Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 6/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozbytí platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsané ve Vídni dne 18. listopadu 1982, a Protokolu k Dohodě, podepsaného v Praze dne 24. května 1985

Datum vyhlášení 25.01.2017
Platnost od 23.06.2009
Profil dokumentu
více
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ke dni 23. června 2009 byla ukončena platnost Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví1), podepsané ve Vídni dne 18. listopadu 1982, a Prováděcího protokolu k Dohodě ze dne 18. listopadu 1982 mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví, podepsaného v Praze dne 24. května 1985.

Platnost Dohody a Protokolu byla ukončena v souladu s odstavcem 1 článku 59 Vídeňské úmluvy o smluvním právu2), přijaté ve Vídni dne 23. května 1969, neboť předmět Dohody a Protokolu je plně upraven nařízením Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů3) a Úmluvou vypracovanou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami4), podepsanou v Bruselu dne 18. prosince 1997.

Poznámky pod čarou

1) č. 9/1985 Sb.

2) č. 15/1988 Sb. a č. 9/2014 Sb. m. s.

3) Úřední věstník Evropské unie L 82, 22. 3. 1997, s. 1

4) č. 50/2009 Sb. m. s.

Přesunout nahoru