBahrajn, Irák, Írán, Izrael, Jordánsko, Kazachstán, Kuvajt, Libanon, Omán, Katar, Saudská Arábie, Sýrie, východní Turecko, Turkmenistán, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Jemen
ZálivPerský záliv, Ománský záliv a Arabské moře západně od Adenského zálivu
Západní Asiezápadní část Ruské federace východně od Uralu a kaspických zemí
Střední AsieAfghánistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
Jižní AsieBangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanka
Indický oceánKomory, Madagaskar, Mauricius a Seychely

KLÍČ ZKRATEK A SYMBOLŮ

hnízd: hnízdící

zim: zimující

S: severní

J: jižní

Z: západní

V: východní

SZ: severozápadní

SV: severovýchodní

JZ: jihozápadní

JV: jihovýchodní

(): neznámý status populace, odhadovaný záchovný status

*Lov na udržitelném základě může formou výjimky pokračovat u populací uvedených v kategoriích 2 a 3 ve sloupci A, které jsou označeny hvězdičkou. Toto udržitelné využívání bude probíhat v rámci zvláštních ustanovení Akčního plánu pro tyto druhy, který bude usilovat o naplnění zásad udržitelného odlovu (viz paragraf 2.1.2 Přílohy 3 Dohody)

POZNÁMKY

1. Populační data použitá při sestavení tabulky č. 1, co nejvěrohodněji odpovídají počtu jednotlivců v potencionální hnízdní skupině v oblasti Dohody. Status vychází z dostupných publikovaných populačních odhadů.

2. Přípony (hnízd) či (zim) ve výčtu populací jsou pouze pomůckou k identifikaci populace. Neukazují sezónní omezení k jednání s ohledem na tyto populace v rámci Dohody a Akčního plánu. 3 4 5

3. Stručné popisy využité k identifikaci druhů jsou založeny na popisech užitých v nejnovějším vydání Waterbird Population Estimates.

4. Lomítka (/) jsou užita pro oddělení oblastí pro hnízdění a zimování.

5. Tam, kde je populace druhů zařazena do několika kategorií, závazek Akčního plánu odpovídá nejpřísnější z uvedených kategorií.

PopulaceABC
Čeleď ANATIDAE (kachnovití)
Dendrocygna viduata (Husička vdovka)
- Západní Afrika (Senegal po Čad)1
- Východní & Jižní Afrika1
Dendrocygna bicolor (Husička dvoubarvá)
- Západní Afrika (Senegal po Čad)1
- Východní & Jižní Afrika(1)
Thalassornis leuconotus leuconotus (Kachnice bělohřbetá)
- Západní Afrika1c
- Východní & Jižní Afrika2*
Oxyura maccoa (Kachnice africká)
- Východní Afrika1c
- Jižní Afrika1c
Oxyura leucocephala (Kachnice bělohlavá)
- Západní Středomoří (Španělsko & Maroko)1a 1b 1c
- Alžírsko & Tunisko1a 1b 1c
- V Středomoří, Turecko & Jihozápadní Asie1a 1b 1c
Cygnus olor (Labuť velká)
- SZ kontinentální & Střední Evropa1
- Černé moře1
- Z & Střední Asie/Kaspické moře2a 2d
Cygnus cygnus (Labuť zpěvná)
- Island/Spojené Království & Irsko1
- SZ kontinentální Evropa1
- S Evropa & Z Sibiř/Černé moře & V Středomoří2
- Západní & Střední Sibiř/Kaspické moře2
Cygnus columbíanus bewickii (Labuť malá eurasijská)
- Z Sibiř & SV Evropa/SZ Evropa2
- Severní Sibiř/Kaspické moře1c
Branta bernicla bernicla (Berneška tmavá severoevropská)
- Západní Sibiř/Západní Evropa2b
Branta bernicla hrota (Berneška tmavá)
- Špicberky/Dánsko & Spojené království1c
- Kanada & Grónsko/Irsko3a
Branta leucopsis (Berneška bělolící)
- V Grónsko/Skotsko & Irsko1
- Špicberky/Jihozápadní Skotsko3a
- Rusko/Německo & Nizozemsko1
Branta ruficollis (Berneška rudokrká)
- Severní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře1a 1b 3a 3c
Anser anser anser (Husa velká evropská)
- Island/Spojené království & Irsko1
- SZ Evropa/Jihozápadní Evropa1
- Střední Evropa/Severní Afrika1
Anser anser rubrirostris (Husa velká asijská)
- Černé moře & Turecko1
- Z Sibiř/Kaspické moře & Irák1
Anser fabalis fabalis (Husa polní evropská)
- SV Evropa/SZ Evropa3c*
Anser fabalis johanseni (Husa polní západosibiřská)
- Západní & Střední Sibiř/Turkmenistán po západní Cínu1c
Anser fabalis rossicus (Husa polní jamalská)
- Z & Střední Sibiř/SV & Jihozápadní Evropa(1)
Anser brachyrhynchus (Husa krátkozobá)
- V Grónsko & Island/Spojené království2a
- Špicberky/SZ Evropa1
Anser albifrons albifrons (Husa běločelá eurosibiřská)
- SZ Sibiř & SV Evropa/SZ Evropa1
- Z Sibiř/Střední Evropa1
- Z Sibiř/Černé moře & Turecko1
- S Sibiř/Kaspické moře & Irák2
Anser albifrons flavirostris (Husa běločelá)
- Grónsko/Irsko & Spojené království2*
Anser erythropus (Husa malá)
- S Evropa & Z Sibiř/Černé & Kaspické moře1a 1b 2
- Fennoskandie1a 1b 1c
Clangula hyemalis (Hoholka lední)
- Island & Grónsko (hnízd)11b
- Západní Sibiř/SV Evropa (hnízd)1b
Somateria spectabilis (Kajka královská)
- V Grónsko/SV Evropa a Z Sibiř1
Somateria mollissima mollissima (Kajka mořská evropská)
- Baltské moře, Dánsko & Nizozemsko2c 2d
- Norsko & Rusko1
Somateria mollissima borealis (Kajka mořská atlantská)
- Špicberky & ostrovy Františka Josefa (hnízd)1
Polysticta stelleri (Kajka bělohlavá)
- Západní Sibiř/SV Evropa1a 1b
Melanittafusca (Turpan hnědý evropský)
- Z Sibiř & S Evropa/SZ Evropa1b
- Černé moře & Kaspické moře1b 1c
Melanitta nigra (Turpan černý evropský)
- Z Sibiř, S Evropa/Z Evropa & SZ Afrika2a
Bucephala clangula clangula (Hohol severní eurosibiřský)
- SZ & Střední Evropa (zim)1
- SV Evropa/Jadran1
- Z Sibiř & SV Evropa/Černé moře1
- Západní Sibiř/Kaspické moře1
Mergellus albellus (Morčák malý)
- SZ & Střední Evropa (zim)3a
- SV Evropa/Černé moře & V Středomoří2
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie1
Mergus merganser merganser (Morčák velký eurosibiřský)
- SZ & Střední Evropa (zim)1
- SV Evropa/Černé moře2
- Západní Sibiř/Kaspické moře2
Mergus serrator (Morčák prostřední)
- SZ & Střední Evropa (zim)3c
- SV Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Západní Sibiř/Jihozápadní & Stř Asie1c
Alopochen aegyptiaca (Husice egyptská)
- Západní Afrika1c
- Východní & Jižní Afrika1
Tadorna tadorna (Husice liščí)
- Severozápadní Evropa2a
- Černé moře & Středomoří1
- Z Asie/Kaspické moře & Blízký východ3c
Tadorna ferruginea (Husice rezavá)
- Severozápadní Afrika1c
- V Středomoří & Černé moře/SV Afrika2
- Z Asie & Kaspické moře/Irán & Irák3c
Tadorna cana (Husice šedá)
- Jižní Afrika3c
Plectropterus gambensis gambensis (Pižmovka ostruhatá)
- Západní Afrika1
- Východní Afrika (Súdán po Zambii)1
Plectropterus gambensis niger (Pižmovka ostruhatá)
- Jižní Afrika3c
Sarkidiornis melanotos (Pižmovka hřebenatá)
- Západní Afrika3c
- Jižní & Východní Afrika1
Nettapus auritus (Kachnička pestrá)
- Západní Afrika1c
- Jižní & Východní Afrika(1)
Marmaronetta angustirostris (Čírka úzkozobá)
- Z Středomoří/Západní Středomoří & Z Afrika1a 1b 1c
- Východní Středomoří1a 1b 1c
- Jihozápadní Asie1a 1b 3c
Netta rufina (Zrzohlávka rudozobá)
- Jihozápadní & Stř Evropa/Z Středomoří1
- Černé moře & V Středomoří3c
- Západní & Střední Asie/Jihozápadní Asie2c
Netta erythrophthalma brunnea (Zrzohlávka rudooká)
- Jižní & Východní Afrika3c
Aythya ferina (Polák velký)
- SV Evropa/SZ Evropa2c
- Stř & SV Evropa/Černé moře & Středomoří2c
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie2c
Aythya nyroca (Polák malý)
- Z Středomoří/S & Z Afrika1a 1c
- V Evropa/V Středomoří & Sahelská Afrika1a 4
- Z Asie/Jihozápadní Asie & SV Afrika1a 3c
Aythya fuligula (Polák chochola)
- Severozápadní Evropa (zim)1
- Stř Evropa, Černé moře & Středomoří (zim)2c
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika2c
Aythya mařila marila (Polák kaholka eurosibiřská)
- Severní Evropa/Západní Evropa2c
- Z Sibiř/Černé moře & Kaspické moře1
Spatula querquedula (Čírka modrá)
- Z Sibiř & Evropa/Z Afrika1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & V Afrika(1)
Spatula hottentota (Čírka hottentotská)
- Povodí jezera Čad1c
- Východní Afrika (jih po S Zambii)1
- Jižní Afrika (sever po J Zambii)1
Spatula clypeata (Lžičák pestrý)
- SZ & Střední Evropa (zim)1
- Z Sibiř, SV & V Evropa/J Evropa & Z Afrika1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & V Afrika2c
Mareca strepera strepera (Kopřivka obecná holarktická)
- Severozápadní Evropa1
- SV Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika(2c)
Mareca penelope (Hvízdák eurasijský)
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Severozápadní Evropa1
- Západní Sibiř & Severovýchodní Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika2c
Anas undulata undulata (Kachna žlutozobá)
- Jižní Afrika1
Anas platyrhynchos platyrhynchos (Kachna divoká holarktická)
- Severozápadní Evropa1
- S Evropa/Západní Středomoří1
- V Evropa/Černé moře & V Středomoří2c
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie2c
Anas capensis (Čírka popelavá)
- Východní Afrika (Rift Valley)1c
- Povodí jezera Čad21c
- Jižní Afrika (Sever po Angolu & Zambie)1
Anas erythrorhyncha (Ostralka rudozobá)
- Jižní Afrika1
- Východní Afrika1
- Madagaskar2
Anas acuta (Ostralka štíhlá)
- Severozápadní Evropa1
- Z Sibiř, SV & V Evropa/J Evropa & Z Afrika1
- Z Sibiř/JZ Asie & V Afrika2c
Anas crecca crecca (Čírka obecná eurasijská)
- Severozápadní Evropa1
- Z Sibiř & SV Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Z Sibiř/Jihozápadní Asie & SV Afrika2c
Čeleď PODICIPEDIDAE (potápkovití)
Tachybaptus ruficollis ruficollis (Potápka malá)
- Evropa/Severozápadní Afrika1
Podiceps grisegena grisegena (Potápka rudokrká evropská)
- Severozápadní Evropa (zim)1
- Černé moře & Středomoří (zim)3c
- Kaspické moře (zim)2
Podiceps cristatus cristatus (Potápka roháč)
- Severozápad/Západní Evropa1
- Černé moře/Středomoří (zim)1
- Kaspické moře/Jihozápadní Asie (zim)3c
Podiceps cristatus infuscatus (Potápka roháč)
- Východní Afrika (Etiopie a S Zambie)1c
- Jižní Afrika1c
Podiceps auritus auritus (Potápka žlutorohá evropská)
- Severozápadní Evropa1c
- Severovýchodní Evropa2
- Kaspické moře & Jižní Asie (zim)1c
Podiceps nigricollis nigricollis (Potápka černokrká)
- Evropa/Jižní a Západní Evropa a Severní Afrika1
- Západní Asie/Jihozápadní & Jižní Asie1
Podiceps nigricollis gurneyi (Potápka černokrká)
- Jižní Afrika2
Čeleď PHOENICOPTERIDAE (plameňákovití)
Phoenicopterus roseus (Plameňák růžový)
- Západní Afrika3a
- Východní Afrika3a
- Jižní Afrika (po Madagaskar)2a
- Západní Středomoří2a
- Východní Středomoří2a
- Jihozápadní & J Asie2a
Phoeniconaias minor (Plameňák malý)
- Západní Afrika2
- Východní Afrika4
- Jižní Afrika (po Madagaskar)3a
Čeleď PHAETHONTIDAE (faetonovití)
Phaethon aetherus aetherus (Faeton červenozobý)
- Jižní Atlantik1c
Phaethon aetherus indicus (Faeton červenozobý)
- Peský záliv, Adenský záliv, Rudé moře1c
Phaethon rubricauda rubricauda (Faeton červenoocasý)
- Indický oceán1
Phaethon lepturus lepturus (Faeton žlutozobý)
- Z Indický oceán1
Čeleď RALLIDAE (chřástalovití)
Sarothrura elegans reichenovi (Chřástal žlutoskvrnný)
- Jih západní Afriky po Střední Afriku(1)
Sarothrura elegans elegans (Chřástal žlutoskvrnný)
- SV, Východní & Jižní Afrika(1)
Sarothrura boehmi (Chřástal Bőhmův)
- Střední Afrika1c
Sarothrura ayresi (Chřástal Ayresův)
- Etiopie1a 1b 1c
- Jižní Afrika1a 1b 1c
Rallus aquaticus aquaticus (Chřástal vodní)
- Evropa & Severní Afrika2c
Rallus aquaticus korejewi (Chřástal vodní)
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie(1)
Rallus caerulescens (Chřástal rákosní)
- Jižní & Východní Afrika(1)
Crex egregia (Chřástal africký)
- Subsaharská Afrika(1)
Crex crex (Chřástal polní)
- Evropa & Západní Asie/Subsaharská Afrika1
Porzana porzana (Chřástal kropenatý)
- Evropa/Afrika2d
Zapornia flavirostra (Chřástal žlutozobý)
- Subsaharská Afrika1
Zapornia parva (Chřástal malý)
- Západní Eurasie/Afrika2c
Zapornia pusilla intermedia (Chřástal nejmenší evropský)
- Evropa (hnízd)1c
Amaurornis marginalis (Chřástal žíhaný)
- Subsaharská Afrika(2)
Porphyrio alleni (Slípka Allenova)
- Subsaharská Afrika(1)
Gallinula chloropus chloropus (Slípka zelenonohá)
- Evropa & Severní Afrika1
- Západní & Jihozápadní Asie(1)
Gallinula angulata (Slípka drobná)
- Sub saharská Afrika(1)
Fulica cristata (Lyska hřebenatá)
- Subsaharská Afrika1
- Španělsko & Maroko1c
Fulica atra atra (Lyska černá palearktická)
- Severozápadní Evropa (zim)2c
- Černé moře & Středomoří (zim)1
- Jihozápadní Asie (zim)(1)
Čeleď GRUIDAE (jeřábovití)
Balearica regulorum regulorum (Jeřáb královský)
- Jižní Afrika (sever po Angolu & jih Zimbabwe1b 1c
Balearica regulorum gibbericeps (Jeřáb královský)
- Východní Afrika (Keňa po Mosambik)1b 3c
Balearica pavonina pavonina (Jeřáb paví)
- Západní Afrika (Senegal po Čad)1b 1c
Balearica pavonina ceciliae (Jeřáb paví)
- Východní Afrika (Súdán po Ugandu)1b 3c
Leucogeranus leucogeranus (Jeřáb bílý)
- Irán (zim)1a 1b 1c
Bugeranus carunculatus (Jeřáb bradavičnatý)
- Střední & Jižní Afrika1b 1c
Anthropoidesparadiseus (Jeřáb rajský)
- Výběžek Jižní Afriky1b 3c
Anthropoides virgo (Jeřáb panenský)
- Černé moře (Ukrajina)/SV Afrika1c
- Turecko (hnízd)1c
- Kalmycko/SV Afrika1
Grus grus grus (Jeřáb popelavý)
- Severozápadní Evropa/Iberie & Maroko1
- SV & Střední Evropa/S Afrika1
- Východní Evropa/Turecko, Střední východ & SV Afrika1
- Západní Sibiř/Jižní Asie(1)
Grus grus archibaldi (Jeřáb popelavý)
- Turecko & Gruzie (hnízd)1c
Čeleď GAVIIDAE (potáplicovití)
Gavia stellata (Potáplice malá)
- Severozápadní Evropa (zim)2c
- Kaspické moře, Černé moře & V Středomoří (zim)1c
Gavia arctica arctica (Potáplice severní evropská)
- Severní Evropa, Západní Sibiř/Evropa2c
- Střední Sibiř/Kaspické moře1c
Gavia immer (Potáplice lední)
- Evropa (zim)1c
Gavia adamsii (Potálice žlutozobá)
- Severní Evropa (zim)1c
Čeleď SPHENISCIDAE (penguins)
Spheniscus demersus (Tučňák brýlový)
- Jižní Afrika1b
Čeleď CICONIIDAE (čápovití)
Leptoptilos crumenifer (Marabu africký)
- Subsaharská Afrika1
Mycteria ibis (Nesyt africký)
- Subsaharská Afrika (kromě Madagaskaru)1
Anastomus lamelligerus lamelligerus (Zejozob africký)
- Subsaharská Afrika1
Ciconia nigra (Čáp černý)
- Jižní Afrika1c
- Jihozápadní Evropa/Západní Afrika1c
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika1
Ciconia abdimii (Čáp simbil)
- Subsaharská Afrika & JZ Arábie(2c)
Ciconia microscelis (Čáp bělokrký)
- Subsaharská Afrika(1)
Ciconia ciconia ciconia (Čáp bílý evropský)
- Jižní Afrika1c
- Iberie & SZ Afrika/Subsaharská Afrika2b
- Střední & Východní Evropa/Subsaharská Afrika1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie3c
Čeleď THRESKIORNITHIDAE (ibisovití)
Platalea alba (Kolpík africký)
- Subsaharská Afrika1
Platalea leucorodia leucorodia (Kolpík bílý eurasijský)
- Západní Evropa/Západní Středomoří & Západní Afrika2
- Střední & Jihovýchodní Evropa/Středomoří & Tropická Afrika2
- Západní Asie/Jihozápadní & J Asie2
Platalea leucorodia balsaci (Kolpík bílý mauretánský)
- Pobřeží Západní Afriky (Mauretánie)1c
Platalea leucorodia archeri (Kolpík bílý)
- Rudé moře & Somálsko1c
Threskiornis aethiopicus (Ibis posvátný)
- Subsaharská Afrika1
- Irák & Irán1c
Geronticus eremita (Ibis hřívnatý)
- Maroko1a 1b 1c
- Jihozápadní Asie1a 1b 1c
Plegadis falcinellus (Ibis hnědý)
- Subsaharská Afrika (hnízd)1
- Černé moře & Středomoří/Z Afrika3c
- Jihozápadní Asie/V Afrika(1)
Čeleď ARDEIDAE (volavkovití)
Botaurus stellaris stellaris (Bukač velký eurasijský)
- Z Evropa, SZ Afrika (hnízd)1c
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středozemí (hnízd)2c
- Jihozápadní Asie (zim)1
Botaurus stellaris capensis (Bukač velký)
- Jižní Afrika1c
Ixobrychus minutus minutus (Bukáček malý evropský)
- Z Evropa & SZ Afrika/Subsaharská Afrika2
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středozemí/Subsaharská Afrika2c
- Západní & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika(1)
Ixobrychus minutus payesii (Bukáček malý)
- Subsaharská Afrika(1)
Ixobrychus sturmii (Bukáček zakrslý)
- Subsaharská Afrika(1)
Nycticorax nycticorax nycticorax (Kvakoš noční)
- Subsaharská Afrika & Madagaskar1
- Z Evropa, SZ Afrika (hnízd)3c
- Střední & V Evropa/Černé moře & V Středozemí (hnízd)1
- Západní Asie/JZ Asie & SV Afrika(1)
Ardeola ralloides ralloides (Volavka vlasatá)
- JZ Evropa, SZ afrika (hnízd)1c
- Střední & V Evropa, Černé moře & V Středomoří (hnízd)3c
- Západní & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika(1)
Ardeola ralloides paludivaga (Volavka vlasatá)
- Subsaharská Afrika & Madagaskar(1)
Ardeola idae (Volavka modrozobá)
- Madagaskar & Aldabra/Střední & Východní Afrika1a 1b 1c
Ardeola rufiventris (Volavka hnědobřichá)
- Střední, V & J Afrika(1)
Bubulcus ibis ibis (Volavka rusohlavá)
- Jižní Afrika1
- Tropická Afrika1
- Jihozápadní Evropa1
- Severozápadní Afrika1
- Východní Středomoří & Jihozápadní Asie1
Ardea cinerea cinerea (Volavka popelavá)
- Subsaharská Afrika1
- Severní & Západní Evropa1
- Střední & Východní Evropa1
- Západní & Jihozápadní Asie (hnízd)(1)
Ardea melanocephala (Volavka africká)
- Subsaharská Afrika(1)
Ardea purpurea purpurea (Volavka červená evropská)
- Tropická Afrika1
- Západní Evropa & Západní Středomoří/Západní Afrika3c
- V Evropa & Jihozápadní Asie/Subsaharská Afrika(2c)
Ardea alba alba (Volavka bílá)
- Z, Střední & JV Evropa/Černé moře & Středomoří1
- Západní Asie/Jihozápadní Asie (zim)3c
Ardea alba melanorhynchos (Volavka bílá)
- Subsaharská Afrika & Madagaskar(1)
Ardea brachyrhyncha (Volavka prostřední)
- Subsaharská Afrika1
Egretta ardesiaca (Volavka černá)
- Subsaharská Afrika1
Egretta vinaceigula (Volavka rudohrdlá)
- Střední Jižní Afrika1b 1c
Egretta garzetta garzetta (Volavka stříbřitá)
- Subsaharská Afrika(1)
- Západní Evropa, SZ Afrika1
- Střední & V Evropa, Černé moře, V Středozemí1
- Západní Asie/JZ Asie, SV & Východní Afrika(1)
Egretta gularis gularis (Volavka útesová západoafrická)
- Západní Afrika2
Egretta gularis schistacea (Volavka útesová arabská)
- Severovýchodní Afrika & Rudé moře2
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie2
Egretta gularis dimorpha (Volavka útesová)
- Pobřeží V Afriky2
Čeleď BALAENICIPITIDAE (člunozobcovití)
Balaeniceps rex (Člunozobec africký)
- Střední tropická Afrika1b 1c
Čeleď PELECANIDAE (pelicans)
Pelecanus crispus (Pelikán kadeřavý)
- Černé moře & Středomoří (zim)1a 1b 1c
- Jihozápadní Asie & Jižní Asie (zim)1a 1b 1c
Pelecanus rufescens (Pelikán africký)
- Tropická Afrika & Jihozápadní Arábie1
Pelecanus onocrotalus (Pelikán bílý)
- Jižní Afrika1
- Západní Afrika1
- Východní Afrika2c
- Evropa & Západní Asie (hnízd)1a 3c
Čeleď FREGATIDAE (fregatkovití)
Fregata ariel iredalei (Fregatka malá)
- Z Indický Oceán2
Fregata minor aldabrensis (Fregatka obecná)
- Z Indický Oceán2
Čeleď SULIDAE (terejovití)
Morus bassanus (Terej bílý)
- S Atlantik1
Morus capensis (Terej jihoafrický)
- Jižní Afrika1b
Sula dactylatra melanops (Terej maskový)
- Západní Indický oceán3c
Čeleď PHALACROCORACIDAE (cormorants)
Microcarbo coronatus (Kormorán černý)
- Pobřeží jihozápadní Afriky1c
Microcarbo pygmaeus (Kormorán malý)
- Černé moře & Středomoří1
- Jihozápadní Asie1
Phalacrocorax carbo carbo (Kormorán velký)
- Severozápadní Evropa1
Phalacrocorax carbo sinensis (Kormorán velký středoevropský)
- Severní & Střední Evropa1
- Černé moře & Středozemí1
- Západní & Jihozápadní Asie(1)
Phalacrocorax carbo lucidus (Kormorán velký běloprsý)
- Pobřeží Západní Afriky1
- Střední & Východní Afrika1
- Pobřeží Jižní Afriky2
Phalacrocorax capensis (Kormorán jihoafrický)
- Pobřeží Jižní Afriky1b
Phalacrocorax nigrogularis (Kormorán arabský)
- Záliv & Arabské moře1b
- Adenský záliv, Sokotra, Arabské moře1b
Phalacrocorax neglectus (Kormorán pobřežní)
- Pobřeží jihozápadní Afriky1b 2
Čeleď BURHINIDAE (dytíkovití)
Burhinus senegalensis (Dytík africký)
- Západní Afrika1
- Severovýchodní & Východní Afrika1
Čeleď PLUVIANIDAE (běhulíkovití)
Pluvianus aegyptius (Běhulík pestrý)
- Západní Afrika(1)
- Východní Afrika1c
- dolní povodí řeky Kongo1c
Čeleď HAEMATOPODIDAE (ústřičníhovití)
Haematopus moquini (Ústřičník jihoafrický)
- Pobřeží jižní Afriky1c
Haematopus ostralegus ostralegus (Ústřičník velký evropský)
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ Afrika2c
Haematopus ostralegus longipes (Ústřičník velký středoasijský)
- JV Evropa & Z Asie/JZ Asie & SV Afrika2c
Čeleď RECURVIROSTRIDAE (tenkozobcovití)
Recurvirostra avosetta (Tenkozobec opačný)
- Jižní Afrika2
- Východní Afrika(1)
- Z Evropa & SZ Afrika (hnízd)1
- Jihovýchodní Evropa, Černé moře & Turecko (hnízd)1
- Z & Jihozápadní Asie/Východní Afrika2
Himantopus himantopus himantopus (Pisila čáponohá eurasijská)
- Sub saharská Afrika (kromě jihu)(1)
- Jižní Afrika2
- JZ Evropa & SZ Afrika/Z Afrika1
- Střední Evropa & Západní Středomoří/S střední Afriky1
- Z, střední & JZ Asie/JZ Asie & SV Afrika(1)
Čeleď CHARADRIIDAE (kulíkovití)
Pluvialis squatarola (Kulík bledý)
- Z Sibiř & Kanada/Z Evropa & Z Afrika1
- Střední & V Sibiř/JZ Asie, Východní & Jižní Afrika1
Pluvialis apricaria apricaria (Kulík zlatý)
- Spojené království, Irsko, Dánsko, Německo & Pobaltí (hnízd)2c
Pluvialis apricaria altifrons (Kulík zlatý severoevropský)
- Island & Faerské ostrovy/V Atlantské pobřeží1
- S Evropa/Z Evropa & SZ Afrika1
- Severní Sibiř/Kaspické moře & Malá Asie(1)
Pluvialis fulva (Kulík pacifický)
- Sever střední Sibiře/Jižní & JZ Asie, SV Afrika(1)
Eudromias morinellus (Kulík hnědý)
- Evropa/SZ Afrika3c
- Asie/Střední Východ(1)
Charadrius hiaticula hiaticula (Kulík písečný evropský)
- Severní Evropa/Evropa & Severní Afrika1
Charadrius hiaticula psammodromus (Kulík písečný)
- Kanada, Gronsko & Island/Z & J Afrika(1)
Charadrius hiaticula tundrae (Kulík písečný tundrový)
- SV Evropa & Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika(1)
Charadrius dubius curonicus (Kulík říční eurosibiřský)
- Evropa & SZ Afrika/Západní Afrika1
- Západní & Jihozápadní Asie/Východní Afrika(1)
Charadrius pecuarius (Kulík africký)
- Jižní & Východní Afrika(1)
- Západní Afrika(1)
Charadrius tricollaris (Kulík třípásý)
- Jižní & Východní Afrika1
Charadrius forbesi (Kulík Forbesův)
- Západní & Střední Afrika2
Charadrius marginatus hesperius (Kulík proměnlivý)
- Západní Afrika2
Charadrius marginatus mechowi (Kulík proměnlivý)
Vnitrozemský východ & Střední Afrika2
Charadrius alexandrinus alexandrinus (Kulík mořský euroasijský)
- Západní Evropa & Západní Středomoří/Západní Afrika1
- Černé moře & V Středomoří/Východní Sahel3c
- Jihozápadní & Střední Asie/JZ Asie & SV Afrika(1)
Charadrius pallidus pallidus (Kulík krotký)
- Jižní Afrika2
Charadrius pallidus venustus (Kulík krotký)
- Východní Afrika1c
Charadrius mongolus pamirensis (Kulík menší)
- Západ Střední Asie/Jihozápadní Asie & Východní Afrika1
Charadrius leschenaultii leschenaultii (Kulík větší)
- Střední Asie/Východní & Jižní Afrika(1)
Charadrius leschenaultii columbinus (Kulík větší)
- Turecko & JZ Asie/V Středomoří & Rudé moře1c
Charadrius leschenaultii scythicus (Kulík větší)
- Kaspická oblast & Jihozápadní Asie/Arábie & SV Afrika(1)
Charadrius asiaticus (Kulík asijský)
- JV Evropa & Západní Asie/V & Střední J Afrika3c
Vanellus vanellus (Čejka chocholatá)
- Evropa/Evropa & Severní Afrika/Západní Asie/Jihozápadní Asie1
Vanellus spinosus (Čejka trnitá)
- Černé moře & Středomoří (hnízd)1
Vanellus albiceps (Čejka laločnatá)
- Západní & Střední Afrika(1)
Vanellus lugubris (Čejka šedoprsá)
- Jihozápadní západní Afrika2
- Střední & Východní Afrika1
Vanellus melanopterus minor (Čejka černokřídlá)
- Jižní Afrika1c
Vanellus coronatus coronatus (Čejka korunkatá)
- Východní & Jižní Afrika1
- Střední Afrika(1c)
- Jihozápadní Afrika(1)
Vanellus senegallus senegallus (Čejka žlutonohá)
- Západní Afrika(1)
Vanellus senegallus lateralis (Čejka žlutonohá)
- Východní & Jihovýchodní Afrika1
Vanellus superciliosus (Čejka hnědoprsá)
- Západní & Střední Afrika(1c)
Vanellus gregarius (Keptuška štěpní)
- JV Evropa & Západní Asie/SV Afrika1a 1b 2
- Státy Střední Asie/SZ Indie1a 1b 1c
Vanellus leucurus (Keptuška běloocasá)
- JZ Asie/JZ Asie & SV Afrika2
- Státy Střední Asie/Jižní Asie(1)
Čeleď SCOLOPACIDAE (slukovití)
Numenius phaeopus phaeopus (Koliha malá eurosibiřská)
- Severní Evropa/Západní Afrika(1)
- Západní Sibiř/Jižní & V Afrika(1)
Numenius phaeopus islandicus (Koliha malá islandská)
- Island, Faerské ostrovy & Skotsko/Z Afrika1
Numenius phaeopus alboaxillaris (Koliha malá)
- Jihozápadní Asie/Východní Afrika1c
Numenius tenuirostris (Koliha tenkozobá)
- Střední Sibiř/Středozemí & JZ Asie1a 1b 1c
Numenius arquata arquata (Koliha velká evropská)
- Evropa/Evropa, S & Z Afrika4
Numenius arquata suschkini (Koliha velká)
- JV Evropa & JZ Asie (hnízd)1c
Numenius arquata orientalis (Koliha velká sibiřská)
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, Východní & Jižní Afrika3c
Limosa lapponica lapponica (Břehouš rudý eurosibiřský)
- Severní Evropa/západní Evropa2a
Limosa lapponica taymyrensis (Břehouš rudý)
- Západní Sibiř/Západní & JZ Afrika2a 2c
- Střední Sibiř/Jižní & JZ Asie & Východní Afrika(1)
Limosa limosa limosa (Břehouš černoocasý evropský)
- Západní Evropa/SZ & Z Afrika4
- Východní Evropa/Střední & Východní Afrika3c
- Západ střední Asie/JZ Asie & V Afrika4
Limosa limosa islandica (Břehouš černoocasý)
- Island/Západní Evropa4
Arenaria interpres interpres (Kameňáček pestrý euroasijský)
- SV Kanada & Gronsko/Z Evropa & SZ Afrika1
- S Evropa/Z Afrika1
- Z & Střední Sibiř/JZ Asie, V& J Afrika(1)
Calidris tenuirostris (Jespák velký)
- Východní Sibiř/JZ Asie & Z Jižní Asie1a 1b 1c
Calidris canutus canutus (Jespák rezavý severosibiřský)
- Severní Sibiř/Západní & Jižní Afrika2a 2c
Calidris canutus islandica (Jespák rezavý grónský)
- SV Kanada & Grónsko/Z Evropa2a
Calidris pugnax (Jespák bojovný)
- Severní Evropa & Západní Sibiř/Západní Afrika2c
- Severní Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika1
Calidris falcinellus falcinellus (Jespáček ploskozobý evropský)
- S Evropa/Jihozápadní Asie & Afrika2c
Calidris ferruginea (Jespák křivozobý)
- Západní Sibiř/Z Afrika2c
- Střední Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika2c
Calidris temminckii (Jespák šedý)
- Skandinávie/S & Z Afrika3c
- SV Evropa & Z Sibiř/Jihozápadní Asie & Východní Afrika(1)
Calidris alba alba (Jespák písečný)
- V Atlantik Evropa, Z & J Afrika (zim)1
- Jihozápadní Asie, V & J Afrika (zim)1
Calidris alpina alpina (Jespák obecný severoevropský)
- SV Evropa & SZ Sibiř/Z Evropa & SZ Afrika1
Calidris alpina arctica (Jespák obecný grónský)
- SV Grónsko/Z Afrika3a
Calidris alpina schinzii (Jespák obecný baltský)
- Island & Grónsko/SZ a Z Afrika1
- Velká Británie & Irsko/JZ Evropa & SZ Afrika1
- Baltské moře/JZ Evropa & SZ Afrika1c
Calidris alpina centralis (Jespák obecný)
- Střední Sibiř/JZ Asie & SV Afrika(1)
Calidris maritima (Jespák mořský)
- S Evropa & Z Sibiř (hnízd)1
- SV Kanada & S Grónsko (hnízd)2
Calidris minuta (Jespák malý)
- S Evropa/J Evropa, S & Z Afrika(2c)
- Z Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika(1)
Scolopax rusticola (Sluka lesní)
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & Severní Afrika1
- Západní Sibiř/JZ Asie (Kaspická oblast)(1)
Gallinago stenura (Bekasina sibiřská)
- Severní Sibiř/Jižní Asie & Východní Afrika(1)
Gallinago media (Bekasina větší)
- Skandinávie/pravděpodobně Západní Afrika2
- Z Sibiř & SV Evropa/JV Afrika4
Gallinago gallinago gallinago (Bekasina otavní euroasijská)
- Evropa/Jižní & Západní Evropa & SZ Afrika1
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie & Afrika1
Gallinago gallinago faeroeensis (Bekasina otavní)
- Island, Faerské ostrovy & Severní Skotsko/Irsko1
Lymnocryptes minimus (Slučka malá)
- Severní Evropa/Jižní & Západní Evropa & Západní Afrika2b1
- Západní Sibiř/JZ Asie & SV Afrika1
Phalaropus lobatus (Lyskonoh úzkozobý)
- Západní Eurasie/Arabské moře1
Phalaropus fulicarius (Lyskonoh ploskozobý)
- Kanada & Gronsko/Atlantické pobřeží Afriky2c
Xenus cinereus (Vodouš malý)
- SV Evropa & Z Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika1
Actitis hypoleucos (Pisík obecný)
- Z & Střední Evropa/Z Afrika2c
- Východní Evropa & Z Sibiř/Střední, V & J Afrika(1)
Tringa ochropus (Vodouš kropenatý)
- Severní Evropa/J & Z Evropa, Západní Afrika1
- Západní Sibiř/JZ Asie, SV & Východní Afrika(1)
Tringa erythropus (Vodouš tmavý)
- S Evropa/J Evropa, S & Z Afrika(1)
- Západní Sibiř/Jihozápadní Asie, SV & Východní Afrika(1)
Tringa nebularia (Vodouš šedý)
- S Evropa/JZ Evropa, SZ & Západní Afrika1
- Západní Sibiř/JZ Asie, V & J Afrika(1)
Tringa totanus totanus (Vodouš rudonohý evropský)
- Severní Evropa (hnízd)1
- Střední & V Evropa (hnízd)2c
Tringa totanus totanus (Vodouš rudonohý evropský)
- Velká Británie & Irsko/Velká Británie, Irsko, Francie3c
Tringa totanus robusta (Vodouš rudonohý islandský)
- Island & Faerské ostrovy/Západní Evropa1
Tringa totanus ussuriensis (Vodouš rudonohý sibiřský)
- Západní Asie/JZ Asie, SV & Východní Afrika(1)
Tringa glareola (Vodouš bahenní)
- SZ Evropa/Z Afrika1
- SV Evropa & Z Sibiř/Východní & Jižní Afrika(1)
Tringa stagnatilis (Vodouš štíhlý)
- Východní Evropa/Západní & Střední Afrika(1)
- Západní Asie/JZ Asie, & V & J Afrika3c
Čeleď DROMADIDAE (pobřežníkovití)
Dromas ardeola (Pobřežník černobílý)
- SZ Indický oceán, Rudé moře & Záliv1
Čeleď GLAREOLIDAE (ouhorlíkovití)
Glareola pratincola pratincola (Ouhorlík štěpní středomořský)
- Západní Evropa & SZ Afrika/Západní Afrika1
- Černé moře & V Středomoří/Východní Sahelská oblast2
- Jihozápadní Asie/JZ Asie & SV Afrika(1)
Glareola nordmanni (Ouhorlík černokřídlý)
- JV Evropa & Západní Asie/Jižní Afrika4
Glareola ocularis (Ouhorlík madagaskarský)
- Madagaskar/V Afrika1b 1c
Glareola nuchalis nuchalis (Ouhorlík skalní)
- Východní & Střední Afrika(1)
Glareola nuchalis liberiae (Ouhorlík skalní)
- Západní Afrika1
Glareola cinerea (Ouhorlík bělolící)
- JV Západní Afriky & Střední Afrika(2)
Čeleď LARIDAE (rackovití)
Anous stolidus plumbeigularis (Nody obecný)
- Rudé moře & Adenský záliv1
Anous tenuirostris tenuirostris (Nody tenkozobý)
- Ostrovy Indického oceánu u Východní Africe1
Rynchops flavirostris (Zoboun africký)
- Pobřeží Západní Afriky & Střední Afrika1c
- Východní & Jižní Afrika1c
Hydrocoloeus minutus (Racek malý)
- Střední & V Evropa/JZ Evropa & Z Středomoří1
- Z Asie/V Středomoří, Černé moře & Kaspické moře(1)
Xema sabini sabini (Racek Sabinův)
- Kanada & Gronsko/JV Atlantik(1)
Rissa tridactyla tridactyla (Racek tříprstý)2c
Larus genei (Racek tenkozobý)
- Západní Afrika (hnízd)1
- Černé moře & Středomoří (hnízd)2a
- Z, Jihozápadní & J Asie (hnízd)1
Larus ridibundus (Racek chechtavý)
- Z Evropa/Z Evropa, Z Středomoří, Z Afrika2c
- V Evropa/Černé moře & V Středomoří1
- Z Asie/JZ Asie v JV Afrika(1)
Larus hartlaubii (Racek kapský)
- Pobřeží JZ Afriky1
Larus cirrocephalus poiocephalus (Racek šedohlavý)
- Z Afrika(1)
- Střední, Východní & Jižní Afrika(1)
Larus ichthyaetus (Racek velký)
- Černé moře & Kaspické moře/Jihozápadní Asie3a
Larus melanocephalus (Racek černohlavý)
- Z Evropa, Středomoří & SZ Afrika2a
Larus hemprichii (Racek popelavý)
- Rudé moře, Záliv, Arábie & V Afrika1
Larus leucophthalmus (Racek bělooký)
- Rudé moře & přilehlá pobřeží1a1
Larus audouinii (Racek zelenonohý)
- Středomoří/S & Z pobřeží Afriky1a 3a
Larus canus canus (Racek bouřní severoevropský)
- SZ & Střední Evropa/Atlantické pobřeží & Středozemí1
Larus canus heinei (Racek bouřní západosibiřský)
- SV Evropa & Západní Sibiř/Černé moře & Kaspické moře1
Larus dominicanus vetula (Racek jižní)
- Pobřeží jižní Afriky1
- Pobřeží západní Afriky1c
Larus fuscus fuscus (Racek žlutonohý skandinávský)
SV Evropa/Černé moře, JZ Asie & V Afrika3c
Larus fuscus graellsii (Racek žlutonohý anglický)
- Západní Evropa/Středozemí & Z Afrika1
Larus fuscus intermedius (Racek žlutonohý severomořský)
J Skandinávie, Nizozemsko, delta řeky Ebro, Španělsko1
Larus fuscus heuglini (Racek žlutonohý západosibiřský)
- SV Evropa & Z Sibiř/JZ Asie & SV Afrika(1)
Larus fuscus barabensis (Racek žlutonohý)
- JZ Sibiř/JZ Asie(1)
Larus argentatus argentatus (Racek stříbřitý severoevropský)
- S & SZ Evropa1
Larus argentatus argenteus (Racek stříbřitý britský
- Island & Z Evropa2c
Larus armenicus (Racek arménský)
- Arménie, V Turecko & SZ Irán3a
Larus michahellis (Racek středomořský)
- Středozemí, Iberie & Maroko1
Larus cachinnans (Racek bělohlavý)
- Černé moře & Z Asie/JZ Asie, SV Afrika1
Larus glaucoides glaucoides (Racek polární)
- Gronsko/Island & SZ Evropa1
Larus hyperboreus hyperboreus (Racek šedý atlantský)
- Špicberky & S Rusko (hnízd)(1)
Larus hyperboreus leuceretes (Racek šedý)
- Kanada, Gronsko & Island (hnízd)(1)
Larus marinus (Racek mořský)
- S & Z Evropa1
Onychoprion fuscata nubilosa (Rybák černohřbetý)
- Rudé moře, Adenský záliv, V od Pacifiku2a
Onychoprion anaethetus melanopterus (Rybák uzdičkový)
- Z Afrika1c
Onychoprion anaethetus antarcticus (Rybák uzdičkový)
- Rudé moře, V Afrika, Perský záliv, Arabské moře k Z Indii1
- Západní Indický oceán2
Sternula albifrons albifrons (Rybák malý euroasijský)
- Evropa severně od Středomoří (hnízd)2
- Z Středomoří/Z Afrika (hnízd)3b
- Černé moře & V Středomoří (hnízd)3b 3c
- Kaspické moře (hnízd)2
Sternula albifrons guineae (Rybák malý)
- Západní Afrika (hnízd)1c
Sternula saundersi (Rybák arabský)
- Východ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V Afrika2
Sternula balaenarum (Rybák damarský
- Namibie & Jihoafrická republika/Atlantské pobřeží po Ghanu1c
Gelochelidon nilotica nilotica (Rybák černozobý)
- Západní Evropa/Západní Afrika1
- Černé moře & V Středomoří/V Afrika3c
- Z & Střední Asie/Jihozápadní Asie2
Hydroprogne caspia (Rybák velkozobý)
- Jižní Afrika (hnízd)1c
- Západní Afrika (hnízd)1
- Baltské moře (hnízd)1c
- Černé moře (hnízd)1c
- Kaspické moře (hnízd)2
Chlidonias hybrida hybrida (Rybák bahenní evropský)
- Západní Evropa & SZ Afrika (hnízd)1
- Černé moře & Východní Středomoří (hnízd)(1)
- Kaspické moře (hnízd)(1)
Chlidonias hybrida delalandii (Rybák bahenní africký)
- Východní Afrika (Keňa & Tanzánie)2
- Jižní Afrika (Malawi & Zambie po Jihoafrickou republiku)(2)
Chlidonias leucopterus (Rybák bělokřídlý)
- V Evropa & Z Asie/Afrika(1)
Chlidonias niger niger (Rybák černý euroasijský)
- Evropa & Z Asie/Atlantské pobřeží Afriky2c
Sterna dougallii dougallii (Rybák rajský)
- Jižní Afrika1c
- Východní Afrika2
- Evropa (hnízd)1c
Sterna dougallii arideensis (Rybák rajský)
- Madagaskar, Seychelly & Mascareny2
Sterna dougallii bangsi (Rybák rajský)
- S Arabského moře (Oman)1c
Sterna hirundo hirundo (Rybák obecný holarktický)
- Jižní & Západní Evropa (hnízd)1
- Severní & Východní Evropa (hnízd)1
- Západní Asie (hnízd)(1)
Sterna repressa (Rybák bělolící)
- Západ jižní Asie, Rudé moře, Záliv & V Afrika1
Sterna paradisaea (Rybák dlouhoocasý)
- Západní Eurasie (hnízd)1
Sterna vittata vittata (Rybák jižní)
- ostrovy Prince Edwarda, Marion, Crozet & Kerguelen/Jihoafrická republika1c
Sterna vittata tristanensis (Rybák jižní)
- Tristan da Cunha & Gough/Jihoafrická republika1c
Thalasseus bengalensis bengalensis (Rybák oranžovozobý)
- Záliv/Jižní Asie1
- Rudé moře/Východní Afrika1
Thalasseus bengalensis emigratus (Rybák oranžovozobý)
- J Středomoří/SZ & Z pobřeží Afriky1c
Thalasseus sandvicensis sandvicensis (Rybák severní evropský)
- Západní Evropa/Západní Afrika1
- Černé moře & Středomoří (hnízd)2a
- Z & Střední Asie/Jihozápadní & J Asie1
Thalasseus maximus albidorsalis (Rybák královský)
- Západní Afrika (hnízd)2a
Thalasseus bergii bergii (Rybák chocholatý)
- J Afrika (Angola - Mosambik)2
Thalasseus bergii velox (Rybák chocholatý)
- Rudé moře & SV Afrika2
Thalasseus bergii thalassinus (Rybák chocholatý)
- Východní Afrika & Seychely1c
Thalasseus bergii enigma (Rybák chocholatý)
- Madagaskar & Mosambik/Jižní Afrika1c
Čeleď STERCORARIIDAE (chaluhovití)
Stercorarius longicaudus longicaudus (Chaluha malá)1
Catharacta skua (Chaluha velká)1
Čeleď ALCIDAE (alkovití)
Fratercula arctica (Papuchalk severní)
- Hudsonův záliv & Maine V k J Grónsku, Island, Medvědí ostrov, Norsko k J souostroví Nové země1
- JV Kanady, S Grónska, k Jan Mayen, Svalbard, S Nové země3a
- Faerské ostrovy, J Norsko & Švédsko, Velká Británie, Irsko, SZ Francie1
Cepphus grylle grylle (Alkoun obecný baltský)
- Baltské moře1
Cepphus grylle mandtii (Alkoun obecný severní)
- Arktický V Severní ameriky ke Grónsku, Jan Mayen & Špicberky1
V přes Sibiř na Aljašku
Cepphus grylle arcticus (Alkoun obecný labradorský)
- Severní Amerika, Jižní Grónsko, Velká Británie, Irsko, Skandinávie, Bílé moře1
Cepphus grylle islandicus (Alkoun obecný islandský)
- Island3c
Cepphus grylle faeroeensis (Alkoun obecný faerský)
- Faerské ostrovy1
Alca torda torda (Alka malá severoatlantská)
- V Severní Ameriky, Grónsko, V od Baltského & Bílého moře1
Alca torda islandica (Alka malá západoevropská)
- Island, Faerské ostrovy, Velká Británie, Irsko, Helgoland, SZ Francie1
Alle alle alle (Alkoun malý)
- Arktida, Baffinův ostrov - souostroví Nová země1
Uria lomvia lomvia (Alkoun tlustozobý)
- Východ Severní Ameriky, Grónsko, V od Severní země2c
Uria aalge aalge (Alkoun úzkozobý severoatlantský)
- V Severní Ameriky, Grónsko, Island, Faerské ostrovy, Skotsko, Jižní Norsko, Baltské moře2c
Uria aalge albionis (Alkoun úzkozobý západoevropský)
- Irsko, Jih Velké Británie, Francie, Ibérie, Flelgoland1
Uria aalge hyperborea (Alkoun úzkozobý arktický)
- Špicberky, Severní Norsko k souostroví Nové země1

1 “Udržitelné využívání” znamená využívání součástí biologické rozmanitosti způsobem a v míře, která dlouhodobě nevede k poklesu biologické rozmanitosti a uchovává tak svůj potenciál naplnit potřeby a očekávání současných a budoucích generací.

2 Udržitelné řízení lovu je pravidelný proces spočívající v nastavování pravidel pro lov založený na monitoringu populace, stanovišť a záznamu úrovně odlovu, analýzy dat a určení možností regulace.

a/ Tabulka 1, „Status populací stěhovavých vodních ptáků” tvoří část Akčního plánu, jenž je přílohou 3 Dohody.

1 V zimě dochází k výraznému překrytí mezi populacemi.

Přesunout nahoru