Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 80/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Datum vyhlášení 20.12.2017
Uzavření smlouvy 28.11.2016
Platnost od 30.10.2017
Platnost do 31.12.2017
Profil dokumentu
Partneři ve smlouvách
Oblasti smluvní úpravy
Typ dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. listopadu 2016 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1).

S novým zněním Přílohy I vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I Českou republikou.

Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a pro Českou republiku vstoupilo v platnost dne 30. října 2017.

Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestalo platit znění Přílohy I platné od 1. ledna 2016, vyhlášené pod č. 26/2017 Sb. m. s.

Anglické znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2017

MEZINÁRODNÍ STANDARD

Oficiální text Seznamu bude spravován WADA a bude publikován v angličtině a francouzštině.

V případě jakýchkoliv konfliktů mezi anglickou a francouzskou verzí bude rozhodující anglická verze.

Tento Seznam bude platný od 1. ledna 2017

Seznam zakázaných látek
a metod dopingu pro rok 2017
21. září 2016

SEZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTEK A METOD DOPINGU PRO ROK 2017

SVĚTOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KODEX

Platný od 1. ledna 2017

Podle článku 4.2.2 Světového antidopingového kodexu všechny Zakázané látky budou považovány za „Specifické látky“ kromě látek ze skupin S1, S2, S4.4, S4.5 a S6(a) a Zakázaných metod M1, M2 a M3.

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ STÁLE (PŘI SOUTĚŽI I MIMO SOUTĚŽ)

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S0. NESCHVÁLENÉ LÁTKY

Jakákoliv farmakologicky účinná látka, která není zahrnuta v následujících sekcích Seznamu a není aktuálně schválena pro humánní terapeutické použití jakýmkoliv vládním zdravotnickým regulačním úřadem (např. léčiva v preklinickém nebo klinickém stadiu výzkumu nebo po ukončené registraci, syntetické drogy, látky schválené pouze pro veterinární použití), je zakázána stále.

S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky jsou zakázány.

1. ANABOLICKÉ ANDROGENNÍ STEROIDY (AAS):

(a) Exogenní* AAS, zahrnující:

1-androstendiol (5α-androst-1-en-3β,17β-diol);

1 -androstendion (5α-androst-1-en-3,17-dion);

bolandiol (estr-4-en-3β,17β-diol);

bolasteron;

danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]:pregna-4-en-20-yn-17α-ol);

dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on);

desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-οΙ);

drostanolon;

ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol);

fluoxymesteron;

formebolon;

furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol);

gestrinon;

4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on);

kalusteron;

klostebol;

mestanolon;

mesterolon;

metandienon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on);

metenolon;

methandriol;

metasteron (17β-hydroxy-2α, 17α-dimethyl-5α-androstan-3-on);

methyldienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on);

methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-on);

methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-on);

methyItestosteron;

metribolon (methyltrienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-on);

miboleron;

norboleton;

norethandrolon;

norklostebol;

oxabolon;

oxandrolon;

oxymesteron;

oxymetolon;

prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]5α-androstane);

quinbolon;

stanozolol;

stenbolon;

1-testosteron (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-on);

tetrahydrogestrinon (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-on);

trenbolon (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-on);

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

b. Endogenní** AAS, pokud jsou podány exogenně:

Androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol);

androstendion (androst-4-en-3,17-dion);

boldenon;

boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion);

dihydrotestosteron (17β-hydroxy-5α-androstan-3on);

nandrolon (19-nortestosteron);

19-norandrostendiol (estr-4-en-3,17-diol);

19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion);

prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-on);

testosteron;

a jejich metabolity a isomery, ale ne s omezením pouze na ně:

5α-androstan-3α,17α-diol;

5α-androstan-3α,17β-diol;

5α-androstan-3β,17α-diol;

5α-androstan-3β,17β-diol;

5β-androstan-3α,17β-diol;

5α-androst-2-en-17-on;

androst-4-en-3α,17α-diol;

androst-4-en-3α,17β-diol;

androst-4-en-3β,17α-diol;

androst-5-en-3α,17α-diol;

androst-5-en-3α,17β-diol;

androst-5-en-3β,17α-diol;

4-androstendiol (androst-4-en-3β,17β-diol);

5-androstendion (androst-5-en-3,17-dion);

androsteron;

epi-dihydrotestosteron;

epitestosteron;

etiocholanoion;

3β-hydroxy-5α-androstan-17-on;

7α-hydroxy-DHEA;

7β-hydroxy-DHEA;

7-keto-DHEA;

19-norandrosteron;

19-noretiocholanolon.

2. Ostatní anabolické látky, zahrnující:

Klenbuterol; selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM, např. andarin a ostarin); tibolon; zeranol a zilpaterol, ale ne s omezením pouze na ně.

Pro účely skupiny této sekce:

* „exogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně neprodukuje.

** „endogenní” se vztahuje k látce, kterou tělo normálně přirozeně produkuje.

S2. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY, PŘÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKA

Následující látky a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky jsou zakázány:

1. Agonisté erytropoetinového receptoru:

1.1 Látky stimulující erytropoesu (ESA) včetně např.

darbepoetinu (dEPO);

erytropoetinů (EPO);

EPO-Fc;

EPO-mimetických peptidů (EMP), např. CNTO 530 a peginesatid;

inhibitory GATA, např. K-11706;

methoxypolyethylenglykol-epoetin beta (CERA);

inhibitory transformujícího růstového faktoru beta (TGF-beta), např. sotatercept, luspatercept;

1.2 Agonisté neerytropoetického EPO receptoru, např.

ARA-290;

asialo EPO;

karbamylovaný EPO;

2. Stabilizátory hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF), např. kobalt, molidustat a roxadustat (FG-4592); a aktivátory HIF, např. argon a xenon.

3. Choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) a jejich uvolňující faktory, např. buserelin, gonadorelin a leuprorelin, u mužů.

4. Kortikotropiny a jejich uvolňující faktory, např. kortikorelin.

5. Růstový hormon (GH) a jeho uvolňující faktory včetně: hormonu uvolňujícího růstový hormon (GHRH) a jeho analogů, např. CJC-1295, sermorelinu a tesamorelinu; sekretagogů růstového hormonu (GHS), např. ghrelinu a mimetik ghrelinu, např. anamorelinu a ipamorelinu; uvolňujících peptidů růstového hormonu (GHRP), např. alexamorelinu, GHRP-6, hexarelinu a pralmorelinu (GHRP-2).

Kromě toho jsou zakázány následující růstové faktory:

Fibroblastové růstové faktory (FGFs); hepatocytový růstový faktor (HGF); insulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1) a jeho analoga; mechanické růstové faktory (MGF); růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF); vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF), stejně jako jakékoliv jiné růstové faktory ovlivňující syntézu nebo degradaci bílkovin svalů, šlach a vaziva, krevní zásobení, využití energie, regenerativní kapacitu nebo ovlivňující typy svalových vláken.

S3. BETA2- AGONISTÉ

Všichni selektivní i neselektivní beta2- agonisté, včetně všech optických isomerů, jsou zakázáni.

Zahrnují (ale ne s omezením pouze na ně):

Fenoterol; formoterol; higenamin; indakaterol; olodaterol; prokaterol; reproterol; salbutamol; salmeterol; terbutalin; vilanterol.

Výjimkou jsou:

inhalační salbutamol: maximálně 1600 mikrogramů za 24 hodin, nepřekročit 800 mikrogramů za každých 12 hodin;

inhalační formoterol: maximální dodaná dávka 54 mikrogramů za 24 hodin;

inhalační salmeterol: maximálně 200 mikrogramů za 24 hodin.

Přítomnost salbutamolu v moči v koncentraci vyšší než 1000 ng/ml a přítomnost formoterolu v moči v koncentraci vyšší než 40 ng/ml nebude považována za zamýšlené terapeutické použití, ale bude považována za pozitivní laboratorní nález, pokud sportovec neprokáže kontrolovanou farmakokinetickou studií, že abnormální výsledek byl způsoben užíváním terapeutické dávky (v inhalaci) nižší, než výše uvedená maximální dávka.

S4. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Zakázané jsou následující hormonové a metabolické modulátory:

1. Inhibitory aromatáz, zahrnující:

Aminoglutethimid;

anastrozol;

androsta-1,4,6-trien-3-17-dion (androstatriendion);

androsta-3,5-dien-7-17-dion (arimistan);

4-androsten-3,6,17-trion (6-oxo);

exemestan;

formestan;

letrozol;

testolacton,

ale ne s omezením pouze na ně.

2. Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM), zahrnující:

Raloxifen;

tamoxifen;

toremifen, ale ne s omezením pouze na ně.

3. Ostatní antiestrogenní látky zahrnující:

Cyklofenil; fulvestrant a klomifen, ale ne s omezením pouze na ně.

4. Látky modifikující funkci(e) myostatinu včetně inhibitorů myostatinu, ale ne s omezením pouze na ně.

5. Metabolické modulátory:

5.1 Aktivátory AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), např. AICAR; a Agonisté Receptoru delta aktivovaného peroxizomovými proliferátory (PPARδ), např. GW 1516;

5.2 Insuliny a mimetika insulinů;

5.3 Meldonium;

5.4 Trimetazidin.

S5. DIURETIKA A MASKOVACÍ LÁTKY

Následující diuretika a maskovací látky jsou zakázané, stejně jako další látky s podobnou chemickou strukturou a podobnými biologickými účinky.

Zahrnují:

Desmopressin, plasmaexpandery (např. glycerol, nitrožilní podání albuminu, dextranu, hydroxyethylškrobu a mannitolu), probenecid, ale ne s omezením pouze na ně.

Acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon, kyselina etakrynová, metolazon, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a vaptany (např. tolvaptan), ale ne s omezením pouze na ně.

S výjimkou:

drospirenonu, pamabromu a očního podání inhibitorů karboanhydrázy (např. dorzolamidu a brinzolamidu)

Lokálního podání felypressinu pro zubní anestézii

Nález jakéhokoliv množství látky se stanoveným prahovým limitem (tj. formoterol, salbutamol, katin, efedrin, metylefedrin a pseudoefedrin) ve Vzorku Sportovce kdykoliv nebo případně Při Soutěži ve spojení s diuretikem nebo jinou maskovací látkou, bude považováno za Pozitivní laboratorní nález, pokud Sportovec nemá schválenou Terapeutickou výjimku (TV) na tuto látku navíc k té, která již byla udělena na diuretikum nebo jinou maskovací látku.

ZAKÁZANÉ METODY

M1. MANIPULACE S KRVÍ A KREVNÍMI KOMPONENTAMI

Zakázané je následující:

1. Podání nebo znovuzavedení jakéhokoliv množství autologní, alogenní (homologní) nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu do oběhového systému.

2. Umělé zvyšování spotřeby, přenosu nebo dodávky kyslíku.

Zahrnující:

modifikované hemoglobinové produkty (např. krevní náhražky založené na hemoglobinu a mikroenkapsulované hemoglobiny), perfluorochemikálie a efaproxiral (RSR13), ale ne s omezením pouze na ně. Inhalační suplementace kyslíkem zakázána není.

3. Jakákoliv forma intravaskulární manipulace s krví nebo s krevními komponentami fyzikálními nebo chemickými způsoby.

M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ MANIPULACE

Zakázané je následující:

1. Podvádění, nebo Pokus o Podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např. proteázami) moči, ale ne s omezením pouze na ně.

2. Nitrožilní infuze a/nebo injekce více než 50 ml za 6 hodin kromě infuzí legitimně přijatých v průběhu nemocničních zákroků, chirurgických zákroků nebo klinických vyšetřovacích metod.

M3. GENOVÝ DOPING

Z důvodu potenciálu ke zvýšení sportovního výkonu je zakázáno následující:

1. Transfer polymerů nukleových kyselin nebo jejich analogů;

2. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk;

LÁTKY A METODY ZAKÁZANÉ PŘI SOUTĚŽI

Kromě kategorií S0 až S5 a M1 až M3 uvedených výše jsou Při Soutěži zakázané i následující skupiny:

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S6. STIMULANCIA

Všechna stimulancia včetně všech jejich případných optických isomerů, např. d- a I-, jsou zakázaná.

Stimulancia zahrnují:

(a) Nespecifická stimulancia:

Adrafinil,

amfepramon,

amfetamin,

amfetaminil,

amifenazol,

benfluorex,

benzylpiperazin,

bromantan,

fendimetrazin,

fenetylin,

fenfluramin,

fenkamin,

fenproporex,

fentermin,

fonturacetam /4-fenylpiracetam (karfedon)/,

furfenorex,

klobenzorex,

kokain,

kropropamid,

krotetamid,

lisdexamfetamin,

mefenorex,

mefentermin,

metamfetamin (d-),

mezokarb,

modafinil,

norfenfluramin,

p-metylamfetamin,

prenylamin,

prolintan.

Stimulancium, které není výslovně uvedeno v tomto odstavci, je Specifickou látkou.

(b) Specifická stimulancia.

Zahrnují (ale ne s omezením pouze na ně):

Adrenalin (epinefrin)****,

benzfetamin,

dimethylamfetamin,

efedrin***,

etamivan,

etylamfetamin,

etylefrin,

famprofazon,

fenbutrazát,

fenetylamin a jeho deriváty,

fenkamfamin,

fenmetrazin,

fenprometamin,

heptaminol,

hydroxyamfetamin (parahydroxyamfetamin),

isomethepten,

katin**,

katinon a jeho analoga (např. mefedron, methedron a alfa-pyrolidinovalerofenon),

levmetamfetamin,

meklofenoxát,

metylefedrin***,

metylendioxymetamfetamin,

metylfenidát,

4-metylhexan-2-amin (metylhexanamin),

niketamid,

norfenefrin,

oktopamin,

oxilofrin (metylsynefrin),

pemolin,

pentetrazol,

propylhexedrin,

pseudoefedrin*****,

selegilin,

sibutramin,

strychnin,

tenamfetamin (metylendioxyamfetamin),

tuaminoheptan

a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

S výjimkou:

klonidinu

derivátů imidazolu v případě jejich místního/očního použití a stimulancií zahrnutých do Monitorovacího programu pro rok 2017*.

* Bupropion, fenylefrin, fenylpropanolamin, kofein, nikotin, pipradrol a synefrin: Tyto látky jsou zahrnuté do Monitorovacího programu 2017 a nejsou považovány za Zakázané látky.

** Katin: je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči.

*** Efedrin a methylefedrin: jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči.

**** Adrenalin (epinefrin): není zakázán při lokálním podání, např. nosní, oční aplikace nebo jeho podání společně s lokálními anestetiky.

***** Pseudoefedrin: je zakázán, pokud jeho koncentrace v moči je vyšší než 150 mikrogramů na mililitr.

S7. NARKOTIKA

Zakázané je následující:

Buprenorfin,

dextromoramid,

diamorfin(heroin),

fentanyl a jeho deriváty,

hydromorfon,

metadon,

morfin,

nikomorfin,

oxykodon,

oxymorfon,

pentazocin,

petidin.

S8. KANABINOIDY

Zakázané je následující:

Přírodní (např. hašiš, konopí a marihuana) nebo syntetický delta9-tetrahydrokanabinol (THC).

Kanabimimetika, např. „Spice“, JWH018, JWH073 a HU-210.

S9. GLUKOKORTIKOIDY

Všechny glukokortikoidy podávané orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací jsou zakázané.

LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH SPORTECH

P1. ALKOHOL

Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při Soutěži v následujících sportech. Detekce se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla je ekvivalentní koncentraci alkoholu v krvi 0,10 g/l.

Automobilový sport (FIA)

Letecké sporty a parašutismus (FAI)

Lukostřelba (WA)

Vodní motorismus (UIM)

P2. BETA-BLOKÁTORY

Beta-blokátory jsou zakázány pouze v následujících sportech Při Soutěži, a kde je to označeno i Mimo soutěž.

Automobilový sport (FIA)

Billiard (všechny discipliny) (WCBS)

Golf (IGF)

Lukostřelba (WA)*

Lyžování (FIS) - skoky na lyžích a akrobatické lyžování-skoky a U-rampa,a snowboard U-rampa a „big air“

Podvodní sporty (nádechové potápění) (CMAS) v disciplínách konstantní váha s ploutvemi nebo bez ploutví, dynamická apnoe s ploutvemi nebo bez ploutví, free immersion, jump blue, spearfishing, statická apnoe, střelba harpunou na terč a variabilní váha.

Střelba (ISSF, IPC)*

Šipky (WDF)

* Zakázané také Mimo soutěž

Beta-blokátory zahrnují následující látky:

Acebutolol,

alprenolol,

atenolol,

betaxolol,

bisoprolol,

bunolol,

celiprolol,

esmoiol,

karteolol,

karvedilol,

labetalol,

levobunolol,

metipranolol,

metoprolol,

nadolol,

oxprenolol,

pindolol,

propranolol,

sotalol,

timolol,

ale ne s omezením pouze na ně.

1) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijatá dne 19. října 2005 v Paříži, byla vyhlášena v anglickém znění a s překladem do českého jazyka pod č. 58/2007 Sb. m. s. Nové znění překladu Úmluvy do českého jazyka bylo vyhlášeno pod č. 46/2008 Sb. m. s.

Přesunout nahoru