Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 67/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz  

Datum vyhlášení 14.11.2017
Uzavření smlouvy 09.10.2017
Platnost od 01.12.2017
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 9. října 2017 a 18. října 2017 byl sjednán Dodatek k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1).

Dodatek vstupuje v platnost dne 1. prosince 2017.

Polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka a české znění české nóty, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

DK.3301.17.2017/1

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující změny Technické dohody uzavřené v souladu s Dohodou mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vízových záležitostech podepsanou 21. listopadu 2013 v Praze.

Článek 1 se mění vložením odstavce 3:

„Česká republika bude zastupovat Polskou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodu Velvyslanectví České republiky v Bagdádu (Irácká republika) držitelům diplomatických a služebních pasů v maximálním množství 10 (deseti) žádostí o víza přijatých měsíčně v tomto konzulárním obvodě.“

V článku 5 se mění znění odstavce 3:

„Zastupující česká diplomatická mise v Ulánbátaru a v Bagdádu bude přijímat doklady v češtině, angličtině nebo v místním jazyce.“

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky bude s výše uvedenými změnami souhlasit, tvořily tato verbální nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky změnu Technické dohody uzavřené v souladu s Dohodou mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vízových záležitostech podepsanou 21. listopadu 2013 v Praze.

Tato změna vstoupí v platnost 1. prosince 2017.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.

Varšava, 9. října 2017

(razítko)

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha


Č.J.: 311294/2017-VO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit přijetí verbální nóty č. DK.3301.17.2017/1 z 9. října 2017, která zní následovně:

„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující změny Technické dohody uzavřené v souladu s Dohodou mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vízových záležitostech podepsanou 21. listopadu 2013 v Praze.

Článek 1 se mění vložením odstavce 3:

„Česká republika bude zastupovat Polskou republiku při posuzování žádostí o víza a při vydávání víz v konzulárním obvodu Velvyslanectví České republiky v Bagdádu (Irácká republika) držitelům diplomatických a služebních pasů v maximálním množství 10 (deseti) žádostí o víza přijatých měsíčně v tomto konzulárním obvodě

V článku 5 se mění znění odstavce 3:

„Zastupující česká diplomatická mise v Ulánbátaru a v Bagdádu bude přijímat doklady v češtině, angličtině nebo v místním jazyce.“

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky navrhuje, aby v případě,

že Ministerstvo zahraničních věcí České republiky bude s výše uvedenými změnami souhlasit, tvořily tato verbální nóta a odpovědní nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky změnu Technické dohody uzavřené v souladu s Dohodou mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vízových záležitostech podepsanou 21. listopadu 2013 v Praze.

Tato změna vstoupí v platnost 1. prosince 2017.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou nejhlubší úctou.“

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má čest sdělit, že se výše uvedenou verbální nótou a touto verbální nótou zakládá Dodatek k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz podepsané v Praze dne 21. listopadu 2013. Tento dodatek vstupuje v platnost 1. prosince 2017.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své nejhlubší úctě.

Praha 18. říjen 2017

Ministerstvo zahraničních věcí
Polské republiky
Varšava

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, podepsaná v Praze dne 21. listopadu 2013, byla vyhlášena pod č. 4/2014 Sb. m. s.
Technická dohoda k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, sjednaná výměnou nót ze dne 17. prosince 2013 a 19. prosince 2013, byla vyhlášena pod č. 5/2014 Sb. m. s.

Přesunout nahoru